Tagarchief: Amstelveen

The Mayor Amstelveen: Luxe wonen in het groen

Lees het gehele artikel

Acht high-end woongebouwen met zeer luxe penthouses, appartementen en parkvilla’s omringd door het groen. Maar ook: een fijne en harmonieuze overgang tussen binnen en buiten, buiten en binnen, dankzij grote en brede balkons, hoge ramen en een afwerking die in de mediterrane landen niet zou weerstaan. Zo geeft Marcel van der Schalk (MVDS architecture) nieuw elan aan voormalig KPMG kantorencomplex ‘De Bovenlanden’ in Amstelveen.

Een bijzonder ontwerpelement is de extra verdieping op het dak.

Het verhaal van The Mayor, zoals het woongebouw na zijn herbestemming zal heten, begint al in 1986, als Marcel van der Schalk (toen nog namens Alberts & van Huut) het KPMG-gebouw aan de Burgemeester Rijnderslaan mag ontwikkelen en ontwerpen, in nauwe samenwerking met KPMG en een projectontwikkelaar. Wanneer het huurcontract na 20 jaar afloopt, besluit KPMG te verhuizen naar een nieuw en groter hoofdkantoor, dat 600 meter verderop is gebouwd en tevens door MVDS is ontworpen. De verhuizing blijkt een doorn in het oog van velen. Eigenaar CRI raakt het immense gebouw van 50.000 m2 aan de straatstenen niet kwijt en jaren van leegstand volgen. “Al in 2011 heb ik samen met verschillende partijen gekeken naar hoe het gebouw een nieuwe bestemming kon krijgen als hotel, zorgboulevard of studentenwoningen, maar alle plannen sneuvelden in bureaulades”, vertelt Van der Schalk. “Onder andere vanwege het imago van ‘schaamte en schande’ dat het gebouw als gevolg van uitgebreide procedures en media-aandacht met zich meedroeg. Om deze ‘smet’ kwijt te raken, heb ik samen met mijn team talloze transformatieopties onderzocht, totdat CRI in 2015 opdracht gaf voor een ingrijpende herbestemming tot woongebouw, in een onherkenbare stijl en met een luxe look & feel.”

Vriendelijk ogend gebouw

De visie van MVDS is dat het gebouwontwerp bij deze herbestemming niet een beetje, maar compleet veranderd moet worden. Immers zou je anders het originele ontwerp mismaken. “Mede hierom is de oude kolos opgedeeld in acht kleinere gebouwen”, aldus Van der Schalk. “Om dit mogelijk te maken, zijn in alle gebouwen de hals en verbindingen gesloopt. Een enorme constructieve ingreep, die ik alleen aandurfde in afstemming met constructeur Pieters Bouwtechniek, waarmee ik in de jaren ’80 ook het originele gebouw heb ontwikkeld. Immers moest de stabiliteit op een andere manier hersteld worden.” Een bijzonder ontwerpelement volgens hem is ook de extra verdieping op het dak. “Dankzij de hoge kwaliteitswaarde, hoge plafonds en maximale transparantie van deze verdieping, in combinatie met de grote balkons rondom het gebouw en een afwerking in mediterraan stucwerk, maakt de organische stijl van weleer plaats voor een rechtlijnig en vriendelijk ogend gebouw. Toen ik het plan presenteerde aan CRI, dacht men eerst dat ik een referentieproject liet zien! De reacties waren enorm positief.”

De organische stijl van weleer heeft plaatsgemaakt voor een rechtlijnig en vriendelijk ogend gebouw.

Na het doorlopen van de vergunningenprocedure heeft CRI het complete vergunde plan in juli 2017 verkocht aan projectontwikkelaar M.J. de Nijs, dat inmiddels in een bouwcombinatie met UBA instaat voor de complete realisatie van The Mayor. “Alle lof voor De Nijs, dat deze uitdaging in deze tijd is aangegaan én de grote ontwerplijnen heeft behouden”, aldus Van der Schalk. “Dat in dit gebouw ooit is gewerkt, is straks ondenkbaar. Bovendien is de naastgelegen A9 straks minder zichtbaar, waardoor nog meer kwaliteit aan het plan wordt toegevoegd.”

Kwaliteitsvol groen woongebied

In opdracht van de gemeente heeft MVDS ook een bijdrage geleverd voor het gebied rondom The Mayor. Zo wordt de A9 straks verdiept en voorzien van een overkapping met een groen en waterrijk park, een vijver, wandelpaden en een fietspad: het Meanderpark. “Ook zijn we het gebied aan de overzijde aan het ontwikkelen, met als ultieme doel een kwaliteitsvol groen woongebied met internationale allure. The Mayor is hiervoor het ultieme startpunt gebleken.”  

Klaasje, Amstelveen: Dakpark vormt fijne verblijfplek en looproute voor toekomstige bewoners en passanten

LEVS_Klaasje-idverde1 kopiëren
Lees het gehele artikel

Bouwcombinatie De Nijs – Huybregts Relou is eind 2018 gestart met de bouw van de woontorens naar ontwerp van LEVS architecten uit Amsterdam. De architectuur heeft een chique uitstraling waarbij diverse architectonische kenmerken van de omringende jaren ’60 bebouwing in het ontwerp terugkomen. De gebouwen kenmerken zich door in hoogte verspringende plinten en variatie van gevelmateriaal op de derde, vierde en zesde laag. Op de bovenste laag geven de gevels met bronskleurige aluminiumpanelen het geheel een warme uitstraling. Alle gebouwen staan op een ondergrondse parkeergarage die onder de gehele locatie doorloopt. Op deze parkeerkelder wordt momenteel een daktuin gerealiseerd die naadloos aansluit op de omgeving. idverde Realisatie heeft de technische uitwerking van de daktuin inclusief het aangrenzende vollegrond tuindeel verzorgd en voert momenteel de aanleg uit.

Het ontwerp van de daktuin en het vollegrond tuindeel is gemaakt door BuroScope en bestaat voor ca. 50% uit groen en ca. 50% uit diverse typen verhardingen. De vormgeving kenmerkt zich door speelse looppadenstructuren met hoekige ‘punten’. Het heeft eenzelfde opzet als het aansluitende terrein van Klaasje fase 1 en vormt hiermee (straks) een mooi geheel. Het ontwerp sluit aan op het grote aantal senioren bewoners. In het ontwerp is verder plaats voor hagen die de privéterrassen van de begane grond woningen scheiden en enkele driehoekige verhoogde plantbakken met meerstammige grote heesters en zitbankjes. Diverse lichtmasten en bolderarmaturen accentueren sfeervol de looppaden en geven het geheel ’s avonds een parkachtige uitstraling. 

Kunstmatige grondwaterspiegel

Aangezien de daktuin op een parkeerkelder wordt aangebracht is een tweelaags volledig verkleefde wortelwerende dakbedekking op de betonconstructie aangebracht. Om de waterdichtheid te toetsen, is voorafgaand aan de realisatie van de daktuin een watertest uitgevoerd. Na deze keuring is gestart met het aanbrengen van het Optigrün dakpark daktuinsysteem. Dit daktuinsysteem bestaat uit een viltachtig 5 mm dik beschermdoek dat rechtstreeks op de dakbedekking wordt geplaatst. Op dit doek is vervolgens een 100 mm dikke laag van grof lavagranulaat aangebracht. In deze laag staat gedurende het groeiseizoen een 70 mm waterlaag ofwel kunstmatige grondwaterspiegel. Deze laag water ontstaat doordat alle hemelwaterafvoeren in het dek voorzien worden van 70 mm hoge standpijpjes en er een opstand op de randen van het kelderdek is aangebracht. Hierdoor ontstaat als het ware een badkuip die normaal gesproken gevuld wordt door regenwater en bij langdurige droogte kan worden aangevuld door leidingwater. De begroeiing heeft dan van onderuit altijd water ter beschikking. Op de lavagranulaat laag wordt een filtervlies geplaatst waarop ter plaatse van de begroeiing een laag intensief daktuinsubstraat wordt aangebracht als voedingsbodem. Ter hoogte van de verhardingen zijn puin- en straatzandlagen aangebracht voor een stabiele fundering voor de verhardingen. Ter hoogte van de hemelwaterafvoeren zijn sparingen in de groei- en straatlaag aangebracht die voorzien zijn van inspectiekokers.

De looppaden zijn voorzien van betonklinkers met een natuursteen granulaten toplaag van het type Breccia van firma Struyk Verwo. Deze stenen bestaan uit drie verschillende grijstinten die gemixed en in visgraatverband worden aangebracht. De privéterrassen zijn voorzien van zandkleurige betontegels in blokverband. Qua groenvoorzieningen zijn diverse (deels berijdbare) gazons aanwezig. De hagen bestaan uit inheemse veldesdoorn die vrij snel groeien en op termijn dichte hagen vormen. Ook zijn er verschillende vaste plantvakken met een twintigtal soorten kruidachtigen en siergrassen. Deze plantsoorten kenmerken zich door van maart tot eind november te bloeien, te variëren in hoogten van 30 tot 80 cm en aantrekkelijk te zijn voor insecten. Tot slot worden er in de verhoogde plantvakken forse meerstammige krentenboompjes aangeplant. Deze voorjaarsbloeiende bladverliezende planten hebben witachtige bloemen, eetbare bessen en prachtige herfstkleuren.

Mooie oplossing

Het dakpark zal een fijne verblijfplek en looproute worden voor toekomstige bewoners en overige passanten. Het voegt groen toe aan een vrij dichtbebouwd perceel, kan veel regenwater bufferen en onttrekt bovendien talloze geparkeerde auto’s uit het zicht. Al met al een mooie oplossing om binnenstedelijk diverse functies te combineren en de openbare ruimte meer klimaatbestendig te maken.   

WTW-installatie voor Klaasje

Klaasje Zevenster kopiëren
Lees het gehele artikel

Steboma verzorgt luchttechnische installaties van A tot Z, zowel voor woningbouw en utiliteitsbouw als parkeergarages. Bij Klaasje heeft het bedrijf de volledige ventilatie-installatie ontworpen, geleverd en geïnstalleerd in opdracht van De Nijs Bouw en Ontwikkeling en Huybregts Relou. De WTW-installatie wordt voorzien van elektriciteit door middel van PV-panelen op het dak. Op deze manier worden de woningen voorzien van frisse lucht en wordt vervuilde lucht afgevoerd. Hierbij gaat zo min mogelijk warmte verloren en wordt weinig energie verbruikt. “Het ging om 146 appartementen en het installeren van WTW-units is intensief werk. Ook op de bouw zelf, want het waren best grote appartementen”, vertelt projectleider John Nijman.

Steboma leverde en installeerde de gehele ventilatie-installatie voor Klaasje.

Onder de vijf gebouwen ligt een grote parkeergarage. Deze zorgt ervoor dat er zo min mogelijk auto’s in de omgeving geparkeerd worden. Steboma werkte samen met HC PS voor de aanleg van de parkeergarageventilatie. Dit bedrijf is gespecialiseerd in het ontwerpen, leveren en onderhouden van ventilatiesystemen in parkeergarages en overdrukinstallaties voor trappenhuizen.   

Klaasje als stralend middelpunt in haar omgeving

LEVS_Klaasje2 kopiëren
Lees het gehele artikel

In de vijf gebouwen bevinden zich 146 woningen met elk een eigen buitenruimte, om optimaal te kunnen genieten van de omgeving. En toch is het ontwerp bijzonder compact van opzet. LEVS architecten ontwierp de nieuwbouw in opdracht van BPD en De Nijs Projectontwikkeling.

De vijf appartementsgebouwen van Klaasje vloeien voort uit een eerder, naastgelegen project waar een woonzorgcomplex werd gebouwd (plangebied A). Toen het oude verpleeghuis werd gesloopt, kwam er een stuk grond vrij dat aanleiding gaf tot het nieuwe project (plangebied B). LEVS architecten gebruikte het masterplan van de gemeente bij de ontwikkeling, zodat de stedenbouwkundige vormgeving van beide projecten één geheel zou worden. De nieuwe appartementen zijn met name bedoeld voor senioren. Zij kunnen hier huren of kopen.

Plangebied B past perfect bij de stedenbouwkundige vormgeving van plangebied A.

“Het was cruciaal dat het ontwerp een ensemble zou vormen met het eerdere project, waar wij overigens niet bij betrokken waren”, vertelt architect en partner Adriaan Mout. Een uitdaging was het compacte gebied, waar de gebouwen dicht op elkaar kwamen te staan. “Het gebied is autovrij en onder het gehele plan zit een parkeergarage. Daardoor wanen de bewoners zich in een park. Er zijn interessante zichtlijnen en mooie doorzichten ontstaan en er is een centraal plein waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.”

Kijkend naar de omgeving en privacy

De gebouwen lijken op elkaar en vullen elkaar aan, maar zijn toch verschillend. Om tot dit ontwerp te komen, keken de architecten naar de omgeving en natuurlijk naar de wensen van de gemeente. “Vanuit het plan van de gemeente kwamen lichte kleuren naar boven en in de omgeving staan veel woningen met baksteen en beton. Daarom hebben we gekozen voor veel glas, horizontale geledingen en balkons en lichte, chique bakstenen. We hebben een optopping gemaakt in bronskleurige aluminium beplating. De stenen en beplating vullen elkaar aan en reageren allebei prachtig op het licht”, vertelt architect en projectleider Ron Bruin.    

De gebouwen staan dicht op elkaar, en toch is het een prettig leefbare wijk geworden.

De lichte gebouwen worden aangevuld door een groene omgeving, waarbij aandacht is besteed aan de privacy van bewoners, legt Mout uit. Er ontstond beschutting in de woningen door de plaatsing van de balkons. “Deze zijn half naar binnen en half naar buiten geplaatst. Daarnaast hebben de gebouwen verschillende hoogtes. Elk gebouw heeft op de onderste lagen een bakstenen gevel. Daarboven zijn de gevels voorzien van aluminium platen met een bijzonder puntprofiel. Zij verzachten de massaliteit, wat een dynamisch spel oplevert. Al naar gelang de zon die eromheen draait, leeft het plan. Het wordt daardoor wat intiemer.”

Er is gekozen voor materialen die lang meegaan en alleen maar mooier worden met de tijd.

Duurzaamheid

De ambities op het gebied van kwaliteit en uitstraling waren even hoog als op het gebied van duurzaamheid. Het gebouw is helemaal gasloos. Er wordt gebruik gemaakt van stadsverwarming, op de daken liggen PV-panelen en er wordt gebruik gemaakt van balansventilatie. Bruin: “Qua materiaalgebruik hebben we ook gekeken naar materialen die lang goed blijven, weinig onderhoud nodig hebben en met de tijd alleen maar mooier worden. Het is ook de bedoeling dat er laadpalen komen voor elektrische auto’s.”

De balkons bieden beschutting aan de bewoners en daarmee privacy.

Verbondenheid

Het resultaat bestaat uit duurzame, kwalitatief hoogwaardige woningen met een grote differentiatie die in een compact ensemble georganiseerd zijn. “Het is een prettige plek om te wonen. Het zal een prettige buurt worden waar de bewoners met elkaar verbonden zijn. We hebben dan ook verder gekeken dan het gebouw alleen en daardoor past het goed bij Amstelveen”, aldus Bruin.  

Projectinfo

Specialisten ondersteunen de hoofdaannemer

Rinkel & Smit is de bouwpartner die opdrachtgevers ondersteunt bij het realiseren van hun projecten. Het bedrijf zet zijn vakspecialisten aan het werk, afhankelijk van de aard en omvang van het project. De 85 flexibele medewerkers zijn gespecialiseerd in diverse disciplines, zowel voor renovaties als nieuwbouw. Wat zij allemaal gemeen hebben, is hun betrokkenheid, ambitie en efficiëntie.

Bij het project Klaasje Zevenster was Rinkel & Smit verantwoordelijk voor het timmerwerk aan de gevels. De vakmensen plaatsten de houtskeletbouw elementen en de achterconstructie voor de gevelbeplating. Binnen plaatsten zij de plinten. De werkzaamheden besloegen een periode van meer dan een jaar, vertelt Jan Willem Smit. “Wij zijn een gespecialiseerde aannemer en doen veel gevels. Daarmee ondersteunen wij de hoofdaannemer. We werken vaker voor Bouwcombinatie De Nijs. Ook bij de eerste fase van het project Klaasje Zevenster waren we betrokken. Voor ons was het een mooi project, zeker qua samenwerking. We laten hier weer iets moois zien met zijn allen.”

Bouwinfo

Ontwikkeling en uitvoering BPD i.s.m. VOF De Nijs
Architect LEVS architecten, Amsterdam
Landschapsontwerp BuroScope, Heerhugowaard
WTW-units Steboma, Beverwijk
Bouwperiode januari 2019 – april 2021