Tagarchief: Agro de Arend

Grondwerk met een optimale balans tussen praktisch en esthetisch

Lees het gehele artikel

Voor aanvang van de bouw van Agro de Arend, werd de grond hiervoor geschikt gemaakt. Dit totale grondwerk werd uitgevoerd door J.E. van Laar Grond- en Straatwerk. Zij legde de ondergrondse infrastructuur aan inclusief riolering, plaatste de keerwanden voor de belendende sloten en verrichte het straatwerk. Met deze veelzijdige taak was de Gelderse specialist in grond- en straatwerken de eerste die op de bouwplaats aanwezig was en de laatste die de bouwplaats verliet.

Tekst | Liliane Verwoolde   Beeld | Bouwbedrijf J.G. Timmer

“We waren niet alleen vanaf het eerste moment aanwezig”, vertelt Van Laar, directeur/eigenaar van J.E. van Laar Grond- en Straatwerk. “We hebben ook vanaf het eerste moment meegedacht. Samen met bouwbedrijf J.G. Timmer hebben we steeds gezocht naar de optimale balans tussen praktisch en esthetisch.”

Deze benadering resulteerde onder andere in een logische indeling, waarbij de opdrachtgever alles kon overleggen met één aanspreekpunt voor het gehele buitenterrein. De aanpak bood bovendien voordelen voor de werkwijze. “Nu we al heel vroeg wisten waar de parkeerterreinen en plantvakken zouden komen, konden we hier meteen de juiste ondergrond aanbrengen.”

Hergebruik en CO2-beperking

Aandacht voor mooi en efficiënt was er bij meerdere beslissingen voor het buitenterrein, waarmee Agro de Arend het groene imago van haar bedrijf wil onderstrepen. “Het is plezierig werken voor een opdrachtgever die hiervoor ook aandacht heeft”, zegt Van Laar hierover. “Bovendien deelden we onze zorg voor het milieu. Waar mogelijk hebben we uitkomende grond hergebruikt en de CO2-uitstoot tot een minimum beperkt. Met zo weinig mogelijk verkeersbewegingen en de minimale inzet van materieel hebben we zoveel mogelijk werk verricht. Het is mooi als je opdrachtgever dat signaleert en waardeert.”

Bouwen met update-momenten creatief met kennis en flexibiliteit

Lees het gehele artikel

Agro de Arend bouwt een nieuwe bedrijfshal op het Agro Business Centre in Opheusden. Hierdoor kan de internationale toeleverancier voor de professionele kwekerij- en tuinbouwsector haar logistieke processen verbeteren en klanten nog beter bedienen. Het bouwproces verliep heel flexibel, met genoeg momenten om plannen bij te stellen en creatieve oplossingen toe te passen.

Tekst | Liliane Verwoolde    Beeld | Bouwbedrijf J.G. Timmer

Het eerste ontwerp voor het nieuwe bedrijfspand van Agro de Arend had een fors prijskaartje. Daarom ging Bouwbedrijf J.G. Timmer samen met de opdrachtgever op zoek naar nieuwe mogelijkheden, met behoud van ontwerp en kwaliteit. “We hebben de vliesgevels vervangen door raamkozijnen met borstwering”, vertelt René van Amersfoort, projectleider van Bouwbedrijf J.G. Timmer. “Aan de voorzijde zijn de bordessen vervallen en de kozijnen uitgevoerd met draaikiepramen. We hebben ook het ontwerp bouwkundig tegen het licht gehouden en waar mogelijk bespaard.”

Hoge stellingen maken het dc geschikt voor efficiënt gebruik.

Samenwerken

Een goede samenwerking maakte een snelle start van de bouw mogelijk, ook al verkeerde het installatiewerk op dat moment nog in de engineeringsfase. “We hebben de samenwerking met het installatiebedrijf gezocht, zoveel mogelijk op haar werk geanticipeerd en ons motto ‘Samen bouwen’ weer eens waargemaakt.”

Afbouwupdate

Na afronding van de ruwbouw staken Bouwbedrijf J.G. Timmer en de opdrachtgever opnieuw de koppen bij elkaar. Waren de plannen voor de afbouw nog steeds naar wens? Van Amersfoort: “De praktijk leert dat er door voortschrijdend inzicht twijfels ontstaan. Tegenwoordig anticiperen we daarop door update-momenten in te bouwen. Deze contactmomenten sluiten aan op onze klantgerichtheid.”

Een brandwerende uitdaging

Een uitdaging deed zich voor bij de vliesgevels. Volgens het eerste ontwerp moesten deze brandwerend zijn over de gehele hoogte. “Dat vroeg om een omvangrijke investering en was eigenlijk brandtechnisch onmogelijk. Door raamstroken met een borstwering toe te passen, werd het brandtechnische aspect eenvoudiger. Bovendien werd het makkelijker om de brandscheidingen horizontaal en per verdieping aan te brengen.”

Na afronding van de ruwbouw ging J.G. Timmer opnieuw rond de tafel met de opdrachtgever.

Creatieve oplossing

Ook de 120 minuten brandwerendheid van de deuren was een verhaal apart, vervolgt Van Amersfoort. “Brandschermen van 7×4 m volgens de actuele normen waren nergens leverbaar. In overleg kwamen we uiteindelijk tot een oplossing. We hebben de opening verkleind tot 6 m en hierin twee deuren gehangen met 60 minuten brandwerendheid. Zonder deze creatieve oplossing had het pand niet in gebruik genomen mogen worden.” “Bouwen blijft een uitdaging. Het vraagt kennis, maar zeker zoveel creativiteit, flexibiliteit en samenwerking. Dat is in de loop der jaren het onderscheidende kenmerk van ons bedrijf geworden. Daarom leggen we bij Bouwbedrijf J.G. Timmer veel nadruk op ‘Samen bouwen’.”

Bouwinfo

Opdrachtgever Agro de Arend, Opheusden
Architect Huibers bureau voor architectuur, Dodewaard
Installaties Pendik Midden, Veenendaal
Aannemer Bouwbedrijf J.G. Timmer bv, Kesteren (B)
E-installaties Van den Heuvel Installatietechniek, Heesch
Bouwperiode december 2019 – juli 2020