Tagarchief: 2Amsterdam

Grondwerk en terreininrichting

Naamloos-2 kopiëren
Lees het gehele artikel

Naast het grondverzet, de drainage en de inrichting van de bouwkuip voor de ondergrondse parkeergarage (deels onder bestaande belendingen) heeft allround grondbedrijf VMV Projecten tussen november 2017 en heden diverse andere infrawerkzaamheden verricht op het perceel, waaronder de inrichting van het bouwterrein.

Jeroen van Malestijn is projectleider van VMV Projecten, dat eerder gecompliceerde utiliteitsprojecten uitvoerde voor contractpartij J.P. van Eesteren, zoals de aanleg van de nabijgelegen bouwput voor de Goede Doelen Loterij. “Het bouwrijp maken van dergelijke percelen is meer dan alleen grondverzet en het plaatsen van damwanden”, vertelt hij. “Je kunt zeggen dat wij het project 2Amsterdam volledig bouwrijp hebben gemaakt.”

Bouwrijp maken is een proces dat tussen de uitvoerende werkzaamheden van andere partijen doorloopt – vaak in samenhang. “Het meest intensief waren de grondoperaties met betrekking tot de bouwput van 65.000 m³ voor de drielaagse, ondergrondse parkeergarage”, aldus Van Malestijn. “Daarbij dienden onder meer funderingspoeren van de bestaande bouw te worden uitgegraven. Vooral de drainagewerkzaamheden waren intensief. Dankzij een combinatie van grondinjecties en extra bemaling hebben wij de bouwput bouwrijp kunnen maken voor de realisatiefase.”

Verder heeft VMV Projecten diverse aanvullende werkzaamheden verricht op het perceel. “Nadat de parkeerdekken gereed waren, hebben wij nog een eindlaag gemaakt van 1,30 meter, voorzien van isolatie – onder meer met lava bims. Groenbedrijf Copijn neemt vervolgens de eindinrichting voor zijn rekening. Daarnaast is het bouwterrein voor 2Amsterdam een aantal keren aangepast; hiertoe hebben wij de terreininrichting en verhardingen verzorgd. Momenteel maken wij de parkeergarage gereed met laatste inrijvoorzieningen.”  

‘Qua techniek is dit volledig nieuwbouw te noemen’

Lees het gehele artikel

De voorkeur voor een totaalinstallateur leidde naar Unica, dat met gedelegeerd opdrachtgever Provast en contractpartij J.P. van Eesteren eerder de Rotterdamse Markthal bouwde. “De saamhorigheid en innovatiekracht die nodig is voor een transformatie als deze heeft zich al meermaals bewezen”, vertellen Projectmanager Alireza Akhawani en Lead Engineer Pieter Jongert.

Als integraal technisch dienstverlener is Unica georganiseerd om als team te opereren. Akhawani: “Zaak is om vroeg aan tafel te zitten, voor een optimaal resultaat. Je moet je voorstellen dat een transformatie van twee torens met verschillende bestemmingen, te realiseren op een ‘postzegel’, nogal wat uitdagingen in zich heeft.” De hoteltoren is opgetopt met drie verdiepingen, waarvan de bovenste een skybar met vrije hoogte van 5,5 meter betreft. De kantoortoren wordt uitgebreid en vernieuwbouwd. “Casco- en installatielogistiek vallen praktisch samen. Het voordeel van Engineer & Build is dat je mee kunt denken en schrijven aan een optimaal bestek vanaf DO, op basis van goede werkrelaties met partijen die zich dienstbaar opstellen aan elkaar.”

Slanke leidingschachten

De casco’s van beide torens worden hergebruikt, maar op het gebied van techniek is 2Amsterdam volledig nieuwbouw te noemen. Innovatie en communicatie zijn essentieel. Jongert: “Bij een transformatie van kantoor naar hotel dienen bijvoorbeeld standleidingen te worden gerealiseerd. Constructief gezien bood dat uitdagingen, opgelost met het inpassen van slanke schachten die de wapening van de vloeren ontzien. Ook is een prefab concept bedacht voor het monteren van installatie-onderdelen voorafgaand aan de gevelsluiting. En voor de aanleg van de leidingen naar de WKO-bron moest 300 meter worden overbrugd, in een dichtbebouwde omgeving. Wij zitten met vele stakeholders aan tafel.”

BREEAM ‘Excellent’

Het project krijgt de certificering BREEAM ‘Excellent’. Met slimme oplossingen zoal een WKO ondersteund door stadsverwarming voor warmtapwater, klimaatplafonds en Smart Building-applicaties geeft Unica vorm aan een state-of-the-art transformatie. Engineer & Build met de technisch dienstverlener als co-maker is de gewenste samenwerkingsvorm voor 2Amsterdam, benadrukt Akhawani. “In alles staat het eindresultaat centraal. Dit is zeker geen traditioneel project. Van onze mensen wordt veel gevraagd, geen 9 tot 5-mentaliteit. Wij voelen een saamhorigheid op de bouwplaats die bijzonder is.”  

Multifunctioneel ensemble 2Amsterdam ‘uniek voor de Zuidas’

Lees het gehele artikel

Het programma bestaat uit een semipublieke tuin, openbare lobby’s, flexibele, multi-tenant kantoorruimten en een viersterrenhotel met skybar. Han van den Born van KCAP Architects&Planners vertelt over de uitdagingen en kansen die leidden tot het ontwerp.

Wat zijn de doelstellingen van de herontwikkeling en stedenbouwkundige uitgangspunten?

“Monofunctionaliteit wordt multifunctionaliteit, een uitdrukkelijke wens van Bureau Zuidas voor het gehele gebied, en van de opdrachtgevers voor deze torens. Het programma combineert daarom niet alleen kantoor- en hotelfuncties maar biedt ook publiek toegankelijke ruimtes. Wij hebben getracht de karakteristieke ronde gevels van de gebouwen van Ellerman, Lucas en Van Vugt terug te laten komen in het ontwerp en hebben binnen de rooilijnen een nieuw stedenbouwkundig kader geschapen, onder meer resulterend in het onder het maaiveld brengen van het parkeren en het aanleggen van een binnentuin. Vervolgens kwam de invulling van de opstallen in beeld.”

2Amsterdam wordt gevormd door de blauwe en de zwarte toren in het midden.

Kun je het ontwerp van beide torens omschrijven?

“De opdrachtgever wilde in de ene toren een hotel en in de andere hoogwaardige kantoren aangepast aan de eisen des tijds. Om met het laatste te beginnen: geen kantoorcellen maar open ruimtes. De oostelijke toren is ‘verdikt’ en biedt samen met het nieuwe horizontale plintvolume grote vrije vloervelden die geschikt zijn als multi-tenant kantoorruimte. Een groot atrium brengt het daglicht tot diep in het gebouw en creëert mogelijkheden voor interactie tussen de vloeren. De westelijke hoteltoren is opgehoogd met drie verdiepingen, met een skybar die een onbelemmerd uitzicht biedt op de omgeving.”

Wat waren de ontwerptechnische uitdagingen?

“Het concept beoogt enerzijds onderscheid te maken tussen de twee torens in hun programmering, en tegelijkertijd het karakter als ensemble te benadrukken. Het is een twin-project, zoals ik dat noem, voor één opdrachtgever. Wij hadden een zeer goed uitgewerkt TO toen de uitvoerende partijen in beeld kwamen, en doen de esthetische directievoering. Ik moet zeggen dat dit uitstekend gaat. Bouwer J.P. van Eesteren heeft veel ervaring met dergelijke complexiteit; gedelegeerd ontwikkelaar Provast kennen wij uit diverse andere projecten, waaronder De Monarch I, een transformatie in het Haagse zakendistrict. Het ondergronds brengen van de parkeervoorziening, deels onder de fundering van bestaande gebouwen, is een technisch kunststukje.”

De ronde gevels zijn een verwijzing naar het oorspronkelijke ontwerp.

Wat heeft de ‘genius’ van locatie en gebouwen opgeleverd? 

“De doorlopende glazen gevel tussen de twee gebouwen en de nieuwe plint, die de twee torens visueel samenbinden, zorgen voor eenheid. Hierdoor wordt een stedelijk ensemble gecreëerd dat de concurrentie aankan met de omliggende gebouwcomplexen, voornamelijk het WTC en het Atriumgebouw. De entrees van 2Amsterdam zijn verlegd in de richting van station Amsterdam Zuid, dat steeds belangrijker wordt. De semipublieke bedrijfstuin zal een unieke plek worden in de drukke stedelijke ruimte en de toegankelijke skybar bovenin het hotel is een prima toevoeging aan de multifunctionele stedelijkheid die we allemaal graag willen aan de Zuidas.”  


Bouwinfo

Opdrachtgever Commerz Real

Ontwikkelaar Provast

Architect​ KCAP Architects&Planners

Engineer & Build (bouw en installaties) TBI-onderneming J.P. van Eesteren

Bouwperiode november 2018 – medio 2021