Transformatie

Het woord transformatie heeft over het algemeen te maken met het overgaan van de ene vorm in de andere vorm: In de bouw, spreken we van een transformatie wanneer een gebouw wezenlijk van functie veranderd. Een industriële hal wordt kantoor of een school wordt een woning.