Magazines / Stedenbouw 757

Stedenbouw 757

Sneller, efficiënter en weersonafhankelijk bouwen

We leven in een dynamische wereld waarin we anders leven, wonen en op zoek gaan naar persoonlijk geluk en ruimte om onszelf te ontplooien. Vandaag de dag gaat duurzaamheid niet langer alleen maar om materiaal. Gebruik is belangrijker dan bezit en groei is eerder een kwestie van slimmer dan van meer. We doen wat we willen, waar we willen en wanneer we willen en geven op een eigen wijze invulling aan onze identiteit. In zo’n wereld willen en kunnen we toch niet meer statisch bouwen?

Om aan de nieuwe woonvraag te voldoen, is traditioneel bouwen niet meer afdoende. Daarover zijn de specialisten in ons themakatern ‘Modulair Bouwen’ het eens. Modulaire woonconcepten, die zich moeiteloos aanpassen aan de veranderende woonwensen, zijn volgens hen dé oplossing in alle denkbare woonsegmenten (studenten, gezinnen, ouderen, arbeidsmigranten,…) Hoe deze concepten de permanente bouw benaderen en hoe tegemoet wordt gekomen aan zaken als energiebesparing, milieu, gezondheid, comfort, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde, vertellen o.a. NEZZT, Jan Snel en Wagenbouw Bouwsystemen in een aantal sprekende artikelen.

Hoewel modulair bouwen natuurlijk een stapje verder gaat, speelt ook de prefab betonproductie in op de trend om sneller, efficiënter en weersonafhankelijk te kunnen bouwen. Verderop in deze uitgave laten diverse spelers in deze branche dan ook hun nieuwste producten, technieken en dienstverlening zien en worden diverse prefabprojecten getoond, zoals het Gerechtsgebouw Breda en sportcentrum De Rolpeal in Workum.

Maar er is ook aandacht voor traditionele (woning)bouwprojecten. Zoals de bouw van woonwijk Woerden Centraal in Woerden, dat in nauwe samenwerking met de bewoners is ontworpen en daardoor 72(!) unieke woonplattegronden telt. Of wat dacht u van de bouw van de Hondsrugtoren in Emmen, dat het hoogste (woon)gebouw van Emmen wordt? Als het om utiliteitsbouwprojecten gaat, springen met name de renovatie en uitbreiding van het VDL-hoofdkantoor in Eindhoven, de verbouwing en uitbreiding van het Naturalis Biodiversity Center in Leiden, de bouw van AMS Cargo Center II op het Schiphol Logistics Park en de bouw van het Groninger Forum in Groningen in het oog. Bovendien besteden we uitgebreid aandacht aan de bouw van het nieuwe datacenter van CyrusOne in Amsterdam en Prologis DC3 op Goederen Distributie Centrum Noord in Eindhoven. Kortom: we hebben weer een bomvolle uitgave voor u! Ik wens u weer veel leesplezier.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: