Magazines / Stedenbouw 754

Stedenbouw 754

Duurzaam, circulair, sociaal én origineel

In de periferie van de Bouwbeurs zijn op 4 februari de Nederlandse Bouwprijzen uitgereikt. Het Biosintrum in Oosterwolde, een kenniscentrum voor biobased bouwen, werd winnaar in de categorie Gebouwen. De gemeente Ooststellingwerf had Paul de Ruiter Architects opdracht gegeven tot het ontwerp van het uitzonderlijk duurzame gebouw op het Ecomunitypark. Het Biosintrum is een energieneutraal gebouw, dat voor meer dan 80% bestaat uit biobased materialen en een inspiratiebron vormt voor studenten en professionals. Volgens de jury bevestigt dit project dat de toepassing van biobased materialen geen science fiction is, maar realiteit. Juryvoorzitter Louise Vet: “Het is een voorbeeldproject van een integrale aanpak van biobased materialen en circulair bouwen, waarbij in het ontwerp bovendien de totale groene inpassing is meegenomen.” Het Biosintrum krijgt onder meer een vleermuishotel en er komen broedplaatsen voor ringslangen, insecten en vogels. Heel inspirerend vindt de jury bovendien het betrekken van de doelgroep bij het ontwerp en de bouw van het gebouw.

In de categorie bouwmaterialen & -systemen is SUPERLOCAL-Super Circulair Estate door HEEM wonen uitgeroepen tot winnaar. Dit circulaire bouwproject omvatte het efficiënt afbreken en hergebruiken van vier al zeven jaar leegstaande hoogbouwflats in Kerkrade, voor de bouw van circa 130 sociale huurwoningen. De jury van de Nederlandse Bouwprijzen prees het experiment, waarin sprake is van een uitzonderlijk hoge mate van hergebruik. “Hier is sprake van meer dan alleen bouwmaterialen hergebruiken. De sociale aspecten, de innovatieve samenwerking, de gedeelde verantwoordelijkheden en de klankbordgroep is indrukwekkend te noemen en daarmee een sprekend voorbeeld voor de sector dat navolging verdient!”

In de categorie Civiele Kunstwerken ging de prijs naar de Hoogwatergeul Veessen in Wapenveld door ZUS. Het kunstwerk zorgt ervoor dat het waterpeil in de IJssel met bijna een meter kan zakken, wanneer dat nodig is. De award voor Talent met Toekomst ging naar Saartje van der Made van Benthem Crouwel Architects. Ze kreeg de prijs voor haar werk aan de Noord/Zuidlijn in Amsterdam, waar zij zorgde dat de stations qua uitstraling en inrichting met elkaar verbonden zijn.

Bij de verdeling van de Nederlandse Bouwprijzen heeft de jury nadrukkelijk gefocust op duurzaamheid, circulariteit, sociale aspecten én originaliteit. Aspecten die ook ruimschoots aan bod komen in de projecten in deze Stedenbouw editie. Naast de gefaseerde transformatie van Leidsenhage tot Westfield Mall of the Netherlands in Leidschendam besteden we in deze editie aandacht aan de nieuwbouw van het Udens College in Scherpenhoek en de omvangrijke verbetering en restauratie van Paleis Het Loo in Apeldoorn. Daarnaast kunt u alles lezen over Nul-op-de-Meter (NOM) wonen én besteden we aandacht aan verschillende nieuwe distributiecentra, waaronder in Amsterdam (Fetim Group), Etten-Leur (Sugar Fields) en Zeewolde (VSH).

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: