Magazines / Stedenbouw 753

Stedenbouw 753

‘Wie maakt, maakt mee’
Uitdagingen zijn er voldoende in de huidige bouwsector, en veel opdrachtportefeuilles zijn op korte termijn gevuld – zo gaat dat nu eenmaal in een hoogconjunctuur. Na een decennium van pieken en dalen, vooral in de woningbouwproductie, neemt de variatie in de beschreven projecten het laatste jaar weer toe, merken wij van Stedenbouw. Schoorvoetend gaat het zelfs met de woningbouw weer beter. Kijk eens naar het robuuste project De Groene Kaap in Rotterdam-Zuid, waarvan u in deze editie de resultaten kunt zien. Een monumentaal transformatieproject als Willem Witsen Wonen in Den Haag, waarbij het voormalige gebouw van de Octrooiraad is ‘vernieuwbouwd’ tot appartementencomplex, mag natuurlijk niet ont­breken. Wellicht dat u op korte termijn nog meer hoort van de groeiende woningbouwproductie; voorlopig kunnen wij wederom een gevarieerde editie aanbieden, met onder meer het nieuwe kantoor van de Goede Doelen Loterijen en het nieuwe hoofdkantoor van ING (beide in Amsterdam en BREEAM ‘Outstanding’), de appartementen op het Lucentterrein in Hilversum, en de nieuwbouw van de Steltloper in Amsterdam-Oost. Stedenbouw op kleine schaal die zowel kwaliteit als dichtheid toevoegt. Het bijzondere aan dit blad is, dat de partijen die het maken in de bouw aan u worden gepresenteerd, en daarbij tot in detail kunnen beschrijven wat hun architectonische ontwerpen, bouwmethoden, dockdeuren of groenvoorzieningen voor het betreffende project doen. Zoals stedelijke ruimte aanhechten (ING), efficiënt bouwen (De Groene Kaap), vrieslucht binnenhouden (Kloosterboer Lelystad) of publieke ruimte toevoegen (Steltloper). Daar mag zeker meer aandacht voor zijn, in een sector waar de focus al snel ligt op prijs en productie. Toegevoegde waarde als co-maker, u ontkomt er niet meer aan anno 2018, welke van de projecten in deze editie het ook aangaat. Waar de betreffende bouwpartners voorheen misschien alleen met een hoofdaannemer samenwerkten na aanbesteding, gaan zij nu vaak al met de eindopdrachtgever en/of ontwerppartijen aan tafel, en met co-makers tijdens de uitvoering. Snel moet het nog steeds, maar wie maakt, maakt mee. Dat is co-makership anno 2018. Wij wensen u fijne feestdagen, een prettige jaarwisseling en een productief 2019.

Jan-Kees Verschuure

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: