Magazines / Stedenbouw 747
stedenbouw-747

Stedenbouw 747

‘Initiatief voor meer handjes in de bouw’

De bouw trekt enorm aan. Maar er is een toenemend te kort aan vakmensen. Niet alleen het am-bacht van timmerman, metselaar en schilder, maar ook de innovatie in techniek en design moeten onder de aandacht komen bij jongeren om het tekort terug te dringen. Acht partijen slaan daarom de handen ineen om jongeren en leerlingen in aanraking te laten komen met de bouw.

Op 18 december ondertekenden Bouwend Nederland, gemeente Leidschendam-Voorburg, woning-corporaties Vidomes en WoonInvest, Corbulocollege, Stichting Haagbouw, Opleidingsbedrijf In-stallatieWerk Zuid-Holland en de Schildersvakschool het convenant Leerling bouwplaatsen 2017 – 2020. Een leerlingbouwplaats is een bouwwerk waaraan leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg onder deskundige leiding van één of meer gekwalificeerde leermeesters een volwaardige bijdrage leveren, aldus de initiatiefnemers. “Deze praktijkervaringsplaatsen zijn in het verleden een zeer effectieve manier gebleken om het vakmanschap in de bouwsector op peil te houden en te verbeteren. Daarnaast schept iedere leerlingbouwplaats kansen op een gekwalificeerde baan.” Voor-lichting op scholen moet ervoor zorgen dat meer jongeren kiezen voor een opleiding in de bouw. Nu en in de toekomst.

Want werk in de bouw is er. Dat bewijzen o.a. de projecten die we in deze Stedenbouw-editie voor u hebben verzameld. Zoals de nieuwbouw van Nautique Living/De Werf in Amsterdam-Noord, met 950 woningen ..n van de grootste woningbouwprojecten van ons land. De in totaal zeven woonblokken krijgen ieder een eigen karakter, met een wisselende architectuur en robuuste uitstraling, die de industri.le omgeving in rap tempo moet transformeren tot hip woongebied.

Groots is ook het distributiecentrum aan de Appelweg in Moerdijk, dat in compartimenten verhuurd kan worden. Bij de nieuwbouw, met een omvang van 28.000 m., verdeeld over een hal van 24.000 m., een kantoor van 1.200 m. en 3.400 m. mezzanine is gezocht naar een optimale balans van behoefte, mogelijkheden en toekomstwaarde. Het gebouw is opgebouwd uit een betonvloer, staalconstructie en een afwerking met gevelbeplating. Het kantoordeel krijgt uitstraling met fraaie aluminiumkozijnen. Aan duurzaamheid is ook gedacht, door een energiezuinige installatie en de toepassing van LED-verlichting.

Bovenstaande projecten worden gecompleteerd door o.a. de nieuwbouw van de Brainport Industries Campus (BIC) in Eindhoven, de nieuwe studentenhuisvesting op Campus Woudestein in Rotterdam, de nieuwe, demontabele parkeergarage van ASML in Veldhoven en het Amphia Ziekenhuis in Breda. Daarnaast hebben we verschillende woonprojecten voor u verzameld, waaronder de grootscheepse renovatie van de portieketagewoningen in de Wegener-Sleeswijkbuurt in Amsterdam en de ontwikkeling van De Molen 20 tot 74 sociale huurappartementen in Houten.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

stedenbouw-746stedenbouw 748