Magazines / Stedenbouw 743
stedenbouw-743

Stedenbouw 743

Bent u klaar voor de ‘Bouwsector 3.0’?

‘Parijs en een omslag naar een circulaire economie zijn alleen te realiseren door een revolutionaire aanpak in de bouw’. Met die woorden overhandigde Taskforce-voorzitter Bernard Wientjes eind maart het eerste exemplaar van de 84 pagina’s tellende Bouwagenda aan het Kabinet. De ambitieuze vernieuwingsagenda bevat een Plan van Aanpak voor grote maatschappelijke opgaven, zoals het toekomstbestendig maken van onze infrastructuur, de vernieuwing en verduurzaming van woningen en gebouwen, het gezond maken van scholen en de integratie van ICT- en datatoepassingen in de bouw.

Eén van de uitdagingen is het verduurzamen van woningen en bedrijfspanden. Bedrijven, kennisinstellingen en overheden gaan werken aan een honderd procent energieneutrale woningvoorraad in 2050, hergebruik van alle bouwmaterialen in 2050 en het verder laten stijgen van de productiviteit in de sector. In de toekomst is een groei van een miljoen extra woningen voorzien. De uitdagingen worden gerealiseerd door binnen de bouwsector te innoveren en belemmeringen door bijvoorbeeld regelgeving waar mogelijk weg te nemen.

De betrokken partijen beloven een ‘Bouwsector 3.0’ en een ’enorme innovatiegolf’. Om de ambities waar te maken, zijn schaalvergroting, een kwaliteitssprong en ruim baan voor innovatie nodig. Daarbovenop moet de bouw zichzelf vernieuwen. Waarvoor een radicaal andere manier van denken, werken en samenwerken nodig is. Waardoor de productiviteit toeneemt, terwijl kosten worden verlaagd.

Of de ‘Bouwsector 3.0’ realiseerbaar is, zal de toekomst moeten uitwijzen. Maar dat bouwbedrijven in actie moeten komen, is zeker. Gelukkig zijn veel partijen zich hier al van bewust. Dat tonen de verschillende mooie projecten aan, die we in deze Stedenbouw uitgave voor u hebben verzameld. Waaronder de renovatie van het hoofdgebouw van de TU Eindhoven, dat conform de BREEAM ‘Outstanding’ certificeringscriteria wordt aangepakt, waarbij het markante industriële karakter van het gebouw wordt bewaard. Evenals de bouw van de nieuwe Hogeschool Rotterdam, waar duurzaamheid, toekomstbestendigheid, flexibiliteit en transparantie hand in hand gaan. Of wat dacht u van de bouw van de moderne industriële bakkerij van Bakkersland in Aalsmeer, waarbij optimaal rekening wordt gehouden met de huidige én toekomstige gebruikers?

Interessante woningbouwprojecten betreffen de sloop en vervangende nieuwbouw van de Ringershof in Alkmaar, de nieuwbouw van woonzorgcentrum Erve Mensman in Geesteren en de make-over van project Finnenburg B in Den Haag.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

stedenbouw-742stedenbouw-744