Magazines / Stedenbouw 742
stedenbouw-742

Stedenbouw 742

‘Dreigend tekort aan bouwpersoneel’

Nu de economische op zijn retour is, liggen de banen in de bouw weer voor het oprapen. Echter blijft het aantal mbo’ers dat kiest voor een opleiding tot metselaar, schilder of timmerman beperkt. Onder andere Bouwend Nederland, de brancheorganisatie voor de bouwsector, vreest hierdoor grote personeelstekorten. “De komende vijf jaar zijn er in Nederland 40.000 mannen en vrouwen nodig in de bouw”, verwacht voorzitter Maxime Verhagen. “Want er moeten circa zeven miljoen huizen worden verduurzaamd. Nog eens 1,6 miljoen woningen moeten geschikt gemaakt worden voor ouderen en er komen circa een miljoen nieuwbouwhuizen bij.”

In deze editie van Stedenbouw hebben we een aantal van deze projecten voor u verzameld. Waaronder de transformatie, renovatie én nieuwbouw van de Elisabeth Otter-Knoll Stichting (EOKS) in Amsterdam. Waar tot voor kort een gedateerd woon-zorgcentrum stond, staat nu een modern wooncomplex waar jongeren en ouderen naast én met elkaar leven. De studenten helpen de oudere bewoners wanneer zij ’s nachts hulp nodig hebben, in ruil voor een lagere huur. Hiermee is niet alleen het gebouw, maar ook de ouderenzorg van EOKS toekomstbestendig.

Toekomstbestendig wordt ook de Jacob Geelbuurt in Amsterdam, een naoorlogse wijk met eengezinswoningen die de komende zeven jaar worden vernieuwd en van een duurzame schil worden voorzien, terwijl de bewoners er blijven wonen. De woningen worden volledig geïsoleerd, krijgen nieuwe gevelpuien en ook dakpannen, mechanische ventilatie en ketels worden vernieuwd, zodat de woningen weer gaan voldoen aan de eisen van nu.

Naast woningbouw besteden we ook ruim aandacht aan utiliteit. Waaronder de nieuwbouw van distributiecentrum DC 7 in Venlo, dat samen met het eerder gebouwde DC 6 en soortgelijke gebouwen in de omgeving het belang van de regio Venlo als logistieke hotspot bevestigt. Het gebouw, met een totale oppervlakte van 60.000 m² wordt gebouwd conform de BREEAM ‘Very Good’-certificeringscriteria. In het DC komt LED-verlichting met timers en een energiemonitoringssysteem. Er wordt een ventilatiesysteem met extra luchttoevoer geïnstalleerd om CO2-uitstoot te beperken en er komen zonnepanelen op het dak van het kantoor en op de fietsstalling. In het kantoorgedeelte – zo’n 1.400 m² – zal de energie uit de zonnepanelen worden opgeslagen in batterijen, wat redelijk uniek is. En ook op andere vlakken zijn er maatregelen genomen. Welke? Dat leest u verderop in deze uitgave.

Verder besteden we aandacht aan de realisatie van Hoog Catharijne, één van de speerpunten in de vernieuwing van het Utrechtse Stationsgebied, de nieuwbouw van Hotel van der Valk in Apeldoorn en Euroscoop in Schiedam en de renovatie van het Potentiaal-gebouw in Eindhoven.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

stedenbouw-741stedenbouw-743