Magazines / stedenbouw 734
stedenbouw-734

stedenbouw 734

‘Zorg ervoor dat een gebouw niet alleen voldoet aan de huidige, maar ook aan toekomstige normeringen’

Naast begrippen als duurzaamheid en energiezuinigheid staat – of een project nu een nieuwbouw- of renovatieproject betreft – brandwerendheid steeds vroeger op de agenda. In veel projecten worden al in de ontwikkelfase – in samenspraak met controlerende instanties – afspraken gemaakt over welke gevels, daken, plafonds en/of binnenwanden een brandwerende afwerking nodig hebben. De mogelijkheden om hier invulling aan te geven, zijn vandaag de dag eindeloos. Van brandwerend aftimmeren en afdichten tot het aanbrengen van speciale coatings.

De eisen en normeringen omtrent brandwerendheid, zijn continu aan verandering (en verbetering) onderhevig. Zo vervangt de EN 16034, de Europese normering die de rook- en brandeigenschappen van technische binnendeur- en kozijncombinaties omschrijft, vanaf september 2019 alle nationale normeringen. De overgangsperiode hiervoor is echter met ingang van 2016 al van kracht. Wat dit betekent voor uw projecten én producten, leest u in deze uitgave van Stedenbouw magazine. ‘Zorg ervoor dat een gebouw niet alleen voldoet aan de huidige, maar ook aan de toekomstige EN-normeringen, die nu al bekend zijn’, is het devies in de special. “Dit is de investering meer dan waard, want een gebouw dat over tien jaar nog aan de eisen voldoet, wint nu al aan waarde. Ook dat is duurzaam ondernemen.’

Duurzaam is ook de bouw van de VE-commerce Logistic Campus op Trade Port Noord in Venlo, dat gebouwd wordt volgens het ‘second-life’ principe. Het gebouw is dusdanig vormgegeven, dat het ook voor toekomstige huisvestingsbehoeften een passende oplossing biedt. Het gebouw beschikt over een hybride draagconstructie, die bestaat uit een combinatie van beton en staal. Voor de kolom-, wand- en dakconstructies is gebruikgemaakt van duurzame materialen, die bovendien recyclebaar zijn. En ook op de bouwplaats worden steeds duurzame maatregelen genomen, door transportbewegingen zoveel mogelijk te beperken en afvalstromen te scheiden.

En wat dacht u van de nieuwbouw en renovatie van het hoofdkantoor met bedrijfsgebouw van Royal Agio Cigars in Duizel, dat gerealiseerd wordt volgens de BREEAM ‘Outstanding’ certificeringscriteria? Voor een vernieuwbouwproject een redelijk unieke ambitie. Verderop in ons magazine leest u er alles over, evenals over de bouw van het nieuwe Van der Valk hotel Nijmegen-Lent, het Center for Simulator Maritime Training (CSMART) in Almere en het nieuwe distributiecentrum voor Primark in Roosendaal.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een:

stedenbouw-735