Magazines / Stedenbouw 726
stedenbouw 726

Stedenbouw 726

Kathedralenbouwers in crisistijd

Tijdens de Week van de Bouw in de Jaarbeurs Utrecht (9-13 februari) werden de Nederlandse Bouwprijzen 2015 uitgereikt. Rotterdam Centraal won de Bouwprijs in de categorie ‘Gebouwen’; de ‘kabelnetgevels’ van de eveneens vorig jaar geopende Markthal Rotterdam haalden de Nederlandse Bouwprijs binnen in de categorie Bouwmaterialen en -systemen.

In Nederland regent het de laatste jaren opleveringen van landmarks. Ontwikkeling onder architectuur is in ons land  niet langer polderen, maar vol inzetten op eindkwaliteit. Dat is niet iets van de laatste jaren. Voornoemde projecten zijn beide voor de crisis opgestart. De transformatie van Rotterdam Centraal (een samenwerking van Benthem Crouwel Architects, MVSA Meyer en Van Schooten Architecten en West 8) staat volgens de jury van de Nederlandse Bouwprijzen zelfs voor ‘optimale kwaliteit’. “De mooiste entree die een stad zich kan wensen.” De ‘kathedralenbouwers’ van de Markthal weten Nederland ook op constructief gebied op de kaart te zetten, aldus de jury. De zogenoemde kabelnetgevels van Octatube, die op de kopse kanten van de Markthal zorgen voor een transparant aanzicht, dienen immers ook ter ondersteuning van de op zich al markante boogconstructie.

Trots overheerste dus bij de Nederlandse Bouwprijzen; op het Nationaal Bouwdebat ging het begin februari om radicale vernieuwing. Wie had begin deze eeuw kunnen denken dat ‘stoppen met nieuwbouw’ of ‘de ontwikkelaar is overbodig’ serieuze stellingen zouden zijn op een Nederlands bouwdebat? Adri Duijvestein hing de stelling van de ‘overbodige’ ontwikkelaar op aan de Vinex-bouw, waarin volgens de oud-wethouder een kongsi van gemeenten en ontwikkelaars een ‘geldmachine’ optuigde gericht op de gemiddelde woonconsument. Nee, dan Almere, waar volgens Duijvestein diversiteit het credo is de laatste jaren – dankzij particulier opdrachtgeverschap.

Het standpunt ‘stoppen met nieuwbouw’ werd in het debat vertegenwoordigd door herbestemmingsvoorvechter Gerben van Dijk, die ook als psycholoog visie aan de dag legt. Radicale veranderingen zijn nodig in de bouwketen, maar willen we – als afzonderlijke partijen – ook zelf veranderen? Van Dijk pleit onder meer voor een leegstandsbelasting om het model van de vastgoedexploitatie op te schudden, en daar kon opperbouwer Maxime Verhagen slechts algemeenheden over vraaggestuurde nieuwbouw tegenover stellen. Nederland verandert, en oud en nieuw staan schijnbaar tegenover elkaar. Is het niet altijd zo geweest.

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: