Magazines / Jaarboek 2019-2020

Jaarboek 2019-2020

Thema’s voor de bouw in 2020

De bouwsector maakt de komende jaren een versnelde ontwikkeling door van een traditionele, aanbodgestuurde naar een vraaggerichte markt. In plaats van aannemer willen bedrijven aanbieder zijn van totaaloplossingen, die naadloos aansluiten op de wensen van de markt. Dit is te lezen in de strategische verkenning ‘Kiezen voor de toekomst. De bouw in 2020′, van Bouwend Nederland. “De verandering die onze sector doormaakt gaat sneller dan ooit”, zegt Joep Rats, directeur Economische Zaken bij Bouwend Nederland op de verenigingswebsite. “Voor de bouw- en infrasector zijn het roerige tijden. In dit rapport kijken we naar de toekomst. Daarvoor is een vernieuwingsslag nodig, die op zijn beurt ondersteuning vraagt. Vanuit de overheid is ruimte nodig voor een moderner aanbestedingsbeleid, voor een goed ondernemersklimaat en voor een overheidsbeleid dat de kennisontwikkeling in de sector ondersteunt. Geld vragen we niet, wel randvoorwaarden. Waar het in de toekomst voor de bouw om draait, is constructieve samenwerking en nieuwe financieringsmodellen. Er is nog altijd een enorme latente bouwbehoefte. Mensen willen goed blijven wonen, werken en reizen. We bouwen op dit moment jaarlijks 10.000 woningen te weinig. Dat verschil moet straks ingehaald worden. Daar hebben we dan wel vakmensen voor nodig, die we nu helaas niet aan onze sector kunnen binden. De bouw kan dienen als startmotor voor de totale economie, maar daarvoor is een goede brandstof vereist.”

Als belangrijkste thema’s waar de sector en individuele bedrijven de komende jaren op zullen moeten inzetten, signaleert Bouwend Nederland klantvragen en daarop afgestemde bouwconcepten, financiering van bouwopgaven, duurzaamheid, het imago van de bouwsector, arbeidsmarkt en ketensamenwerking. Zorgen hebben de bouwbedrijven echter ook. Juridisering, een claimcultuur en hevige prijsconcurrentie zijn de grootste nachtmerries van de sector.

Dat de tweede helft van 2019 bijzonder was voor de bouw, is geen nieuws. En ook 2020 zal voor velen een spannend jaar worden. Bijvoorbeeld door de stikstofproblematiek en de strengere eisen voor het PFAS-gehalte. Hoe e.e.a. zich zal gaan ontwikkelen, is onzeker. Maar er is ook positief nieuws. Zo kijken de specialisten die in het Stedenbouw Jaarboek aan bod komen, reikhalzend uit naar een nieuw jaar waarin jubilea worden gevierd, nog hoger wordt ingezet op duurzaamheid, CO2-neutraliteit en hergebruik van materialen, diverse innovaties het levenslicht zullen zien en – ondanks de stikstofproblematiek – weer mooie projecten worden opgestart. Wij volgen de ontwikkelingen op de voet, u ook?

Namens het team van Stedenbouw wens ik u alle goeds voor 2020.

Lieke van Zuilekom

Ik wil graag een proefexemplaar of abonnement.

Ik wil graag een: