Woontoren Leyweg

De gevel kenmerkt zich door een bijzonder samenspel van waalformaat, dikformaat en betonnen elementen.

02:06
12-12-2018

Woontoren Leyweg, Den Haag

Prefab benadering biedt bouwers en omwonenden van woontoren Lumière ongekende voordelen

Aan de Leyweg in Den Haag wordt in een hoog tempo een nieuwe woontoren met vijftien bouwlagen gerealiseerd. Hoewel aanvankelijk werd gekozen voor een traditionele gietbouwmethode, is op advies van hoofdaannemer Waal uit Vlaardingen overgestapt op een prefab benadering. “Dankzij onze aanpak kon flink bespaard worden op doorlooptijden, transportbewegingen, opslag, afval en handjes op de bouw”, vertelt Steven Warrens, projectleider bij Waal. “Overlast voor de omgeving werd bovendien tot een minimum beperkt, terwijl een hoge kwaliteit en maatvastheid werden geborgd.”

De bouwlocatie voor woontoren Lumière bevindt zich op een postzegellocatie middenin een winkel- en woongebied, op een druk kruispunt en tegen diverse belendingen. “Om hier een in-situ bouw te realiseren, was dan ook haast onmogelijk”, vertelt Warrens. “Een prefab benadering bood meer uitkomst, waarbij alle gebouwonderdelen compleet en just-in-time zijn aangeleverd en direct zijn verwerkt.” Als voorbeeld noemt hij het prefab betoncasco, waarbij buitenwanden, binnenwanden, vloeren, trappen, bordessen, kolommen en balken snel en efficiënt als legosteentjes zijn gestapeld. “En ook de installaties, stelkozijnen, definitieve kozijnen, beglazing en voorzieningen voor de gevelsluiting, steigers en afbouw zijn in onze prefab aanpak meegenomen. Dit bood grote voordelen voor onze opdrachtgever, Waal, onze onderaannemers en alle omwonenden.”

Woontoren Leyweg

De gevel in de maak.

Basic afwerking
“De 200 mm dikke prefab vloerplaten werden direct na de montage en per bouwlaag van alle installatievoorzieningen voorzien”, vertelt Warrens. “Denk bijvoorbeeld aan de waterleidingen, rioleringstracés, MV-kanalen en elektravoorzieningen. Vervolgens zijn alle vloeren in het werk bedekt met een 120 mm dikke vullaag van hoogwaardige schuimbeton, waarbij we meerdere bouwlagen in één keer hebben aangepakt. Hier overheen is een zwevende anhydriet dekvloer aangebracht, inclusief de vloerverwarming.” Behalve de anhydriet dekvloer worden alle woningen afgewerkt met behangklare wanden, spuitwerk op de plafonds en basic keukenblokken en sanitair. “In de technische ruimte van de woningen komen de cv-ketel, een opstelplaats voor de wasmachine en een WTW-unit, die de mechanische afvoer en aanvoer van ventilatielucht regelt. De voordeuren van de woningen komen uit op een compacte kern met liften en trappenhuizen. Per bouwlaag worden vijf woningen ingericht.”

Woontoren Leyweg

Bijzondere gevel
Inmiddels in het betoncasco gereed en ook de dakwerkzaamheden zijn afgerond. “Net voor de bouwvak is bovendien de metselwerk gevel opgeleverd, inclusief de montage van de kozijnen en balkonhekken”, vertelt Warrens. “Aanvankelijk had Quadrant Architecten een waalformaat baksteen bedacht,    

maar op verzoek van opdrachtgever woningcorporatie Arcade is hiervan afgeweken. Een bijzonder samenspel van waalformaat, dikformaat en betonnen elementen is het resultaat, waarbij onder de raamkozijnen staand metselwerk is aangebracht.” De toegepaste stenen zijn afkomstig uit steenfabriek Vogelensangh uit Deest, vertelt hij, dat de oudste steenfabriek van Nederland betreft. Op de onderste twee bouwlagen komt metselwerk in combinatie met een vliesgevel. 

Woontoren Leyweg

De toegepaste stenen zijn afkomstig uit steenfabriek Vogelensangh uit Deest, de oudste steenfabriek van Nederland.

Gezamenlijk gedragen
“De bouw van woontoren Lumière wordt echt gezamenlijk gedragen door Waal, Weboma Ontwikkeling, woningcorporatie Arcade, Quadrant Architecten, hoofdconstructeur Swinn en alle onderaannemers”, benadrukt Warrens. “Vanaf het begin hebben we goede afspraken met elkaar gemaakt en onze schouders onder het project gezet. Dat zie je niet alleen terug in de kwaliteit van de woontoren, maar ook in de goede planning én prettige sfeer op de bouw. De prefab benadering draagt hier zeker aan bij.” Om hier nog beter invulling aan te geven, is het project volledig uitgewerkt in BIM, vertelt hij. “We hebben veel tijd gestoken in de voorbereiding en engineering, waarbij we met zeventien partijen in één BIM-model hebben samengewerkt. Op onze locatie in Vlaardingen hebben we regelmatig clashcontroles en optimalisaties uitgevoerd, waarbij de opdrachtgever en architect nauw betrokken zijn. Bijvoorbeeld om praktische en/of esthetische vraagstukken te tackelen, met een zeer soepele uitvoering als resultaat.” In november wordt de nieuwbouw opgeleverd.   

Tekst: Lieke van Zuilekom
Beeld: Waal

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever Woningcorporatie Arcade
Ontwikkelaar Weboma Ontwikkeling
Architect Quadrant Architecten
Hoofdaannemer Waal
Hoofdconstructeur Swinn
Betonconstructie Bestcon
Installaties Rijndorp Installaties, Roel Breman

BartiméusPrefab cascosysteem