Woontoren Leyweg

De gevel kenmerkt zich door een bijzonder samenspel van waalformaat, dikformaat en betonnen elementen.

02:06
12-12-2018

Woontoren Leyweg, Den Haag

Prefab benadering biedt bouwers en omwonenden van woontoren Lumière ongekende voordelen

Aan de Leyweg in Den Haag wordt in een hoog tempo een nieuwe woontoren met vijftien bouwlagen gerealiseerd. Hoewel aanvankelijk werd gekozen voor een traditionele gietbouwmethode, is op advies van hoofdaannemer Waal uit Vlaardingen overgestapt op een prefab benadering. “Dankzij onze aanpak kon flink bespaard worden op doorlooptijden, transportbewegingen, opslag, afval en handjes op de bouw”, vertelt Steven Warrens, projectleider bij Waal. “Overlast voor de omgeving werd bovendien tot een minimum beperkt, terwijl een hoge kwaliteit en maatvastheid werden geborgd.”

De bouwlocatie voor woontoren Lumière bevindt zich op een

Tekst: Lieke van Zuilekom
Beeld: Waal

Stedenbouw partners

BartiméusPrefab cascosysteem