Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Wkb geeft meerwaarde  aan het certificaat. De inzet van certificaten voor kwaliteits­borging
KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden.

Wkb geeft meerwaarde aan het certificaat. De inzet van certificaten voor kwaliteits­borging

Er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat.

Met de aankomende Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) worden risicobeheersmaatregelen zoals kwaliteitsregelingen belangrijker. De Wkb vraagt immers om aangetoonde kwaliteit van bouwwerken in relatie tot de bouwregelgeving (Bouwbesluit en Besluit bouwwerken leefomgeving/Bbl). Het KOMO-certificaat biedt hierbij ondersteuning voor alle betrokken partijen: certificaathouder, opdrachtgever, bouwer en kwaliteitsborger.

Met de invoering van de Wkb in 2023 (te beginnen bij gevolgklasse 1 bouwwerken) worden opdrachtgevers verplicht bij vergunningsplichtige bouwprojecten een kwaliteitsborger in te schakelen. Deze borgt dat het gebouw aan de technische regels voldoet en legt in een verklaring vast dat het gebouw aan de eisen van het Bbl voldoet. Bij elk onderdeel waarvan de kwaliteit dan al is aangetoond, groeit het vertrouwen en daalt het risicoprofiel. Dat bespaart de kwaliteitsborger kostbare tijd voor inspectie en controle en daarmee gaan de kosten omlaag. Met KOMO-certificaten kunnen bouwers bovendien hun bewijslast voor kwaliteit managen.

Aansprakelijkheid bouwer

De belangrijkste wijziging in het Burgerlijk wetboek en de invoering van de Wkb is de verplaatsing van de bewijslast. De bouwer wordt in de toekomst aansprakelijk voor gebreken die bij oplevering niet zijn ontdekt, ook als de opdrachtgever deze wel had kunnen ontdekken. Hij zal hiervoor een consumentendossier aan de opdrachtgever moeten overhandigen, waarin hij aantoont dat hij de vereiste kwaliteit heeft geleverd. “KOMO-certificaten kunnen hem hier enorm bij helpen”, vertelt Erik-Jan de Bont van KOMO. “Certificaten zijn nu niet alleen interessant voor de certificaathouders, maar evenzeer voor kwaliteitsborgers en bouwers. Voor de opdrachtgever, die de kwaliteitsborger betaalt, wordt de kwaliteit aantoonbaar met certificaten. Hoe beter de kwaliteit op voorhand aantoonbaar is, hoe lager de kosten voor kwaliteitsborging.” 

Als veel onderdelen zijn gecertificeerd, vraagt de inspectie minder tijd.

Voorkomen van bouwfouten

Het KOMO-instrument voor Kwaliteitsborging (KiK) faciliteert deze betrouwbare borging voor de hele bouwsector. De borging bevat onder andere een gedetailleerde documentatie, waardoor de bewijslast wordt vastgelegd, en een risicoanalyse met beheersmaatregelen voor risicoverkleining. Zo ontstaat een solide dossier voor de bouwer in verband met zijn aansprakelijkheid. Daarnaast genereert de KiK-tool de verplichte dossiers voor bevoegd gezag en de consument. Bijzonder aan de tool is de interactiemogelijkheid met het databeheersysteem van de bouwer. “Veel bouwfouten komen voort uit de onjuiste toepassing van materialen en bouwproducten”, vertelt De Bont hierover. “KOMO koppelt de geschiktheid van een bouwproduct voor een bepaalde toepassing aan strikte toepassingsvoorwaarden en beoordeelt of de verwerker zich hieraan heeft gehouden. Ook hierdoor verminderen de risico’s.”

Kwaliteitsbeheersing van product tot en met het hele gebouw

De wet stelt dat de kwaliteitsborger een verklaring moet afgeven dat er gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat het gerede bouwwerk voldoet aan de eisen. “In feite betekent dit dat er wordt gekeken naar de kwaliteit van de toegepaste producten, de montage ervan en het eindresultaat oftewel: het bouwwerk”, verduidelijkt De Bont. Met KOMO-kwaliteitsverklaringen/certificaten kan dit hele proces worden afgedekt:

• KOMO-productcertificaat;

• KOMO-attest voor de prestaties van een product in zijn toepassing;

• KOMO-attest-met productcertificaat, een combinatie van een productcertificaat met een attest;

• KOMO-procescertificaat (voor realisatieprocessen).  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details