Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
‘Veiligheid in aanbestedingen verankeren’

‘Veiligheid in aanbestedingen verankeren’

Vanaf 2021 nemen opdrachtgevers die de Governance Code Veiligheid in de Bouw hebben ondertekend veiligheidsbewustzijn op als verplichting in aanbestedingen en contracten en wordt de Veiligheidsladder (inmiddels omgedoopt tot Safety Culture Ladder) gehanteerd om het veiligheidsbewustzijn van de betrokken partijen meetbaar, inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hiertoe wordt zowel certificering gevraagd van opdrachtgevers als opdrachtnemers. Aboma biedt ondersteuning in de advies- en certificeringstrajecten.

Ondertekenaars van de Governance Code Veiligheid in de Bouw, waaronder het Rijksvastgoedbedrijf als voortrekker, committeren zich minimaal aan trede 2 van de Safety Culture Ladder. Deze bedrijven hebben ‘de gewoonte te veranderen nadat dingen zijn misgegaan’ en gaan reactief om met veiligheidsissues. Een haalbare stap – zij het ‘weinig ambitieus’, zeggen Pieter Visser van Aboma Advies en Wouter Riel van Aboma Certificering. “De Safety Culture Ladder is ooit geïnitieerd vanuit grote bedrijven om het eigen veiligheidsniveau te meten; de NEN heeft het systeem overgenomen”, zegt Visser. “De ondertekenaars van de Governance Code integreren de Ladder vanaf 2021 met het aanbestedingstraject, als minimumeis voor alle projectpartijen in de uitvraag.”

Aboma biedt advies en certificering in deze trajecten, met een Safety Culture Ladder-verificatie op verschillende niveaus. Riel: “Het gaat hierbij om wezenlijk andere trajecten dan bij ISO- of VCA-certificering. In de audits gaat het om het perspectief van de werkvloer, papier en managementscope zijn niet het hoogste goed. De Safety Culture Ladder gaat over daadwerkelijke veiligheid. En over communicatieprocessen, met vragen als: ‘Kun jij een probleem aankaarten bij je opdrachtgever of superieur?’ en ‘Ondersteunt het management je wel afdoende op het gebied van veiligheid?’.”

‘Haalbare niveaus’

Visser: “Het is belangrijk te melden dat Aboma zowel kan adviseren als certificeren in deze, maar dat dit losse trajecten zijn.” Soms moeten er nog stappen worden gezet, met als uitgangspunt daadwerkelijke implementatie van het vereiste. “Dat kunnen trainingen zijn of de aanstelling van een operationeel veiligheidskundige die als veiligheidscoach tussen de medewerkers opereert, maar het moet niet gaan om slechts een papiertje. De ondertekenaars van de Governance Code verbinden zich eraan bouwprojecten samen tot een goed einde te brengen. Wij zitten diep in de bedrijfscultuur van de bouwer, die bij elk project feitelijk een bedrijf organiseert waarin het aanbestedingstraject een sollicitatieproces op uitgangspunten zou moeten zijn, met veiligheid als onmisbaar onderdeel. Wij zien dat de sector zich daaraan steeds meer committeert – ook opdrachtgevers.”

De invoeringsdatum van de Governance Code, 1 januari 2021, valt samen met die van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb), maar dat is toeval zegt Visser. “De Wkb betreft aansprakelijkheid voor het gebouwde; de Governance Code ziet erop toe dat bouwpartijen een veilige werkomgeving bieden. Niet alleen grote bouwers in grote projecten, maar ook mkb’ers in kleine projecten.” Riel: “De Safety Culture Ladder heeft vijf treden, waarvan de hoogste een zodanig kritisch niveau bereikt dat medewerkers veilig werken zelf initiëren en problemen voor zijn. De Governance Code gaat uit van minimaal trede 2, liefst trede 3; dat zijn haalbare niveaus.”    

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details