Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Veiligheid buiten de bouwplaats

Veiligheid buiten de bouwplaats

De uitvoering van grote bouwprojecten heeft veel impact op de leefomgeving. Bouwen, inclusief bouwen aan infrastructurele- en renovatiewerken, zal altijd gepaard gaan met een bepaalde mate van overlast van bijvoorbeeld geluid, stof, licht en uitzicht. Bouwen kan tot schade leiden door trillingen, bronbemaling en bouwverkeer. Daarnaast heeft het gevolgen voor de bereikbaarheid.

Gemeente als handhaver

Een gemeente houdt toezicht op de naleving van wet- en regelgeving en nemen klachten over bouwhinder in. De gemeente dient geluid- en trilling metingen te verrichten en te handhaven. Het Bouwbesluit bevat regels ter voorkoming van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens de uitvoering van bouw-, renovatie- en sloopwerkzaamheden. De uitvoering van deze werkzaamheden moet zodanig zijn dat voor de omgeving een veilige situatie blijft bestaan of nadelige hinder voor de gezondheid zoveel mogelijk wordt voorkomen. Om daaraan te voldoen zijn in het Bouwbesluit regels opgenomen ten aanzien van veiligheid van de omgeving; het hebben van een veiligheidsplan; geluidhinder; trillinghinder; stofhinder en grondwaterstand. Ondanks dat wet- en regelgeving wordt nageleefd zijn belanghebbenden niet altijd gevrijwaard van het ervaren van overlast.

Geen regels buiten de bouwplek

Op de bouwplaats gelden Arbo-regels, maar direct buiten de hekken heeft de ene gemeente wel een vergunningenbeleid, maar de andere niet. Gemeenten kunnen per bouwproject een Bouwveiligheidsplan eisen, maar in de praktijk wordt deze bevoegdheid nauwelijks gebruikt. In de praktijk zijn er echter tientallen risicofactoren te vinden, die gevaar voor de omgeving van een bouwplaats kunnen opleveren. Het afzetten van een bouwput met hekken, afzetlint en zorgen voor steigernetten is een begin, maar er dient meer te gebeuren.

Iedereen kent nog het incident in Alphen aan de Rijn in 2015. Een compleet brugdek stortte op de naastgelegen bebouwing. Bewuste bouwers werken veilig voor omwonenden en voorbijgangers. Bouwactiviteiten dienen veilig te zijn voor de nabije omgeving. Vooraf en tijdens de bouw dient continu een inventarisatie van de risico’s voor de omgeving buiten de bouwplaats te gebeuren. Gemeenten dienen per bouwproject een Bouwveiligheidsplan te eisen. Opdrachtgevers, maar ook architecten dienen de veiligheid buiten de bouwplaats al mee te nemen in hun plannen.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details