New Horizon Urban Mining
02:11
29-05-2018

‘Van slopen naar oogsten; van afval naar grondstoffen’

“We laten een grote businesscase liggen in de traditionele benadering van sloop en recycling”, zegt Michel Baars. De oprichter van New Horizon Urban Mining wil af van het idee dat afgeschreven opstallen als afval worden beschouwd. In de optiek van New Horizon Urban Mining is er sprake van ‘grondstoffen die geoogst worden, met de stad als bron’. “Wij dragen hierbij de risico’s als aannemer, organiseren de keten en delen de successen met onze opdrachtgevers.”

Dat kan op basis van een prestatiecontract of door aankoop van de afgeschreven opstallen, in principe gaat het Baars c.s. om een bredere, nieuwe visie. “Wij richten ons op gebouweigenaren en proberen binnen onze visie de bouwketen om te vormen”, aldus Baars, voormalig partner bij ingenieursbureau Search. De genoemde keten is nu nog traditioneel georganiseerd op basis van losse, geschakelde processen, en als gevolg daarvan is een afgeschreven gebouw een obstakel dat snel uit de weg dient te worden geruimd, waarbij het residu vaak wordt overgedaan aan een afvalverwerker. “80% van ons afval wordt gerecycled, maar slechts 8% eindigt in een nieuw product. Ik zie in die mismatch enorme potentie.” New Horizon Urban Mining integreert een eigen keten, ontstaan na het zoeken van gelijkgestemden die zich hebben verenigd in het Urban Mining Collective (zie hieronder). “Met onze insteek – van sloopafval naar het oogsten van grondstoffen – zie je dat de belangen in de bouwkolom feitelijk dezelfde zijn; je moet elkaar alleen weten te vinden. Jij zegt: ‘het stempel duurzaam is niet genoeg, je moet daadwerkelijk duurzaam zijn.’ Ik zeg: duurzaamheid is niet eens het beginpunt van onze visie. Met een gemeenschappelijke inspanning creëren we een geheel nieuw verdienmodel. Niet slechts een niche voor circulaire bouw, maar een daadwerkelijk circulaire economie, simpelweg omdat er geld mee wordt verdiend.” 

New Horizon Urban Mining

Naar hybride leveranties
De businesscase wordt snel duidelijk voor wie ervaringsdeskundig is in de branche, vervolgt Baars. “Het gaat ons niet per definitie om nieuwbouw, maar om de circulariteit van bestaande bouw. Vastgoed dat anno 2018 wordt ontmanteld, is vaak in een afgebakend tijdvak gebouwd. Veel bouwmaterialen zijn hierdoor naar dezelfde bronnen te herleiden, waarmee volume kan worden gecreëerd.” Dat houdt niet in dat alle geoogste materialen in hetzelfde project worden verwerkt, maar rendabel hergebruik – bijvoorbeeld van kozijnen, vloeren, meubilair of constructieve onderdelen, wordt sowieso mogelijk. “Wanneer er voldoende volume is, kan een staalprofiel bijvoorbeeld integraal worden hergebruikt, en hoeft niet te worden gekozen voor verkoop aan een staalhandelaar. Hetzelfde geldt voor aluminium; dat wordt nu vaak aan China verkocht, met alle transportkosten en CO2-emissies van dien. Ons model biedt een nieuwe businesscase voor partijen die in het verleden liever nieuw verkochten, maar nu dus ‘hybride’ kunnen leveren in eigen land. Wij inventariseren en oogsten de grondstoffen en dragen het risico voor hergebruik, ondersteund door de in het UMC georganiseerde keten.” Dat deze aanpak potentie heeft in de herontwikkeling van stedelijk vastgoed is volgens Baars een gegeven, en ook de sociale component mag daarbij niet worden vergeten. “In het verzamelen en oogsten van het materiaal, zeg maar de handjes van de ‘urban mining’, kunnen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een rol spelen, en daarmee kan hun re-integratie gestalte krijgen. De sociale component van de circulaire economie wordt nog te weinig onderkend. Ook hierin kan New Horizon Urban Mining als regisseur opereren.”  

New Horizon Urban Mining


Wat is het Urban Mining Collective?
Partners van New Horizon Urban Mining hebben eenzelfde circulaire missie. Zij treden daarom naar buiten als het Urban Mining Collective (UMC). Het collectief bestaat uit de groothandels Stiho, Rexel en Elektroned, gipsplatenfabrikant Knauf, kantoorinrichter Tetris, vastgoedadviseur JLL, Tegelgroep Nederland, producent van kunststof leidingsystemen Wavin, steenfabriek Douveren, GWW-bedrijf Rutte Groep, het NIBE en ABN AMRO. Het UMC maakt grondstoffen en bouwmaterialen uit slooppanden geschikt voor hergebruik, waardoor zowel nieuwe als gebruikte materialen geleverd kunnen worden. New Horizon Urban Mining voert binnen het collectief de regie met betrekking tot de grondstofstromen en het naar de markt brengen van de innovaties. 

Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | New Horizon Urban Mining

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

Renovatie 2018Stebru