Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Stroomversnelling 2021: ‘Niet marchanderen met doelstellingen’

Stroomversnelling 2021: ‘Niet marchanderen met doelstellingen’

De belangrijke speerpunten: technische en sociale innovatie van de bouwkolom. “De uitdagingen met betrekking tot verduurzaming van vastgoed zijn nog steeds dezelfde”, zegt voorzitter Leen van Dijke. “Reductie van de warmtevraag staat voorop, een wijkbrede aanpak en stimulering van initiatieven van onderop hebben hoge prioriteit.”

Stroomversnelling beoogt een branchebrede aanpak van het NOM-principe, als innoverende non-profitorganisatie in de praktijk van de energietransitie van woningen en wijken. Van Dijke: “Dat doen we met leden in de gehele keten, van gemeenten, corporaties en bouwers tot toeleveranciers. Daarnaast zorgen we met een sterke lobby voor de juiste randvoorwaarden in wet- en regelgeving.” Dat leidde recentelijk onder meer tot de ontwikkeling van het Wijkkompas, een digitaal instrument waarin variabelen kunnen worden ingevoerd om adequaat aan het werk te kunnen gaan met het CO2-vrij maken van wijken.

Uitreiking eerste NOM Keur in stappen aan VolkerWessels. (Beeld: VW8)

Het instrument wordt door het ministerie van Binnenlandse Zaken ondersteund. “Daarnaast zitten wij aan de Uitvoeringstafel van het Klimaatakkoord en zijn we onderdeel van de Warmtecoalitie.” Deze heeft fundamentele kritiek op de Warmtewet, aldus Van Dijke. “De Warmtewet is te traditioneel ingekleed en bouwt te nadrukkelijk voort op het bestaande aanbod. De Warmtecoalitie bepleit het stimuleren van nieuwe ontwikkelingen, zoals een nadrukkelijke rol voor publieke netbeheerders en particulier initiatief van onderop. Begrijpelijkerwijze zijn grote energie-aanbieders vanuit hun businessmodel niet happig op de reductie van de energievraag zoals Stroomversnelling die voorstaat, maar willen we de klimaatdoelstellingen halen is er geen andere optie.”

NOM Keur in stappen

Stroomversnelling is een lerende organisatie. “Zo hebben de initiatiefnemers van NOM-projecten gezien dat het soms om allerlei redenen begrijpelijk is dat NOM in stappen wordt behaald – dus niet in één keer. Daarbij is van groot belang dat een stap ‘spijtvrij’ is, en als alle stappen zijn gezet het beoogde NOM-doel gegarandeerd wordt bereikt. Daarom hebben we het NOM Keur in stappen ontwikkeld. Er is veel bereikt in het afgelopen jaar, waaronder de uitreiking van het eerste NOM Keur in stappen aan VolkerWessels.” Over de benodigde marktontwikkelingen en technische innovatieslagen is Van Dijke positief. “Je ziet dat de renovatiestroom als gevolg van corona vertraging oploopt, maar de nieuwbouw loopt als een trein. Wij zien daarnaast in de markt allerlei concrete initiatieven voor de oprichting van fabrieken voor de productie van woningen, zoals van Plegt-Vos.”

Stapsgewijs en spijtvrij

Hoopgevend is dat steeds meer op de lange termijn wordt gedacht. “Wij hebben in Nederland in het verleden teveel de rekening naar voren geschoven, denk aan de stikstof- en asbestproblematiek. Later krijg je die rekening dubbel en dwars gepresenteerd. Wie nu investeert in verduurzaming, krijgt de kans dat al dan niet stapsgewijs en spijtvrij te doen. Voor woningcorporaties is een gefaseerde aanpak, bijvoorbeeld met het oog op bewonersdraagvlak, vaak niet het meest voor de hand liggend, maar wie nu investeert in verduurzaming – te beginnen met reductie van de warmtevraag, zal daarvan geen spijt krijgen. Voor alles geldt: in de politiek moeten belangen worden gewogen, maar bestaande belangen mogen nooit de route naar het einddoel bepalen. Kijk naar de doelstellingen van het Klimaatakkoord, zeggen wij aan de Uitvoeringstafel: je moet niet marchanderen met doelstellingen, anders frustreer je iedereen die oprecht werkt aan het halen ervan.”  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details