Donatus

Overstroming in Deventer bij de IJssel, met wateroverlast in huizen en in de Lebuïniskerk.

01:47
10-12-2018

Schade door storm en extreme neerslag neemt sterk toe

Schadeoorzaak nummer één voor monumenten

De wereldwijde klimaatverandering gaat niet voorbij aan monumentale panden. Daar moet de financiële sector werk van maken, stelt De Nederlandsche Bank. Maar ook monumenteigenaren moeten zich bezinnen op maatregelen om schade te voorkomen. Op premiestijgingen zit niemand te wachten. In dit nummer het eerste deel van een tweeluik over stormschade. 

Dat schade kan worden veroorzaakt door stormen, hagel en regen, is duidelijk. Onduidelijk is hoe en in welke mate de diverse weersinvloeden elkaar versterken wat betreft het aantal schades en de hoogte van die schades.

Storm
De klimaatscenario’s van het KNMI geven aan dat de verandering in windsnelheid en het aantal stormen binnen de natuurlijke fluctuaties ligt. Klimaatverandering heeft dus geen invloed op de effecten van stormen. Gemiddeld per jaar zorgen stormen voor een schadebedrag van rond de 50 miljoen euro. 

Hagel
Over de toename van hagelbuien bieden de KNMI-scenario’s geen exacte cijfers. Verwacht wordt dat bij klimaatveranderingsscenario’s waarin wereldwijd de temperatuur de komende jaren met 2 graden zal stijgen, extreme hagelbuien minstens tweemaal zo vaak zullen voorkomen als in de afgelopen 40 jaar. Hagel zorgt gemiddeld voor 35 miljoen euro schade per jaar.

Regen
Volgens het Verbond van Verzekeraars is er een statistisch verband tussen neerslagschade en regen: meer intensieve buien zorgen voor meer schade. Gemiddelde schadebedragen per jaar zijn nog lastig te geven.

Toename totale schade
Schade als gevolg van het weer is maar een deel van de totale schade aan opstallen en inboedels/inventarissen. De totale schadelast op brandverzekeringen neemt toe, maar het aandeel van het weer in de totale schadelast neemt èxtra toe. 

Verzekeraars merken al jaren de invloed van klimaatverandering. Het Centrum voor Verzekeringsstatistiek rekende de meest recente klimaatscenario’s van het KNMI door op toekomstige schade aan woonhuizen, bedrijven en auto’s. Die zal in het ergste geval ruim 260 miljoen euro op jaarbasis toenemen ten opzichte van nu, zeker als er geen maatregelen worden genomen. 

Donatus

Stormschade nog verzekerbaar?
Stormen al dan niet in combinatie met neerslag hebben de afgelopen jaren tot veel overlast en materiële schade geleid. Is storm nog wel verzekerbaar in de toekomst? Op dit moment lopen er discussies met verzekeraars over de dekking van stormschade in combinatie met ‘horizontale hagelschade’ (waardoor met name veel glasschade kan ontstaan). Worden risico’s te groot, dan wordt verzekeren soms moeilijk voor verzekeraars.

• Passen de risico’s nog in zijn risicovoorkeur? Als verzekeraars hierop selecteren/accepteren, worden monumentale panden als verhoogd risico gezien.
• Zijn de risico’s nog wel (gedeeltelijk) te herverzekeren?
• Zijn premie en verzekeringsvoorwaarden nog wel toereikend?
• Is er nog sprake van een onzeker voorval of een vast gegeven? Dan wordt namelijk vooraf rekening gehouden met een vergrote kans op schade.
• Is de monumenteneigenaar zich bewust van risico’s en eigen verantwoordelijkheid?
• Is het risico bij bepaalde groepen te hoog om op te brengen uit de premie?
• Afweging: premiebeheersing versus solidariteit (antiselectie). Storm standaard meeverzekeren, werkt premieverhogend.

Werken aan bewustwording
Om premiestijgingen in de toekomst te voorkomen, dienen monumenteigenaren, kerkbestuurders en erfgoedbeheerders zich bewust bezig te (gaan) houden met het stormrisico. Ook een voortdurende bezinning over wat gedaan kan worden ter beperking en voorkoming van schade, blijft noodzakelijk. Hierover een volgende keer meer.   

Drs. D. (Dennis) Spaen
Senior Adviseur Relaties Donatus 

dé kerken en monumentenverzekeraar

Tekst: Donatus
Beeld: Donatus

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

Berchmanianum gebouwKeyserstroom