04:35
16-03-2015

Rotterdam | MFO Erasmus Universiteit

Erasmus Universiteit kiest voor Engineering & Build-aanpak
Het gebied van de Erasmus Universiteit Rotterdam wordt de komende jaren ingrijpend geherstructureerd. De bebouwing op het terrein wordt geïntensiveerd en een aantal nieuwe functies zoals studentenhuisvesting, kantoren, een hotel en horeca worden aan de campus toegevoegd. De herstructurering vindt plaats in drie fases, waarbij de eerste bouwfase in 2018 moet zijn afgerond. Onderdeel van de nieuwbouw vormt het multifunctionele onderwijsgebouw, het Polak Building van circa 8.800 m² BVO, ontworpen door architectenbureau Paul de Ruiter.

Het Polak Building betreft een Engineering & Build-project (constructief, bouwkundig en installatietechnisch), dat als een flexibele structuur is ontworpen. “Tijdens de voorbereidingsfase hebben we intensief contact gehad met de Erasmus Universiteit en de toekomstige gebruikers”, vertelt Carl Dolmans, tender manager bij hoofdaannemer SMT Bouw & Vastgoed. “Het resultaat is een definitief ontwerp, waarin ruimte is voor een ‘wisselprogramma’. De eerste jaren biedt het gebouw onderdak aan een bibliotheek, moderne onderwijsruimtes, studieplekken en winkels. In de toekomst zal het gebouw onderdak gaan bieden aan de wetenschappelijke gemeenschap.” In oktober 2013 is gestart met de engineering van het project, waarna in maart 2014 is gestart met de bouwwerkzaamheden. SMT Bouw & Vastgoed wordt tijdens haar werkzaamheden ondersteund door een tiental vaste ketenpartners.

Volgens planning
“Om de multifunctionele inzetbaarheid mogelijk te maken, zijn in het gebouw grote vrije overspanningen gecreëerd”, vertelt Dolmans. “Het aantal kolommen en balken kon hierdoor worden beperkt. Onder andere de installatie van de BubbleDeck®-bolplaatvloeren speelde hierin een belangrijke rol.”

Naar verwachting wordt het gebouw eind juni dit jaar opgeleverd. “We zijn erg blij met hoe het project tot dit moment loopt. Net voor de kerst hebben we de laatste dakplaten gelegd en is het gebouw wind- en waterdicht gemaakt. Op dit moment zijn we druk met de inrichting, waaronder de installaties en de vaste interieurcomponenten als balies, pantry’s en wanden.”

Open structuur
Toegankelijkheid, transparantie, overzicht en voldoende daglicht vormen de sleutelbegrippen in het project, vertelt Stijn de Wolf, directeur van SMT Bouw & Vastgoed. “Met de toepassing van veel glas wordt het open karakter van

het gebouw benadrukt en de visuele interactie en connectie met de omgeving versterkt. Er valt ontzettend veel daglicht het pand binnen, onder andere door het 500 m² grote atriumdak.” In het atrium zijn veel natuurlijke materialen toegepast, waaronder houten kozijnen en houten parketvloeren, die perfect aansluiten bij de duurzaamheidsgedachte van de Erasmus Universiteit.

Energieneutrale campus
De Erasmus Universiteit heeft de ambitie om tot de meest duurzame campussen van Nederland te behoren en streeft naar de realisatie van een energieneutrale campus. Het nieuwe onderwijsgebouw krijgt dan ook een duurzame klimaatinstallatie, geoptimaliseerde isolatie, natuurlijke ventilatie en een minimale technische installatie. Duurzame technieken zoals warmte-koudeopslag in de bodem, optimaal daglicht, energieterugwinning en slimme verlichting dragen bij aan het doel een zeer energiezuinig gebouw te realiseren. Een GPR-score van meer dan 9 is het uitgangspunt en resultaat.

“Ook in het bouwproces is ruim aandacht voor duurzaamheid”, vertelt De Wolf. “We hebben in dit project gekozen om zoveel mogelijk elementen te prefabriceren, waardoor er zo min mogelijk afval op de bouw ontstaat en waardoor we snel kunnen bouwen. De overlast voor de omgeving wordt hierdoor beperkt.”

Tekst: Lieke van Zuilekom   Beeld: SMT Bouw & Vastgoed

 

project-info

Volledig afbouwgereed casco inclusief engineering
MBS Cascobouw levert en monteert het complete betoncasco van het nieuwe MFO-gebouw van de Erasmus Universiteit Rotterdam, bestaand uit prefab wanden, kolommen, balkbodems, trappen en bordessen, BubbleDeck-vloeren en geïsoleerde kanaalplaatvloeren. In november 2014 was de montage gereed. “De grote uitdaging was het construeren van BubbleDeck-vloeren met ondersteuning, in relatie tot de montagesnelheid”, vertelt projectcoördinator Jonathan Wijma.

Het 8.800 m² tellende, multifunctionele onderwijsgebouw op de Campus Woudestein in Rotterdam-Oost, wordt uitontwikkeld en gebouwd volgens Engineering & Build (constructief, bouwkundig en installatietechnisch). Hoofdaannemer SMT Bouw & Vastgoed werkt binnen deze contractvorm met een tiental vaste ketenpartners, waaronder MBS. 14 weken in totaal bouwde MBS aan de open structuur, die grotendeels in prefab werd opgetrokken. Groot voordeel voor MBS is dat de productie van prefab elementen, alsmede die van het merk BubbleDeck, op de eigen productielocatie in Vianen plaatsvindt, met een eigen betonfabriek.

Inclusief anker-rails
Als co-maker is MBS vroeg in het project betrokken. Wijma: “Dit is voor ons een ‘categorie 5-engineeringsopdracht’. Dat houdt in dat wij het complete betoncasco engineeren, leveren en monteren: gereed voor afbouw, dus inclusief bijvoorbeeld de anker-rails voor de vliesgevel, die met de kerst al wind- en waterdicht moet zijn. En met het noemen van een hoge bouwsnelheid vertellen wij uiteraard niets nieuws. In prefab zit veel werk in voorbereiding en planning – ingrijpen tijdens de uitvoering kan niet meer, maar het construeren van BubbleDeck-vloeren met ingestorte installaties met behulp van ondersteuningsconstructies, betekent ook nog eens dat de uitvoeringsplanning tot op de dag moet worden voorbereid.”

Grote overspanningen
Ondersteuning van de constructie was met name nodig vanwege de wens van de EUR een grote vrije indeelbaarheid te realiseren, zegt Wijma. “Het gaat op plaatsen om overspanningen tot ruim 11 meter. Ook bevindt zich in het gebouw een atrium, dat naar het dak toe in volume toeneemt, en het casco wordt grotendeels in schoon beton uitgevoerd. Om de wensen van de eindgebruiker maximaal te integreren met een goede constructie en een snelle bouwtijd, is voor ketensamenwerking gekozen. Wij leveren hier daadwerkelijk co-makership, waardoor de wensen, eisen en werkzaamheden van alle partijen goed kunnen worden uitgevoerd.”


 

Hoogwaardige energiebesparende vliesgevel voor MFO-gebouw
Specialist in geveltechniek Facédo is één van de ketenpartners van hoofdaannemer SMT Bouw en Vastgoed; niet zonder reden, zegt directeur Dennis Leijser. “De gevels van het MFO-gebouw worden volledig omkleed met een duurzame en energiebesparende vliesgevelschil met een U-waarde van slechts 0,8, waarbij de transparantie is gemaximaliseerd; met de ‘principaal’ en onze bouwpartners hebben wij in Rotterdam daadwerkelijk co-makership getoond.”

Engineering volgens een tot in detail uitgewerkt esthetisch ontwerp, dat was de eerste horde die Facédo moest nemen, voordat de aluminium vliesgevels, kozijnen en de verticale gezette lamellen tot één geheel konden worden gesmeed. “Er keken vele partijen over onze schouder mee, en de specificaties waren hoogwaardig tot in de kleinste details”, aldus Leijser.

Uitdagingen waren er dus genoeg. “De gevel ter plaatse van de begane grond is bijvoorbeeld bijna volledig transparant, en wordt mede vormgegeven door grote oppervlakken van gebogen glas met een U-waarde van slechts 0,5. Daarnaast verdienden de verankering, de natuurlijke ventilatiemogelijkheden en de geoptimaliseerde isolatie extra aandacht. Bijzonder ook zijn de verticale lamellen die in combinatie met het terugliggende tripleglas een geslaagd en bijzonder gevelontwerp vormen.”

De gevelsluiting neemt ongeveer 3 maanden in beslag, maar engineeren en rapporteren waren sleutelwoorden bij dit project, zegt Leijser. “Voorbereiding en samenwerking zijn cruciaal wanneer je verschillende gevelonderdelen tot één architectonisch hoogstaand geheel maakt. Alle 500 gevelelementen zijn fabrieksmatig geproduceerd voor een snelle montage.”


 

Verdiepingstrappen en balustrades Erasmus MFO springen in het oog
Met het afronden van het atrium werd afgelopen december het hoogste punt van de nieuwbouw van het multifunctionele onderwijsgebouw (MFO) van de Erasmus Universiteit gevierd. Het atrium vormt het hart van de nieuwbouw en brengt de stapeling van vloervelden tot leven. In het oog springen de imposante trappen, die de verschillende verdiepingen met elkaar verbinden.

Hektracon uit Vorstenbosch heeft de verdiepingstrappen en balustrades in het atrium ontworpen, geproduceerd en gemonteerd. “We hebben een achttal moderne streektrappen gerealiseerd, die perfect aansluiten bij de uitstraling van het gebouw”, vertelt Martijn Kouwenberg, directeur van Hektracon. “De verdiepingstrappen zijn gemaakt van trapbomen van stripstaal, waartussen platen zijn gelast, die bekleed worden met hout. Alle trappen zijn gepoedercoat door een vaste partner van ons.”

Omdat de verdiepingstrappen al geproduceerd moesten worden voordat de ruwbouw gereed was, konden ze niet in het werk worden ingemeten. “We waren afhankelijk van de maatvoeringen uit het ontwerp, die gelukkig correct bleken”, aldus Kouwenberg. Naast de verdiepingstrappen realiseert zijn bedrijf een keur aan balustrades voor de verdiepingstrappen, de tribunetrap en alle vides. Deze balustrades betreffen lamellenbalustrades van vijf centimeter breed, met een interval van acht centimeter.

In het atrium zijn bijna alle werkzaamheden gereed. Binnenkort start Hektracon met de werkzaamheden in het noodtrappenhuis, waar balustrades komen aan de vrije, open zijde van de betontrappen.

Hektracon is gespecialiseerd is in het ontwerpen, produceren en monteren van stalen trappen, balustrades, klein constructiewerk en overig maatwerk in staal, eventueel in combinatie met hout, natuursteen of glas. “Het gehele proces, van ontwerp tot oplevering, hebben wij in eigen beheer”, benadrukt Kouwenberg.

Voor meer informatie, www.hektracon.nl

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners