Risicomanagement

Monument in Heeze (Beeld: heeze24).

01:36
13-02-2019

Risicomanagement helpt schade voorkomen

Storm: schadeoorzaak één voor monumenten

Eigenaren en beheerders dienen zich bewust bezig te houden met het stormrisico. Welke maatregelen moeten genomen worden om schade – en daarmee premiestijgingen – in de toekomst te voorkomen? Verzekeraars constateren dat schade aan gebouwen door storm en extreme neerslag toeneemt, het is zelfs schadeoorzaak nummer één voor monumenten. Zij spreken van storm als het KNMI minimaal windkracht zeven (14 meter per seconde) aangeeft. Dan kunnen gevaarlijke situaties ontstaan, zoals het omwaaien van bomen of het losraken van dakpannen. Uit de totale schadelast op brandverzekeringen ten gevolge van één gebeurtenis, blijkt dat bij de grootste

Tekst: Topic Creatieve Communicatie

Stedenbouw partners

VentilatieService B.V.Hercuton