Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton, naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte.

01:29
22-10-2019

Rhapsody, Amsterdam | Rhapsody in West:

Integrale ontwikkel­tender leidt tot maximaal resultaat

Dit voorjaar is Rhapsody in West opgeleverd. De inbreiding bevindt zich aan het Jan van Schaffelaarplantsoen in Amsterdam-West en vormt het laatste bouwdeel tussen de Bos en Lommerweg en Ring A10. Hier zijn verdeeld over vijf gebouwen 239 huurwoningen gerealiseerd. De architect werkt in opdracht van de ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs; ook belegger CBRE is betrokken in de ontwikkeling. Met een integraal ontwikkeltraject kon maximaal worden ingezet op duurzaamheid (EPC – 0,02).

“De beoordeling van de ontwerptender vond in eerste instantie plaats op basis van visie en met duurzaamheid als meest bepalende factor”, vertelt projectleider Gijsbert-Jan Heek van Smit’s Bouwbedrijf. “De winnende visie van Ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs is vormgegeven met een integrale benadering, waarbij rekening is gehouden met de belangen en wensen van alle stakeholders. Dit komt terug in het programma, de manier waarop de buurt wordt betrokken, het energieconcept, de geluidreductie en hoe buitenruimte de buurt een boost kan geven. Ingekleurd met een keur aan adviserende partijen – van Hiensch Engineering voor het energieconcept tot Urban SYNC voor de buurtparticipatie – hebben wij hieraan weten vorm te geven.”

Negatieve EPC

Rhapsody in West kent van verschillende zijden een zware geluidbelasting (ringweg A10, industrieterrein Westpoort en Bos en Lommerweg). Binnen het integrale ontwerp wordt geluidshinder dan ook tot een minimum beperkt. De oostzijde van de bouwenvelop langs de A10 wordt door een woonplateau afgeschermd met een woonblok, massief afgemetseld in aardetinten. Het blok bestaat uit drie geschakelde woontorens, met vijf woningen op een laag. “Door een goede geveloriëntatie met luwe geveldelen en het gebruik van absorberende materialen wordt het geluid binnen de norm gehouden”, aldus Heek. Rhapsody in West heeft daarnaast een negatieve EPC. Het dakoppervlak is een immense zonnecollector met ruim 1.500 panelen. Koeling is eerder een issue dan verwarming; het op het stadsverwarmingsnet aangesloten gebouw wordt daarom geventileerd met behulp van het innovatieve CERA-systeem, dat gebruik maakt van CO2-meting en is gekoppeld aan een WKO.

Goede mix

Bouwkundig rusten de woonblokken op een onderbouw van gestort beton, naast en boven een half verdiept parkeerdek dat wordt ingericht als buitenruimte. Het hoogteverschil met de Bos en Lommerweg wordt overbrugd met gemetselde trappen. De opstallen zijn opgebouwd uit gestorte wanden en breedplaatvloeren en prefab betonnen gevelpanelen voorzien van meegestorte stelkozijnen. De gevelpanelen zijn afgemetseld in de plint, dan wel afgewerkt met aluminium gevelbekleding en voorzien van akoestisch glas. Horizontale gevelbanden zorgen voor een rustig gevelbeeld en een vorm van individuele buitenruimte. Inbreiden op maat van de buurt? Heek: “Een goede mix van integraal ontwerpen en vaste partners in de uitvoering maakt Rhapsody in West tot een binnenstedelijk project van deze tijd, zowel op het gebied van eisen als uitvoerbaarheid.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure Beeld | VPT Versteeg

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Projectinfo

Maatwerk in gevels

In opdracht van ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs is Rinkel & Smit verantwoordelijk voor de stelkozijnen, het aanvullende stelwerk, de HSB-elementen en de HSB-dakranden van Rhapsody in West. Ook heeft de West-Friese montagespecialist het stelwerk van de trappen op de binnenplaats verzorgd. “Wij worden graag ingeschakeld voor projecten met verschillende vakexpertises, in aanvulling op die van de hoofdaannemer”, zegt Jan-Willem Smit.

Dat houdt in dat Rinkel & Smit de gehele bouwkundige realisatiefase op locatie aanwezig is, in dit geval van oktober 2017 tot en met het voorjaar van 2019. “Wij zijn een montagepartij en wij hebben het meerdere keren zo samen uitgevoerd met Bouwbedrijf De Nijs.” Het stellen van de kozijnen is zo’n specialisme dat is uitbesteed door de bouwcombinatie, maar ook het specifieke stelwerk, zoals dat van de trappen. “Op deze manier kunnen wij waar gewenst maatwerk verrichten voor de opdrachtgever. Ook met de mensen van Smit’s Bouwbedrijf, de andere hoofdaannemer uit de bouwcombinatie, hebben wij prima samengewerkt.”

Lees meer over: Negatieve EPC , Rhapsody

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever Ontwikkelcombinatie SBB – De Nijs (belegger CBRE)

Ontwerp TANGRAM Architekten

Uitvoering Smit’s Bouwbedrijf B.V./Bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen B.V

Bouwperiode januari 2017 (start heiwerk) – mei 2019

Programma 239 woningen, 400 m² commerciële ruimte en 196 parkeerplaatsen