Staalmeesterslaan
01:45
12-09-2018

Renovatie en verduurzaming appartementen afgerond

Waardering van een kritisch publiek

Twee appartementencomplexen aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam, stammend uit de jaren zeventig, zijn gerenoveerd en verduurzaamd in opdracht van het ASR Dutch Core Residential Fund. Dat geldt eveneens voor de eronder gelegen parkeergarage die is voorzien van een nieuwe vloer. Hoofdaannemer van het project was BAM Wonen.

Het verduurzamen van de 180 woningen was een belangrijk onderdeel van het project, maakt projectleider Peter Aleman van BAM Wonen duidelijk. “Door de ingrepen zijn ze van energielabel E, F of G naar A gegaan. Daarmee is ook het wooncomfort verhoogd.” Tot de werkzaamheden, vertelt hij, behoorden het renoveren van de buitengevels en het aanbrengen van spouwmuurisolatie. Verder zijn er nieuwe kunststof kozijnen met HR++ glas geplaatst. Ook hebben de woningen nieuwe, moderne balkonhekken gekregen. “In de kelder hebben we de algemene ruimten gemoderniseerd en van LED-verlichting voorzien. Dat geldt eveneens voor de ondergrondse parkeergarage waarvan tevens de vloer is vernieuwd.”   

Staalmeesterslaan
Kunststof kozijnen en nieuwe balkonhekken zorgen voor een frisse uitstraling. 

Bewonerscontact
De werkzaamheden liepen van april 2017 tot mei dit jaar. Belangrijkste uitdaging was volgens Aleman dat die werden uitgevoerd in bewoonde staat. “Dat betekent dat je een uitgebreid informatie- en communicatietraject moet opzetten. Dat begint met het informeren en overtuigen van de bewoners dat ze ermee moeten instemmen. Je kunt pas aan de slag als 70 procent akkoord is. Zo hebben we ze laten weten dat de huur weliswaar wat omhoog gaat, maar dat ze er per saldo op vooruit gaan omdat de energiekosten fors omlaag gaan.” Om de mensen goed te informeren, zegt Aleman, waren er inloopavonden en werden er daarnaast bezoeken aan huis gebracht. Nadat bleek dat de meeste mensen akkoord waren met de werkzaamheden, volgden opnieuw huisbezoeken waarbij over de details van de renovatie werd gesproken. “Tijdens de uitvoering was er een bewonersadviseur en waren ook de uitvoerder en ik als projectleider aanspreekbaar als er vanuit de bewoners vragen of opmerkingen waren. Verder hebben we een aantal wisselwoningen ingericht waar mensen terecht konden als ze even rust wilden terwijl er aan hun woning werd gewerkt. We hebben bovendien gewerkt met vaste teams, dus gedurende het project waren steeds dezelfde medewerkers op de bouw aanwezig. Dat zorgt ook voor vertrouwen bij bewoners.”

Lean planning
Lastig onderdeel was het aanbrengen van de nieuwe vloer in de parkeergarage, merkt Aleman op. En dan niet zozeer het aanbrengen, als wel de logistieke operatie die daarmee samenhing. “Er moesten 180 auto’s tijdelijk elders worden gestald. Dat is uiteindelijk gelukt bij een hotel in de buurt. Maar ook dat moet je goed communiceren en regelen.” Om alles in goede banen te leiden, is er volgens Aleman gewerkt met een lean planning die met zorg werd bewaakt. Alle partijen hadden hun inbreng en tijdens de werkzaamheden was er nauw overleg over het goede verloop. “Dankzij die goede communicatie met de bewoners enerzijds en tussen de partijen anderzijds kunnen we spreken van een prima verlopen project. De bewoners vormden een kritisch publiek dat alles nauwlettend volgde. Dat ze onze aanpak uiteindelijk met een 8, 1 waardeerden, zegt genoeg over hun tevredenheid. Dat zijn ze tevens over het resultaat. De woningen zijn door de aanpassingen helemaal afgestemd op de hedendaagse eisen en toekomstbestendig.”   

Staalmeesterslaan

Tekst: Jac Buchholz
Beeld: BAM Wonen
Projectinfo

Nieuw type kozijnprofiel
Twee appartementencomplexen (180 woningen) uit de jaren zeventig aan de Staalmeesterslaan in Amsterdam hebben een modern jasje gekregen en zijn verduurzaamd. De verduurzaming was vooral gericht op het besparen van energie en het verhogen van het wooncomfort. Alle woningen zijn van energielabel E/F/G naar energielabel A gegaan. Met haar vernieuwde K-vision Trend Profiel-kozijnen leverde Kumij hieraan een belangrijke bijdrage. “Kumij levert en monteert door heel Nederland hoogwaardige kunststof kozijnen, welke voldoen aan alle eisen van duurzaamheid, sterkte, isolatie en veiligheid” vertelt account manager Henk van der Vliet. “Met moderne geautomatiseerde machines worden onze kozijnen geproduceerd voor renovatie- en nieuwbouwprojecten.”

“Als partner van BAM worden wij regelmatig bij dit soort projecten betrokken”, zegt Van der Vliet. “Hier hebben we de bestaande ventilatieroosters en het glas gedemonteerd en afgevoerd. Vervolgens hebben we de nieuwe kozijnen aangebracht in de bestaande houten kozijnen. Daarin is HR++-glas aangebracht. De susroosters en suskasten zijn extra zwaar uitgevoerd, in verband met het beperken van de geluidsoverlast van de nabijgelegen snelweg. We hebben ook de vensterbanken en het aftimmerwerk gedaan.”

Het aanbrengen van de zwaardere susroosters en suskasten was één van de specifieke kenmerken van dit project, geeft hij aan. “Wij hebben ons daarbij gebaseerd op het beschikbare geluidsrapport.” Een ander kenmerk is dat de zonbelaste gevels zijn voorzien van warmtewerend glas. De werkzaamheden duurden voor Kumij van juni 2017 tot maart 2018, zegt Van der Vliet. “Dat waren 30 werkbare weken. Het tempo lag op één verdieping met zes appartementen per week; dat was goed te doen. In het begin moet je er even inkomen, maar daarna wordt het een herhaling en werk je efficiënter.”

Stedenbouw partners

Mi OsoTOREN