DENISE
01:56
22-03-2019

Renovatie DENISE | Amsterdam

Van ‘old school’ naar eigentijds en transparant

Een make-over met behoud van de oorspronkelijke sfeer

Voor DENISE (DE Nieuwe Internationale School Esprit) wordt een gedateerd schoolgebouw uit 1957 omgeturnd naar een eigentijdse, transparante leeromgeving. Het pand aan de Piet Mondriaanstraat in Amsterdam werd hiervoor eerst volledig gestript. Vervolgens komt er nu een modern schoolgebouw voor in de plaats, waarin de sfeer van het oude gebouw bewaard is gebleven, maar met de faciliteiten en bouwtechnische eisen die passen in deze tijd. 

Om het renovatieproces te begeleiden, ging Esprit Scholen – het schoolbestuur van DENISE – in Amsterdam in zee met advies- en bouwmanagementbureau HEVO uit ‘s-Hertogenbosch. HEVO is gespecialiseerd  in het begeleiden van schoolbesturen die nieuw willen bouwen of renovatie willen plegen. “DENISE had drie belangrijk eisen”, vertelt Iris Jansen, projectleider bij HEVO. “De internationale school moest – ondanks het immense vloeroppervlak van 8.800 m² – een thuishaven worden voor alle leeftijden (4 t/m 18 jaar). Het theater – toonaangevend binnen het lesprogramma – moest behouden blijven. En ten slotte moest het monumentale karakter van de school ‘in ere worden hersteld’. En dit alles binnen budget en volgens een strakke planning. Met dit Programma van Eisen zijn wij aan de slag gegaan.”

DENISE

Voorlopig ontwerp uitwerken
Om te beginnen selecteerde HEVO namens Esprit de juiste partijen – vertegenwoordigers van de school, architect, constructeur, installatieadviseurs en een bouwfysisch adviseur – om samen het voorlopig ontwerp uit te werken. Hoe konden alle wensen in één voorstel worden samengevoegd en uitgewerkt? “Het was verrassend hoe snel het projectteam dit voor elkaar had”, vertelt Jansen hierover. “Na een zorgvuldige kostenraming en enkele bezuinigingsmaatregelen viel het ook nog binnen budget en konden de partijen verder aan de slag met het definitieve ontwerp.”

Monumentaal en karakteristiek
De ‘make-over’ voor DENISE werd ontworpen door Paul de Ruiter architects. Omdat DENISE zowel primair als voortgezet onderwijs verzorgt, bracht zij een natuurlijke scheiding aan tussen de onderwijsvormen. Het souterrain werd het terrein van het basisonderwijs, de overige etages werden het domein van het voortgezet onderwijs. “Het souterrain was vrij donker en vochtig en daardoor beperkt te benutten”, vertelt Noud Paes, architect/partner van Paul de Ruiter architects. “Door deze extra te isoleren en rondom het gebouw het maaiveld te verlagen,    
kreeg de school zo’n 2.000 m² extra tot haar beschikking. Bovendien kregen beide onderwijsvormen hierdoor een eigen entree en direct toegang tot de diverse speelterreinen.” 

DENISE

Het theater als kloppend hart
Voor de indeling van de school volgde Paul de Ruiter Architects zoveel mogelijk de bestaande structuur van het gebouw. Het theater was het kloppend hart van de school en moest dat ook blijven. Paes: “Hier hebben we het huidige balkon omgebouwd tot muzieklokaal en rondom het theater een nieuw balkon ontworpen.” Om de onderwijsruimtes te voorzien van een goed klimaat koos Paul de Ruiter Architects in overleg met installatieadviseur Klictet voor een klimaatsysteem dat uitgaat van natuurlijke zuurstoftoevoer via de gevel en mechanisch afvoer. “Dit systeem kon verticaal en nagenoeg onzichtbaar worden aangelegd, met de installaties op het dak. Dit voorkwam veel kanaalwerk.”

Contouren en lichtval
“We kenden het gebouw”, besluit Leendert-Jan Veldhuyzen, rector van DENISE. “Daarom konden we onze wensen zo duidelijk formuleren. Maar alle gevels en binnenmuren zijn eruit geweest en dan ben ik er toch trots op dat we samen zo’n voorspoedig bouwproces hebben doorlopen en dat alles is geworden zoals we het in gedachten hadden. Nog niet alle lokalen zijn opgeruimd en ook de kasten die gaan fungeren als scheidingswanden zijn nog niet allemaal geplaatst. Maar de contouren en de lichtinval zijn duidelijk en die bevallen uitstekend!”

Tekst: Liliane Verwoolde
Beeld: HEVO
Projectinfo

Lamellenklimaatplafonds verbeteren verwarming en akoestiek
Bij de renovatie van de DENISE school worden de twee gym­zalen voorzien van balvaste lamellenklimaatplafonds, type S-85. Dit systeem geeft warmte af door middel van straling. Comfor­tabel voor leerlingen én leerkrachten.

“Als de warmte uit het plafond komt, kunnen de radiatoren vervallen”, vertelt Richard Brouwer, vestigingsleider van Frenger Systemen B.V.. “Hierdoor ontstaat meer ruimte voor onder andere sportattributen.” Een ander groot voordeel van de lamellenklimaatplafonds is de snelheid waarmee de gymzalen worden verwarmd. De zalen zijn in no-time op temperatuur en dat met een energiebesparing van circa 30% ten opzichte van conventionele systemen. Door toepassing van stralingswarmte ontstaat bovendien geen stofwerveling. Ook voor de akoestiek betekent het systeem een verbetering. De DENISE school heeft gekozen voor de geperforeerde uitvoering, speciaal ontwikkeld voor optimale geluidsabsorptie. “Veel sportleraren kampen met gehoorproblemen vanwege de slechte akoestiek in sportzalen”, weet Brouwer. “Met dit systeem is dat verleden tijd.” 

Frenger Systemen B.V. neemt het hele traject voor haar rekening, van engineering en werktekeningen tot productie en montage. 

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever Esprit Scholen, Amsterdam
Projectmanagement HEVO, ‘s-Hertogenbosch
Architect Paul de Ruiter Architects, Amsterdam
Constructeur Pieters Bouwtechniek, Amsterdam
Installaties Klictet Advies, Waalwijk
Bouwsom € 9,6  miljoen excl. BTW
Bouwperiode februari 2018 – april 2019

UdeaKloosterboer Delta Terminal 3