PéGé-woningen

De wijk Homberg, voor (onder) en na de renovatie.

01:59
02-11-2018

PéGé-woningen, Wijchen

Woningen in Wijchen weer ‘als nieuw’

In de Wijchense wijken Heilige Stoel, Kraaijenberg en Homberg zijn in totaal 419 woningen gerenoveerd en verduurzaamd. Een omvangrijk project waardoor de wijken een ingrijpende transformatie hebben ondergaan, vertelt projectmanager Dorien van den Brink van opdrachtgever en eigenaar woningcorporatie Talis. Het gaat om zogenaamde PéGé-woningen, in de jaren zeventig ontworpen door de Wijchense aannemer Guelen.

Kenmerkend voor deze PéGé-woningen is dat ze zijn gebouwd volgens de stapelbouwmethode en deels volgens een lichte montagebouwmethode. De bijzondere details zijn dus vooral constructief. “We hebben natuurlijk met die architectonische kenmerken rekening gehouden”, legt Dorien van den

Tekst: Jac Buchholz
Beeld: Woningcorporatie Talis
Projectinfo

Mondig in het voortraject
Het was een omvangrijk project, het renoveren en verduurzamen van 419 zogenaamde PéGé-woningen in Wijchen. Met een flinke impact voor de bewoners, geeft directeur Frank Lommers van Installatiebedrijf Lommers aan.  

“Een renovatie is vaak alleen badkamer, keuken en toilet. Bij dit project moesten we in iedere kamer zijn omdat er tevens werd verduurzaamd. Naast badkamer, keuken en toilet hebben we een nieuwe cv-installatie aangebracht, lage temperatuurradiatoren geplaatst en zit er in de woningen nu mechanische ventilatie met CO2-opname. Verder zijn de gas- en waterleidingen en riolering vernieuwd. Dat alles in bewoonde staat.”

De werkzaamheden op zich zijn voor zijn bedrijf gesneden koek, zegt Lommers. “We hebben in 1998 besloten ons te focussen op renovatie. We weten wat we moeten doen en hoe we dat moeten aanpakken. We zijn vanaf de initiatieffase nauw bij het project betrokken. Goed overleg in het voortraject is cruciaal om het project succesvol in te kunnen vullen. Dankzij deze aanpak kunnen we de juiste voorbereidingen treffen en de knelpunten al zoveel mogelijk weghalen. We hadden daartoe ook een modelwoning ingericht. Daarmee kregen de bewoners tevens een goed beeld van wat er zoal stond te gebeuren.” Natuurlijk, merkt Lommers op, kwamen er tijdens de uitvoering toch onverwachte zaken naar voren. Zoals bij iedere bestaande bouw. “Dankzij onze ervaring, goede voorbereiding en het feit dat we over een groot magazijn beschikken, heeft dat nauwelijks tot vertraging geleid.”


Twee woningen per dag
De renovatie en verduurzaming van de PéGé-woningen in Wijchen begon met asbestsanering en aansluitend renovatiesloopwerk. Die werkzaamheden werden uitgevoerd door Laarakkers, een bedrijf dat deze specialisatie doorlopend uitvoert, vertelt uitvoerder Roy van Kempen.  

“We hebben het aanwezige asbest gesaneerd en onder andere ontluchtingskanalen, vinyl vloerzeilen, borstweringen en direct aansluitend badkamers, toiletruimtes, keukens en de complete verwarming verwijderd. Kortom, een flinke ingreep.” Zeker omdat het in bewoonde staat gebeurde, zegt hij. En omdat iedere woning net iets anders is. “Dat betekent goed communiceren met de uitvoerende partijen onderling en met de bewoners. Kort voor aanvang van de werkzaamheden hebben we ze uitleg gegeven over wat we precies doen. Tevens hebben we ze een woning laten zien waar we al klaar waren. Zo hebben we eventuele zorgen en onzekerheden weggenomen.”

Uiteraard werden er in de woningen allerlei maatregelen genomen, geeft Van Kempen aan. Hij legt uit dat hun werk van tevoren was geïnventariseerd op de aanwezigheid van asbest. “Maar je komt altijd onverwachte zaken tegen. Dat hebben we opgelost door extra mensen in te zetten.” Naast de bewoonde situatie noemt hij de strakke planning een uitdaging. “We hebben twee woningen per dag gedaan. De planning vroeg eveneens een grote mate van goede afstemming. Dat is door de aannemer prima aangepakt waardoor de werkzaamheden gedisciplineerd zijn verlopen.”


Lastig bereikbaar
De 419 zogenaamde PéGé-woningen in de Wijchense wijken Heilige Stoel, Kraaijenberg en Homberg zijn gerenoveerd en verduurzaamd. Onderdeel van die verduurzaming was onder meer het beter isoleren van de schil. Daarbij was ook een rol weggelegd voor Bongers Dakwerken. Dat bedrijf legde nieuwe daken op de woningen, vertelt directeur Lex Bongers.  

“We hebben nieuwe dakpannen gelegd, nieuwe dakplaten aangebracht en de dakelementen zoals ramen vervangen. Dat is voor ons dagelijks werk. Hier waren met name de omvang en strakke planning een uitdaging. We zaten op een gemiddelde van twee woningen per dag. Maar je hebt altijd met regendagen te maken; dat calculeer je in.”

Vaak, zegt Bongers, voeren ze hun werkzaamheden uit met een kraan. Bij dit project werd gebruik gemaakt van een heftruck en steigers – van die steigers konden andere partijen dan ook weer gebruik maken. “Dat is iets arbeidsintensiever. Je zit middenin een woonwijk en dat maakte de bereikbaarheid wel wat lastiger. We hebben dat onder meer opgelost door de materialen in wat kleinere hoeveelheden aan te leveren.” Veel last van hun werk hebben de bewoners niet gehad, merkt Bongers tot slot op. “Het dakbeschot is blijven zitten. De woningen zijn dus niet van boven open geweest.”


Betrouwbare partner
Dankzij een ingrijpend onderhouds- en verduurzamingsproject hebben de PéGé-woningen in Wijchen een nieuwe, frisse uitstraling gekregen. Daar dragen onder meer de door Ramenfabriek Op ’t Hoog geleverde kozijnen aan bij. Voor het bedrijf was het ‘business as usual’: het bieden van kwaliteit en het conform afspraak aanleveren. Monteren doen ze indien nodig ook, maar was bij dit project niet gevraagd, vertelt directeur Jan op ’t Hoog.  

“We zijn voor onze opdrachtgevers een betrouwbare partner. Ze weten wat ze aan ons hebben, weten dat we op hoog niveau presteren en onze afspraken altijd nakomen. Dat laatste was ook bij dit project belangrijk. Er was sprake van een duidelijke planning en daar hebben wij onze leveringen op afgestemd.” 

Het betrof kozijnen gemaakt van een tot het assortiment van het bedrijf behorende profiel, voorzien van HR++ glas. Verder waren er geen afwijkende eisen, maakt Op ’t Hoog duidelijk. “Dit is onze specialisatie; dit doen we al zo’n dertig jaar. We luisteren naar wat de opdrachtgever wil en gaan daarmee aan de slag. Met als doel een tevreden klant. Dat is bij dit project in Wijchen ook gelukt.”


Tijd nuttig gebruiken
Specifiek schilderwerk in een omvangrijk project. Zo omschrijft Koos van Olst van Pruis Schilderwerken de opdracht voor de PéGé-woningen in Wijchen. Van Olst is voormalig eigenaar van het bedrijf maar heeft het inmiddels aan zijn zoon overgedragen. Wel is hij er nog als projectleider bij betrokken. 

“We hebben de nieuwe gipsen plafonds in alle ruimtes gesausd, evenals de aftimmeringen bij de nieuwe kozijnen en bij de kokeraftimmeringen. Ook buiten hebben we het nodige schilderwerk gedaan: kozijnen, ramen, deuren en de deuren van bergingen en poorten. In totaal bij 419 woningen dus een flinke klus.”

Bij die werkzaamheden was het zaak de strakke planning goed in het oog te houden, vertelt Van Olst. “Alles is van tevoren goed afgestemd en besproken, maar er lopen altijd zaken anders. Daar zijn we creatief en flexibel mee omgegaan. Kwestie van de tijd nuttig gebruiken. Alles uiteraard in goed overleg met de aannemer.” Voordeel noemt hij de aanwezigheid van een steiger met schermen. “Daardoor konden we in volle bezetting fijn afgeschermd ons werk doen.” Tot slot wijst Van Olst erop dat alle bij het project betrokken medewerkers van de diverse partijen in bedrijfskleding met naamsvermelding rondliepen. “Kwestie van vertrouwen wekken. Er lopen op een dag heel wat mensen in en uit en dan is het voor de bewoners prettig dat die herkenbaar zijn.”

PéGé-woningen

(Beeld: Studio Lusin)

Stedenbouw partners

IntalNieuwe Vaert