Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
“Onder de Wkb leveren KOMO-certificaten extra meerwaarde op”

“Onder de Wkb leveren KOMO-certificaten extra meerwaarde op”

“Onder de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen leveren KOMO-certificaten extra meerwaarde op voor de certificaathouders. De bouwer is straks immers verantwoordelijk voor de door hem verwerkte producten én voor de manier waarop onderaannemers die verwerken. Door KOMO-gecertificeerde producten en processen toe te passen, kan de bouwer bewijzen dat hij objectieve kwaliteit heeft geleverd.”

Dat zegt Jaco Uittenbogaard, directeur van de Aannemersfederatie Nederland Bouw en Infra (AFNL). “Een interne kwaliteitsbeoordeling zoals in het kader van de Wkb verplicht is, is standaard onderdeel van een KOMO-procescertificaat. Op basis daarvan controleren wij steekproefsgewijs deze kwaliteit op alle bouwonderdelen tijdens het bouwproces”, valt Berry Blaak van certificatie-instelling SKG-IKOB bij. 

Vertrouwen op objectieve kwaliteit

Blaak vervolgt: “Waar het gaat om KOMO-productcertificaten voeren wij met regelmaat aangekondigde of onaangekondigde controles uit bij fabrikanten. Ook daarvoor geldt dus geborgde kwaliteit. Wanneer de kwaliteitsborger bij de beoordeling van het bouwplan bepaalde risico’s verwacht, wil hij weten of er sprake is van gebruik van KOMO-gecertificeerde producten of KOMO-gecertificeerde processen. Zo ja, dan kan hij vertrouwen op objectieve kwaliteit en scheelt hem dat tijd – en zijn opdrachtgever geld.”

Verantwoordelijkheid managen

Houders van KOMO-certificaten krijgen onder de Wkb (die naar verwachting in 2022 van kracht wordt) dus een extra streepje voor. Hun producten en/of bouwprocessen voldoen immers aan de gestelde eisen en dat wordt objectief vastgesteld door onafhankelijke deskundigen. “KOMO biedt belangrijke marktpartijen én kwaliteitsborgers zekerheid over kwaliteit. En aannemers die met KOMO-gecertificeerde producten en bouwprocessen werken, kunnen veel gemakkelijker hun verantwoordelijkheden managen”, aldus Jaco Uittenbogaard van Aannemersfederatie AFNL.

Corporatie aan het woord

Dré Boidin (directeur Onderhoud & Projecten van Woningcorporatie Staedion in Den Haag: “In onze bestekken staat dat KOMO-gecertificeerde producten, indien beschikbaar, toegepast moeten worden. En dat voor bouwprocessen bouwers moeten worden ingeschakeld die over een KOMO-procescertificaat beschikken. Zo krijgt de opdrachtgever kwaliteit, bespaart hij externe borgingskosten en krijgt de woonconsument het vertrouwen dat hij een goede woning koopt of, bij een corporatie bijvoorbeeld, huurt.” 

• Voor informatie over KOMO-gecertificeerd worden: www.komo.nl.  

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details