Parkeergarage Designer Outlet Roermond 2017
05:51
01-06-2017

Omvangrijke parkeergarage voor Designer Outlet Center Roermond

Op 12 april werd bij het Designer Outlet Center in Roermond de opening van ‘fase 4’ gevierd, een uitbreiding van 11.500 m² en tientallen winkels. Ook de parkeercapaciteit is fors vergroot dankzij een parkeergarage met maar liefst 3.500 extra parkeerplekken. 

Het Designer Outlet Center (DOC) was al het succesvolste – en is na de uitbreiding ook één van de grootste outlet centers van Europa. Jaarlijks trekt het meer dan vijf miljoen bezoekers uit binnen- en buitenland. Al voor de uitbreiding bleek dat de parkeercapaciteit niet meer helemaal berekend was op de grote aantallen consumenten. Een tijdelijke oplossing werd gevonden in het wat verder weg parkeren en het inzetten van pendelbussen. Met de nieuwe parkeergarage – 3.500 plaatsen binnen en nog zo’n 1.500 eronder en direct eromheen – kan weer volop in de nabijheid van het DOC worden geparkeerd.

Die parkeergarage is een oplossing bedacht door Continental Car Parks. Dat bedrijf houdt zich dagelijks bezig met het oplossen van kleine en grote parkeerproblemen. De oplossing in Roermond kan gerust onder de noemer omvangrijk worden geschaard, vindt commercieel directeur Jeroen Drenth. “Het is de grootste van Nederland, groter dan bijvoorbeeld de nieuwste parkeergarage bij Schiphol.” Drenth vertelt vervolgens over hoe de oplossing tot stand kwam en hoe in het kort geformuleerd de opdracht luidde. “Het verzoek was om zo snel mogelijk, tegen een zo laag mogelijke prijs een parkeergarage te realiseren die qua uitstraling aansloot bij het DOC”, glimlacht hij.

Kleuren licht parkeergarage Designer Outlet Roermond

Modulaire parkeergarage
Dat leidde, zegt Drenth, tot de bouw van een modulaire parkeergarage. Die oorspronkelijk in twee fasen gerealiseerd zou worden. “In eerste instantie zou de garage bestaan uit vier lagen en in één toren. Maar in februari 2016 kregen we het bericht dat opdrachtgever McArthurGlen Group zoveel vertrouwen had in de groei van het DOC, dat we tevens de tweede fase – een vijfde laag en tweede toren – mochten realiseren.” De offerte voor de eerste fase werd volgens Drenth in september 2015 uitgebracht. Die werd eind 2015 opdracht. De bouw van fase 1 begon in april 2016; vlak ervoor werd dus besloten de parkeergarage in z’n geheel te bouwen. Fase 1 werd in november 2016 opgeleverd, fase 2 in maart van dit jaar.

Voor de parkeergarage werd een flexibele staalconstructie gerealiseerd die kolomvrij inparkeren mogelijk maakt. De vloeren bestaan uit staalplaat betonvloeren. Drenth: “Die zijn aan de onderkant wit. Dat zorgt voor een mooie uitstraling en het weerkaatst licht zodat er minder lichtvoorzieningen nodig zijn. Op de staalplaten is beton gestort met daaroverheen een vloercoating. Die heeft op iedere etage een andere kleur, met het oog op de oriëntatie.” De totale oppervlakte van de parkeergarage, geeft hij aan, is 85.000 m². “Dat zijn achttien voetbalvelden.” De bouw zelf was niet heel complex. De uitdaging zat, geeft Drenth aan, in de tijdsdruk en logistiek. “De grootschaligheid van het project houdt onder meer de aanvoer van veel materiaal in – er zit alleen al 38 kilometer hout in. Dat materiaal gaat via dezelfde wegen als de bezoekers komen en gaan. Daar hebben we op in moeten spelen. Zo hebben we een deel van de rijbewegingen buiten de winkeltijden gemaakt. Bovendien hebben we geanticipeerd op drukke dagen zoals feestdagen en op piekmomenten.”

Architectuur parkeergarage Designer Outlet Roermond

Infrastructuur
Behalve de bouw van de parkeergarage was ook de aanleg van de omliggende infrastructuur onderdeel van het project. Om alles in goede banen te leiden, werden de werkzaamheden met veel aandacht voorbereid en gepland. Daarbij werd onder meer – zover mogelijk was – rekening gehouden met slechtweer- c.q. vorstperiodes. En tijdens het aanbrengen van de vloercoatings werden bijvoorbeeld de gevels dichtgezet met plastic om weersinvloeden zo veel mogelijk uit te schakelen. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn, stelt Drenth. “De parkeergarage is voor de bezoeker het eerste en laatste contactmoment met het DOC; die maakt onderdeel uit van de beleving. Daarom is gekozen voor een hoogwaardige uitstraling met veel transparantie en overzicht. Zo sluiten ook de toiletten daar bij aan – die zien er fraaier uit dan een gemiddelde toilet in een kantoorgebouw. In de nabije toekomst introduceren we bovendien een systeem waarbij de auto met behulp van de smartphone snel te traceren is. Alles is erop gericht de bezoeker van begin tot eind een fijn uitstapje te laten beleven.”

Tekst | Jac Buchholz   Beeld | Harry Noback Architectuurfotografie


Eén van de aandachtspunten tijdens de bouw was de brandveiligheid van de constructie. Daarvoor werd een beroep gedaan op Nieman Raadgevende Ingenieurs, een bouwfysisch en brandtechnisch ingenieursbureau. Ruud van Herpen van Nieman: “Wij worden vaker ingeschakeld door Continental Car Parks om advies te geven over de brandveiligheid. Hier hebben we, in overleg met de Veiligheidsregio Limburg Noord gekeken hoe de constructie aan de brandveiligheidsvoorschriften kon voldoen, zonder te bekleden of te voorzien van een brandwerende coating.” Omdat de parkeergarage zo open is, treedt geen flashover op. Dat wil zeggen dat in geval van een autobrand niet de hele parkeerlaag in brand raakt, zoals in normale brandcompartimenten het geval is, zegt Van Herpen. “Er is een kans dat de brandweer kan ingrijpen, maar het kan ook zijn dat vanwege de rookontwikkeling brandweeringrijpen niet mogelijk is. Dan wordt de ene na de andere auto aangestoken, een ‘travelling fire’. Daardoor wordt een groot deel van de draagconstructie door de lokale brand belast. We hebben berekeningen gemaakt met als uitgangspunt dat mensen bij een brand voldoende tijd hebben om de parkeergarage te verlaten, ook wanneer brandweeroptreden niet mogelijk blijkt. Dat houdt in dat de draagconstructie ten minste dertig minuten stand moet houden. Daar kwam uit naar voren dat dragers en liggers van een zwaarder profiel moesten zijn dan oorspronkelijk was voorzien. Maar brandwerende bekleding of coating kon achterwege blijven.”


i-project-infov3Projectinfo

Lichte constructie
In korte tijd werd er bij het Designer Outlet Center een parkeergarage met 3.500 plaatsen gerealiseerd. Voor de lichte constructie werd onder meer gebruikgemaakt van het vloersysteem Hoesch Additiv Decke®. Dit systeem is speciaal ontwikkeld voor parkeergarages, vertelt country manager Raphaël van Baalen van Hoesch Bouwsystemen BV.

“Het systeem is zeer geschikt voor vrije overspanningen tot 5.800 mm. Bovendien heeft het als voordeel ten opzichte van de traditionele bouw dat het heel flexibel, is met het oog op de logistieke planning en een zeer snelle bouwtijd heeft. Werkzaamheden kunnen op meerdere verdiepingen gelijktijdig worden uitgevoerd. Het is op ieder moment te leveren en we kunnen vlug inspelen op aangepaste situaties.”

Bij een werk van deze omvang en een korte bouwperiode was de logistiek en planning een uitdaging, geeft Van Baalen aan. “Het is één van de grootste parkeergarages van Europa, dat is geen dagelijks werk. We communiceren via korte lijnen en kunnen dus heel alert reageren. Er was dan ook een goed contact met het montagebedrijf en de hoofdaannemer.”

Van Baalen legt uit dat er met dit systeem veel volume op een vrachtwagen kan worden geplaatst zodat er op de bouwplaats minder losmomenten zijn. Omdat het een product met een laag eigen gewicht is, kan het handmatig worden gemonteerd en is er maar beperkt kraaninzet nodig. “Het lage gewicht betekent tevens dat er voor een lichtere constructie en fundering kan worden gekozen, dus slankere liggers en kolommen. De lichte onderkant en slanke kolommen ogen vriendelijk en dragen bij aan een betere oriëntering in de parkeergarage.”

Hoesch was al in het voortraject bij het project betrokken, zegt hij tot slot. “We hebben de technische berekeningen gemaakt en advies uitgebracht dat aansloot bij de wensen van de opdrachtgever.”

Kleuren vloeren parkeergarage Designer Outlet Roermond


Rechtstreeks in staal gemonteerd
Een parkeergarage moet bovenal functioneel zijn. Bij het Designer Outlet Center in Roermond is echter ook nadrukkelijk naar de uitstraling gekeken. Die moest aansluiten bij het winkelgebied. Voor de gevels werd Gevel Design Beek ingeschakeld. Directeur Ton ten Brincke noemt de opdracht een mooie uitdaging waarbij zijn bedrijf al in de voorbereiding betrokken was.

“Er was hier sprake van een goed samenspel tussen aannemer, onze toeleverancier en ons”, vertelt hij. “Met vindingrijke oplossingen hebben we in relatief korte tijd een mooi resultaat bereikt dat voldoet aan alle normeringen, onder andere wat brandveiligheid en doorvalbeveiliging betreft.”

Gevel Design Beek bracht onder meer vliesgevels en brandwerende kozijnen aan in de drie torens van de parkeergarage. Daarbij werd gebruikgemaakt van een hoogwerker omdat er niet met zwaar materieel op de parkeerdekken kon worden gewerkt. Een belangrijk aspect noemt Ten Brincke de montage in staal. “Dat heeft een grotere afwijking dan aluminium en vraagt dus om een andere benadering. Daar hebben we in de tekenfase en tijdens de uitvoering rekening mee gehouden.”

Vanwege de korte realisatieperiode werd er per fase met een lean planning gewerkt en was er volgens Ten Brincke sprake van een intensieve communicatie. “We werken al jarenlang samen met aannemer Aan de Stegge en weten wat we van elkaar kunnen verwachten. Dat gold voor alle partijen.”

Gevel parkeergarage Designer Outlet Roermond


‘Vele handen maken mooi werk’
De bouw van de parkeergarage naast het Designer Outlet Center in Roermond betrof een omvangrijke klus, die in een zeer korte tijd moest worden gerealiseerd. Om in die tijd een optimaal resultaat te behalen, kon aannemer Continental Car Parks – een honderd procent dochteronderneming van Aan de Stegge Twello – wel wat extra handen gebruiken. Handen die werden geleverd door Haldu Groep; een uitzend­organisatie voor flexibel inzetbare vaklieden in de bouw, techniek en automotive.

Haldu Groep leverde onder andere timmerlieden en bouwplaatsmedewerkers, die alle voorkomende hand- en spandiensten verrichtten, vertelt accountmanager Ewout Visser. “Van het waterdicht maken van de parkeergarage en het ondersabelen van kolommen tot kilometers kitwerk, inclusief alle opruimwerkzaamheden. Zodat iedereen op de bouw veilig kon werken.” Waarbij het aantal arbeidskrachten steeds werd op- en afgeschaald, naar gelang de bouwfase én behoeften van de aannemer, vertelt hij. “Om te garanderen dat onze vaklieden – afkomstig uit onder andere Duitsland, Polen en Roemenië iedere dag uitgerust aan hun werkzaamheden konden beginnen én om hun reistijd te minimaliseren, hebben wij hen tijdelijk ondergebracht op een vakantiepark in de buurt.”

Ondanks dat de vaklieden de Nederlandse taal niet machtig waren, liep het project volgens het boekje, vertelt Visser. Johan Schoppert, hoofduitvoerder bij Aan de Stegge beaamt dat: “De mannen die bij ons werkten, zetten zich goed in, wisten wat er van hen werd verwacht en waren altijd bereid om, indien nodig, over te werken. Kortom, het was een prima samenwerking!”

Designer Outlet Center Roermond is niet het eerste project dat Haldu Groep samen met Aan de Stegge uitvoert. “We zijn al jaren kind aan huis bij alle uitvoerders van de aannemer, met wie we tevens een raamovereenkomst hebben gesloten”, vertelt Visser. “Op dit moment bouwen we samen aan King Nonwovens in Harderwijk en een P+R parkeergarage in Den Bosch.”

Ewout Visser Haldu Groep


Bouwinfo

Opdrachtgever
McArthurGlen Group

Design and Build aannemer
Continental Car Parks B.V., Twello (100% dochter van Aan de Stegge Twello)

Constructies
JVZ Constructeurs en Ingenieurs, Deventer

Advies brandveiligheid
Nieman Raadgevende Ingenieurs BV, Zwolle

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

Nieuwe wijk Vliethaven LeidschendamStadkamer Zwolle