Jan De Nul Group
01:18
05-11-2018

Nieuwe sleephopperzuigers zetten in op een betere luchtkwaliteit

Internationaal bagger- en bouwbedrijf Jan De Nul Group liet half juli sleephopperzuiger Diogo Cão te water op de Keppel Nantong scheepswerf in China. Dit ‘groene’ schip is de tweede van drie hopperzuigers van 3.500 m³ met een uitgekiend uitlaatgasbehandelingssysteem aan boord. In totaal bestelde Jan De Nul Group zes sleephopperzuigers van dit type, de Ultra-Low Emission Vessels genaamd: drie kleine van 3.500 m³, twee middelgrote van 6.000 m³ en een grote van 18.000 m³.

“Onze bedrijfsactiviteiten zijn gestoeld op drie pijlers: innovatie, expertise en duurzaamheid”, vertelt Miguel Liebaert, Sr. QHSSE Advisor bij Jan De Nul Group. “In dit kader we sinds 2013 gecertificeerd voor de CO2-Prestatieladder. Om onze carbon footprint (CO2-uitstoot) nog verder te verlagen, nemen we tal van initiatieven. Bijvoorbeeld in onze Europese kantoren en magazijnen, waar we energiebesparende maatregelen nemen en – met de plaatsing van windturbines en fotovoltaïsche panelen – ons aandeel hernieuwbare energie vergroten. Voor de optimalisering van ons machinepark, ons hulpmaterieel en onze vloot focussen we op een reductie van het brandstofverbruik en de CO2-, NOx-, partikel- en zwavelemissies. De ontwikkeling van deze zes nieuwe sleephopperzuigers sluit hier perfect op aan.”

“Deze emissielage sleephopperzuigers zullen vooral worden ingezet in riviermondingen, nabij de kust, in havens of in dichtbevolkte gebieden”, vertelt Michel Deruyck, Fuel Coordinator bij Jan De Nul Group. “Ze zullen worden benut voor het uitdiepen van dokken en vaarroutes of voor de aanvoer van zand bij bijvoorbeeld landwinning of strandsuppletie. Zoals in Texel, waar Jan De Nul momenteel de Prins Hendrikzanddijk versterkt. In september verwachten we het eerste emissielage schip op één van onze werven te kunnen verwelkomen.”

Jan De Nul Group

Gecertificeerd filtersysteem
“In tegenstelling tot de trend om LNG als alternatieve brandstof te gebruiken, werken de nieuwe sleephopperzuigers van Jan De Nul Group op dieselbrandstof. Onder andere omdat de supply chain voor hernieuwbare diesel al ruimschoots beschikbaar is”, vertelt Deruyck. “Alle schepen worden uitgerust met een VERT-gecertificeerd filtersysteem met een katalytische filter en een dieselpartikelfilter, die in twee fasen 99% van de schadelijke roetdeeltjes uit de uitlaatgassen filtert. Daarbij wordt ingezet op een optimale regeling van het vermogen aan boord, wat resulteert in een lager brandstofverbruik, minder CO2-, NOx-, partikel- en zwaveluitstoot, een lagere klimaatimpact en een betere luchthygiëne. Hiermee beantwoorden onze sleephopperzuigers aan de strengste emissievoorschriften van de Europese regelgeving voor de binnenvaart (Stage V), die strenger zijn dan de huidige IMO-normen voor de zeevaart.”   

Tekst: Lieke van Zuilekom
Beeld: Jan De Nul Group
Park ZelandusHoogwaardig drainage­systeem