Tecco
01:23
16-11-2018

nhow Amsterdam RAI Hotel | Van riolering tot regeltechniek

Als bouwteampartner van Pleijsier Bouw is Tecco van begin tot eind betrokken bij de bouw van het nhow Amsterdam RAI Hotel. Het allround installatiebedrijf neemt alle werktuigbouwkundige installaties, van advies tot inregeling, uit handen.

Pleijsier Bouw betrok Tecco in 2016 bij het bouwteam. Vanaf dat moment denkt Tecco, vanuit zijn expertise op installatiegebied mee over de invulling en uitvoering van het ontwerp. “Het installatieconcept van nhow Rotterdam gold als leidraad”, zegt directeur Marco Diederen van Tecco. “Daar hebben we een iets luxere invulling aan gegeven. De vereisten voor BREEAM ‘Excellent’ vormden eveneens een belangrijk uitgangspunt.”

Expertise in de hotelbranche
Tecco

Tekst: Patricia van der Beek
Beeld: Tecco

Stedenbouw partners

BOAGInfra Plus