CRUX Engineering

Zicht in bouwkuip met dubbel stempelraam.

01:05
14-11-2018

nhow Amsterdam RAI Hotel | Omgeving maatgevend bij bouwkuip- en paalfunderingsontwerp

De ligging van het nhow Amsterdam RAI Hotel tussen de A10, de Europaboulevard en de RAI – op slechts één meter afstand van de metrotunnel van de Noord/Zuidlijn – neemt de nodige geotechnische uitdagingen met zich mee. 

Geotechnisch adviesbureau CRUX Engineering voerde samen met constructeur Van Rossum Raadgevende Ingenieurs onder andere een risicoanalyse voor de omgevingsbeïnvloeding uit. Ook verzorgde CRUX het ontwerp van de bouwkuip en de paalfunderingen.

Bouwkuip
“De twee onderste lagen van het hotel zijn gerealiseerd met een stalen damwandkuip waarbinnen tot 9m diep ontgraven is”, vertelt Senior Specialist/Partner Auke Balder van CRUX. “Om in de kelder zoveel mogelijk ruimte te benutten, zijn de damwanden aan de tunnelzijde onder een schoorstand van 10:1 geplaatst, evenwijdig aan de paalfundering van de naastgelegen metrotunnel. De damwanden zijn hier trillingsvrij in de grond gedrukt om beïnvloeding te voorkomen. Dit is vooraf middels een proef in het werk vastgesteld. Verder is de bouwkuip in fases ontgraven en voorzien van twee voorgespannen stempelramen.”

Poeren en trekankers
Bij het ontwerp van de paalfundering moest CRUX rekening houden met opwaartse en neerwaartse druk. Balder: “In de kern van het gebouw komen de grootste belastingen naar beneden. Die worden opgevangen met een grote kernpoer op Fundex-combipalen. De overige poeren zijn lichter uitgevoerd. Verder is het kelderoppervlak groter dan de bovenbouw. De niet-bebouwde delen van de kelder ondervinden een maatgevende opwaartse waterdruk. Dat compenseren we met trekankers.” CRUX onderzocht met een 3D-model tevens met welke vervormingen vanuit de ondergrond rekening gehouden moest worden. Constructeur Van Rossum nam deze bevindingen mee in het constructief ontwerp.

Metingen
Om het ontwerp in de uitvoeringsfase te bewaken en de invloed op de omgeving nauwlettend te monitoren en beheersen, verrichtte CRUX samen met BouwRisk metingen naar o.a. grondwaterstanden en grondvervormingen. In samenwerking met de Noord/Zuidlijn werden eventuele vervormingen in de tunnel gemonitord. Balder: “Inmiddels is het betonwerk in de kelder gereed en de kans op vervormingen in de grond minimaal. We meten nu alleen nog de grondwaterstanden.”   

Tekst: Patricia van der Beek
Beeld: CRUX Engineering

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

BronbemalingRoyal HaskoningDHV