The Don
01:51
11-09-2018

Logistiek en technisch een mooie uitdaging

De komende jaren ondergaat het Osdorpplein in Amsterdam Nieuw-West een grootscheepse metamorfose. Een belangrijk onderdeel daarvan vormt de bouw van ‘The FIZZ Don Bosco’; vijf woontorens met 429 huurappartementen voor Young Professionals. Het bouwwerk wordt gerealiseerd op een plint waarin zich onder meer een grote supermarkt en enkele commerciële ruimten bevinden. De ondergronds parkeergarage gaat plaats bieden aan 228 auto’s. Inmiddels is met het heiwerk gestart en wordt binnen de damwanden de bouwkuip uitgegraven.

The Don
‘Alzijdige gebouwen met helder ontwerp’.

Nu is alleen nog een bouwkuip zichtbaar, maar eind 2020 wonen hier jonge afgestudeerde mensen (tot 35 jaar) in fraaie appartementen van maximaal 50 m². De woningen zijn verspreid over vijf heldere alzijdige woongebouwen, de blokken A tot en met E. Ze hebben 5 tot 14 woonlagen en stralen zowel diversiteit als uniformiteit uit. Dit is bijvoorbeeld te danken aan de gevelmaterialisatie van prefab beton met metselwerk en/of aluminium gevelplaten en de verschillende kozijnverdelingen en kleurstellingen. De woonblokken staan op een plint met aan de noordzijde onder meer een grote supermarkt en enkele commerciële ruimten, van in totaal zo’n 2.800 m². Daarachter bevindt zich op het maaiveld een expeditiestraat van 6 meter breed en 4 meter hoog die door de gebouwen heen loopt. De vrachtwagens die komen bevoorraden, kunnen elkaar hier makkelijk passeren en bezorgen het winkelgebied zo geen overlast. Tussen de appartementengebouwen in komt een binnentuin voor de bewoners. Bovendien wordt aan de zuidzijde de Nieuwe Osdorpergracht aangelegd. Daardoor zal een tweedeling ontstaan, met de drukte van het winkelcentrum aan de noordzijde en de rust van het groengebied aan de zuidkant.

Co-livingconcept
Projectontwikkelaar IC (International Campus) Netherlands heeft ruime ervaring in het ontwikkelen en managen van studentenhuisvesting en Young Professionals. IC Netherlands exploiteert het complex onder het woonlabel van The FIZZ. Dit is een woonconcept waarbij community living centraal staat en diverse voorzieningen gedeeld worden. De huurders kunnen bijvoorbeeld gebruikmaken van diverse gemeenschappelijke faciliteiten als een bibliotheek en yoga-room. Bovendien worden in gebouw A de meeste woningen volgens het zogenaamde ‘friendsconcept’ gerealiseerd. Daarbij delen twee mensen ‘als roommates’ een woning die uit twee slaapruimten met elk een eigen badkamer en een gezamenlijke woonkamer met keuken bestaat. 

Bouwplaats
Remco Lust van Smit’s Bouwbedrijf (SBB) dat het bouwwerk realiseert, vindt het een mooi project. “En logistiek én technisch een prachtige uitdaging! Dit wordt mede veroorzaakt doordat op de bouwplaats gelijktijdig aan nog drie andere bouwprojecten wordt gewerkt. Daarvoor is veel afstemming nodig. Omdat het complex grenst aan een winkelgebied waar eenmaal per week een markt wordt gehouden, moet erop toegezien worden dat onder meer het transport, het parkeren en de locatie van de kranen zorgvuldig gereguleerd worden. Daarvoor hebben de verschillende ontwikkelaars gezamenlijk een BLVC-coördinator aangesteld.” En dan is er nog de bouwkuip van 90 bij 90 meter. Omdat langs delen hiervan een nutstracé (hoofdriool en stadsverwarming) loopt, moest SBB om verzakking te voorkomen een vrijstaande, stabiele damwand realiseren. Vanwege de beperkte ruimte aan de binnenzijde konden geen stempelramen en steunbermen worden geplaatst. Lust: “Daarom zijn groutankers toegepast. Die hebben we door de damwanden heen geboord en verankerd op circa 20 meter diepte. Gelukkig zijn we al in een vroeg stadium bij het bouwproject betrokken en konden we hiervoor dus tijdig oplossingen bedenken. Daarbij kon al in de DO-fase gestart worden met het uitwerken in 3D-BIM. Samen met onze onderaannemers en leveranciers proberen we zo tot een optimaal resultaat te komen.” 

The Don
The Don, de gehele bouwplaats.

Tekst: Irene Teunissen
Beeld: Smit’s Bouwbedrijf
Projectinfo

‘The Don is voor ons geen alledaags project’
De bouw van The Don staat in de startblokken. Avenhorns Vlechtwerkbedrijf gaat, in samenwerking met producent Wadro, de complete wapening voor het complex verzorgen.

“Van de kelder tot het dak”, zegt directeur Jan Visser. “Maar momenteel zijn we nog bezig met de voorbereiding en het tekenwerk. We hebben onlangs een soortgelijk project voor SBB gedaan. Maar The Don is veel groter in omvang. Dat maakt het voor ons geen alledaags project. Hier komt een ondergrondse parkeergarage en op de kelderbak worden een winkelcentrum en zes torens gerealiseerd.”

Visser verwacht ongeveer een jaar met de werkzaamheden bezig te zijn. Die werkzaamheden starten binnenkort. “We beginnen met de aanleg van twee kraanpoeren van 10 bij 10 meter, tegelijkertijd starten we met ongeveer 200 poeren en aansluitend met de vloer van circa 6.000 vierkante meter. Daarna gaat het project de opbouwfase in.”

The Don


Snelheid en omvang
Nieuwbouwcomplex The Don in Amsterdam wordt aangesloten op de stadsverwarming. De complete verwarmingsinstallatie in het gebouw wordt verzorgd door Bogro.

Directeur Jan van Zijverden vertelt dat zij nog met de engineering bezig zijn. “Het heiwerk is onlangs begonnen, ik verwacht dat wij er ergens rond de jaarwisseling aan de slag gaan. In week 7 van 2020 moeten we klaar zijn.”

Hij legt uit dat de voorbereiding alles bij elkaar ongeveer anderhalf jaar in beslag neemt. “We werken het samen met de loodgieter en E-installateur heel zorgvuldig uit. In BIM, dus heel gedetailleerd en in 3D. Zo brengen we alle schachten en knelpunten in beeld.” Hij ziet het werk niet als heel ingewikkeld. “De uitdaging zit meer in de omvang en snelheid van werken die wordt gevraagd. Bij eerdere projecten waren het vaak studentenwoningen, maar de vraag in de markt verschuift en nu zien we dat er steeds meer woningen voor young professionals en Friends-woningen bij komen. Die hebben weer andere behoeften.”


Wijzigingen tijdens de voorbereiding
Terwijl de eerste werkzaamheden aan The Don in Amsterdam van start zijn gegaan, zitten diverse bij het project betrokken bedrijven nog in de voorbereidingsfase. Zo ook Electro-Technisch Bureau Cas Sombroek, verantwoordelijk voor de elektra in de 429 woningen.

“Wij zijn nog met het tekenwerk bezig”, vertelt werkvoorbereider Michael van den Berg. “Dat doen we op basis van het aangeleverde ontwerp. Feit is dat er nog wijzigingen aan de plattegronden kunnen worden doorgevoerd. Daar moeten we dan alert op inspelen.”

De voorbereiding doet ETB Cas Sombroek in nauw samenspel met de aannemer en W-installateur. Van den Berg legt uit dat dit in BIM gebeurt. “We werken de tekeningen in 3D uit zodat we de diverse werkzaamheden op elkaar kunnen afstemmen en knelpunten kunnen voorkomen.” Hij verwacht dat hun uitvoering begin volgend jaar van start zal gaan. “Een precieze einddatum is er echter nog niet.”


Goede aansluiting
Vroegtijdig bij een project betrokken zijn, om zo mee te kunnen denken en te kunnen adviseren. Dat is belangrijk voor Vianen Kozijnen, zegt directeur Oene Wassenaar. Bij The Don in Amsterdam is dat het geval. “Er is hier sprake van houten prefab gevelelementen in combinatie met aluminium kozijnen.”

In de hoogbouw is een houten gevelelement een uitstekende keuze, meent Wassenaar. “De aansluiting van een aluminium kozijn op het houten gevelelement is echter jarenlang onderbelicht geweest. Dit heeft geresulteerd in schades, doordat er vocht in de constructie kon komen. Met het Vianen Garantkader® behoren deze problemen tot het verleden.” Het heeft, zegt hij, een gecertificeerde water- en winddichtheid tot 600Pa. “Smit’s Bouwbedrijf heeft ons gevraagd mee te denken vanaf het allereerste stadium en door te kiezen voor het Vianen Garantkader® heeft de bouwer alle toekomstige risico’s met betrekking tot vochtschades uitgesloten.”

De prefab gevelelementen voor The Don zullen door Vianen Kozijnen compleet worden aangeleverd. Die leveringen starten overigens pas begin volgend jaar, geeft Wassenaar aan. “We zijn nog met de voorbereiding bezig en kijken ook naar andere aspecten zoals een hoge isolatiewaarde en geluidsnormen. De uitwerking gebeurt in BIM. Dan heb je feitelijk alles tot in detail vastgelegd. Verder gaan we ook aan de slag met de planning en logistiek. Al met al steken we ongeveer een half jaar in de voorbereiding. Die zorgvuldigheid betaalt zich terug tijdens de uitvoering.”

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever IC Netherlands B.V.
Eindbelegger en exploitant IC Netherlands B.V. The FIZZ
Architect Studioninedots
Daktuinontwerp Dijk & Co
Advies installaties Hiensch Engineering
Bouwkundig tekenbureau Atelier Bouwkunde Rotterdam
Hoofdaannemer Smit’s Bouwbedrijf B.V.
Constructeur Pieters Bouwtechniek
Bouwkuipadvies Crux
Bouwkosten Circa € 40.000.000,-
Bouwperiode mei 2018 – september 2020

BestconMi Oso