Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Klimaatadaaptief bouwen: ‘Dit gaat verder dan de bouw van huizen en aanleg van straten’

Klimaatadaaptief bouwen: ‘Dit gaat verder dan de bouw van huizen en aanleg van straten’

In Boxtel wordt langs de A2 de nieuwbouwwijk Heem van Selis gerealiseerd. De ambitie van de ontwikkelaars en gemeente is groter dan de hoognodige energieneutrale woningbouw. Zij realiseren de wijk klimaatadaptief en natuurinclusief door belangorganisaties en uitdagingen proactief te betrekken in de planuitwerking.

Heem van Selis bevindt zich aan de noordzijde van Boxtel, tussen de A2 en het riviertje De Dommel. De uitbreidingslocatie van 475 woningen oogt overzichtelijk, maar levert toch complexe uitdagingen op. Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Bouwbedrijf Van Peer nemen deze op in hun plannen en maken de ontwikkeling hierdoor sterker.

Voor de dassen wordt een corridor aangelegd.

Natuurinclusief ontwikkelen

De wijk heeft een relatief hoge woningdichtheid vanwege de grote behoefte aan met name sociale en betaalbare woningen. Met een concrete groenvisie werd de eerste stap naar een natuurinclusieve wijk gezet. Zo slingert de Laan van Selis als een groene ader door de wijk, met weinig verharding, veel groen en zichtlijnen naar het omliggende rivierlandschap. 

Meerwaarde door partnerschap

Kenmerkend voor deze ontwikkeling is de actieve betrokkenheid van belangenorganisaties, waardoor het oorspronkelijke plan steeds beter wordt. “Dat gaat verder dan de bouw van huizen en straten”, vertelt Marc van Roekel, ontwikkelingsmanager van Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling. “We hebben complexe omgevingsfactoren moeten managen, zoals waterproblematiek, stikstofsaldering, dassencompensatie, hoge geluidsbelasting en natuuraanleg. Door met alle belanghebbenden in gesprek te blijven, kwam de natuurinclusieve en klimaatbestendige wijk van de grond en konden we binnen twee jaar van start.”

Heem van Selis in uitvoering. Fase 2 is in aanbouw, fase 3 t/m 5 worden bouwrijp gemaakt.

Net zoveel bomen als woningen

De woningen krijgen gemengde hagen en nestkasten voor vleermuizen, vogels en insecten. De lokale Boxtelse Bomenbrigade is actief betrokken bij de planvorming, met als resultaat dat oude bomen worden ingepast of verplaatst. “De wijk krijgt net zoveel nieuwe bomen als woningen”, vertelt Van Roekel. 

Klimaatadaptief 

Om Heem van Selis bestand te maken tegen de gevolgen van de klimaatverandering – extreme regenval, droogte en hitte – wordt de wijk klimaatadaptief ingericht. Eens in de 100 jaar kan de wijk met de voeten aan het water komen te staan, vanwege de hoge rivierstand, en waterschap De Dommel denkt mee. Van Roekel: “Overtollig hemelwater wordt nu vastgehouden bij de woningen in regentonnen en open parkeerbestrating en vervolgens gebufferd in wadi’s. In extreme situaties gaat het overtollige water via het infiltratieriool naar de ecologische bufferzone. Zo wordt uitdroging voorkomen, het helpt tegen hittestress en de wijk is beschermd tegen hoog water.”

Rondom de wijk leven veel dieren, zoals vossen.

Sterrenrestaurant voor buurman Das

In samenwerking met zowel Das en Boom als ARK is het foerageergebied van de naastwonende dassenpopulatie geoptimaliseerd met een dassencorridor vol met fruit- en notenbomen. In het Dommeldal rondom de wijk zijn struweelhagen aangeplant als beschutting voor deze viervoeters en andere beestjes en via een faunatunnel onder de A2 krijgt de das makkelijk toegang tot
dat gebied.   

Bouwinfo
  • Opdrachtgever VOF Boxtel Selissen (Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling en Bouwbedrijf Van Peer)
  • Stedenbouwkundig bureau CB5, Oosterhout
  • Civiele techniek en directievoering LBA, Groenlo
  • Bouwkundig aannemers Van Wanrooij Bouw & Ontwikkeling, Geffen en Bouwbedrijf Van Peer, Oss
  • Civiele aannemer Jan van den Boomen, Liempde
  • Bouwperiode 2020 – 2025

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details