Herontwikkeling stationsgebied
01:46
12-10-2018

Herontwikkeling stationsgebied Haren

Momenteel wordt volop gewerkt aan de herontwikkeling van het stationsgebied in de Groningse gemeente Haren, een project dat uit meerdere onderdelen bestaat. Begonnen wordt met de aanleg van een fiets- en voetgangersdoorgang onder de vier sporen door. Deze verbindt de wijk Oosterhaar met het centrum. Daarbij wordt het stationsplein eveneens aangepakt.

Deze eerste fase wordt in opdracht van ProRail uitgevoerd door Reimert Bouw en Infrastructuur. Dit bedrijf uit Almere zorgt voor het realiseren van de onderdoorgang voor fietsers en voetgangers, een dubbelzijdige fietsenstalling en de modernisering van het huidige stationsplein. “Dankzij de nieuwe verbinding hoeven fietsers en voetgangers voortaan geen

Tekst: Irene Teunissen
Beeld: Reimert Bouw en Infrastructuur
Projectinfo

Slimme constructieoplossingen onderdoorgang spoor Haren
Ingenieursbureau Boorsma uit Drachten heeft het civiele ontwerp van de spoordekken en onderdoorgang geëngineerd. Daarbij heeft het bureau een aantal slimme oplossingen bedacht.

Ontwerpleider Anne Jan Breimer van Boorsma is blij dat Reimert Bouw al in de aanbestedingsfase een beroep op het ingenieursbureau gedaan heeft. “De aannemer wilde graag samenwerken met een deskundig, middelgroot en flexibel bureau met ervaring in spoorse werken. Een bedrijf dat bovendien meedenkt.” Boorsma heeft het voorlopig ontwerp van opdrachtgever ProRail uitgewerkt tot een definitief en uitvoeringsontwerp. Binnen dat ontwerp zijn enkele slimme oplossingen doorgevoerd om de werkzaamheden zo spoedig mogelijk te laten verlopen. Breimer: “Zo hebben wij samen met Reimert een oplossing uitgewerkt waarbij de drie nieuwe spoordekken met behulp van spmt’s (lage wagens met veel wielen die zware lasten kunnen dragen) tijdens een treinvrije periode worden opgelegd op een tijdelijke stalen damwand. Om de dekken vervolgens met behulp van vijzels op de wanden van de nieuw te realiseren onderdoorgang iets op te krikken zodat ze fysiek loskomen van de damwand. De vijzels worden uiteindelijk met een definitieve grout geïnjecteerd. Deze werkwijze zorgt ervoor dat de stremming van het treinverkeer tot een minimum wordt beperkt.” 

Variantenstudie
Daarnaast heeft Boorsma samen met Reimert een variantenstudie uitgevoerd. Daarin is onder meer voorgesteld de toegang tot de waterkelder die aan de noordzijde gepland was naar het zuiden te verplaatsen om deze beter bereikbaar voor onderhoud te maken. En door enkele wanden te verschuiven hoeven de perrons niet te worden verlengd en komen de bovenleidingen niet in het gedrang. De variantenstudie heeft geleid tot beter onderhoud en besparing van bouwkosten. 

Erkenning
Breimer vindt het een mooi project. “Vooral omdat we hiermee de UAV-GC-erkenning met ProRail kunnen behalen. Zodat we voortaan rechtstreeks voor aannemers van spoorse werken aan zowel spoordragende als niet-spoordragende kunstwerken kunnen meewerken.”


Betonwapening spoordekken Haren
Bij de herontwikkeling van het stationsgebied in Haren levert Taekema Staal de wapening voor de drie spoordekken. In totaal gaat het om ongeveer 100 ton betonstaal. Een deel is prefab, een deel in het werk gevlochten.

Het prefabriceren en verwerken van betonstaal op bouwlocaties is een specialisme van Taekema Staal in Twijzelerheide. “Wij werken veelal ten behoeve van infrastructurele en civiele werken”, vertelt directeur-eigenaar Cornelis Taekema. “We beschikken daarvoor over een eigen knip- en buigcentrale. Voor Haren hebben we een deel van de wapening van de drie spoordekken in onze fabriek prefab gemaakt en per element met vrachtwagens aangevoerd, zodat enkele delen meteen geplaatst konden worden.“ Hierbij gaat het in totaal om circa 100 ton staal, waarvan het grootste deel door het bedrijf zelf in het werk gevlochten is. “Daarvoor kregen we de tekeningen van Reimert Bouw en hebben we vervolgens met de constructeur overlegd over de uitvoerbaarheid. In een buigstalenlijst hebben we alle staven nader omschreven. Na goedkeuring van de aannemer zijn we gestart met het knippen, buigen en prefabriceren van de wapening. Daarna vervoeren we het naar de bouwplaats, waar het gevlochten en geplaatst wordt.”

Herontwikkeling stationsgebied


Veilig werken op en langs het spoor
Safelines BV regelt alles rondom de buitendienststellingen (BD) op en langs het spoor. Ook bij project Station Haren coördineert het door ProRail gecertificeerde bedrijf uit Rosmalen de treinvrije periodes

“We opereren op het gebied van spoorwegveiligheid en geven advies aan bedrijven in de spoorbranche”, zegt Marcel Martinus, Veiligheids- en Gezondheidscoördinator Uitvoering (VGCU) bij Safelines. “We werken voor diverse projecten, van spoor tot metro, en zijn daarin de grootste van Nederland.” In Haren heeft het bedrijf de eerste BD in week 19 gecoördineerd en in week 35 gebeurde dit opnieuw. Toen is 100 m spoor verwijderd en de ondergrond weggegraven, waarna de drie brugdekken zijn ingereden en alles weer is teruggebracht. Hiervoor vroeg Safelines namens opdrachtgever Reimert Bouw een BD aan bij ProRail. Vervolgens schreef de VGCU het veiligheids- en gezondheidsplan met daarin alle risico’s en beheersmaatregelen. Ook werd een planning gemaakt en werd de veiligheid rondom het spoor georganiseerd. Martinus: “We regelen de complete veiligheid op de werkplek, zowel voor medewerkers als voor de naaste omgeving. Van het inzetten van werkplekbeveiligende maatregelen tot het spanningsloos stellen van de bovenleiding. En om binnen de treinvrije periode te blijven, houdt onze bouwplaatscoördinator de planning nauwgezet in de gaten.”

Bouwinfo

Login of registreer gratis om deze info te lezen...
Leicht AmsterdamReykjavik