Mariskwartier

DCIM/100MEDIA/DJI_0169.JPG

01:38
10-09-2018

Groene straat, blauw dak

Nieuwbouwproject Mariskwartier in Vlaardingen heeft niet alleen de ‘groenste’ straat van de gemeente, er komt ook een ‘blauw’ dak op een appartementencomplex ten behoeve van het regenwaterbeheer. Het omvangrijke project ligt op schema, vertelt bedrijfsleider Raymond Kelfkens van ontwikkelaar en bouwer Van Wijnen.

Mariskwartier

Het Vlaardingse Mariskwartier is een karakteristieke wijk uit de jaren vijftig en zestig. Een groot aantal net na de oorlog gebouwde woningen werd gesloopt en wordt nu vervangen door nieuwbouw. In totaal gaat het om 141 nieuwe woningen – deels sociale huur, deels vrije sector, zowel grondgebonden woningen als appartementen. Onderdeel van het project is een woontoren van 45 meter (15 verdiepingen, 71 woningen) met commerciële ruimte. Verder komt er een lager appartementencomplex van 5 verdiepingen met 36 woningen. In het plan is veel aandacht voor de historie van de plek; zo wordt de oude badhuisgevel behouden. De grondgebonden woningen krijgen accenten van de jaren-dertig-bouw en de hoogbouw wordt gekenmerkt door baksteenverbanden, zoals die elders in de wijk te zien zijn, met karakteristieke goten en grote serres op de hoeken.

De werkzaamheden verlopen voortvarend, vertelt Raymond Kelfkens. Zo is de toren inmiddels wind- en waterdicht en is er met de afbouw begonnen. Van de grondgebonden woningen is het casco gereed en dit geldt eveneens voor het lagere appartementencomplex. “We hebben de afgelopen periode een flinke sprint kunnen maken. Dat is voor een belangrijk deel te danken aan de goede voorbereiding. Ook de systematiek van het modulair bouwen werpt zijn vruchten af. We hoeven bijvoorbeeld geen steigers te bouwen, er is sprake van korte bouwtijden en er is minder overlast voor de omgeving.” Ook logistiek gezien, zegt hij, verloopt het voorspoedig. “We hebben een zorgvuldig plan opgesteld waarvan een hub in het havengebied deel uitmaakt. Daar worden veel elementen in elkaar gezet. Zoals we het in de voorbereiding op papier hebben gezet, verloopt het ook in de praktijk.”

Mariskwartier

Ja, zegt hij, natuurlijk zit er ook wel eens iets tegen. Het weer, een transport dat uitvalt, …, maar dat is ingecalculeerd en kan worden opgevangen. “Doordat we met alle partijen vroeg in het proces bij elkaar zijn gaan zitten en door het toepassen van BIM kunnen we structurele problemen voorkomen.” Dus gaat de focus nu steeds meer naar de afbouw, geeft Kelfkens aan, naar de nutsvoorzieningen en de aanleg van de infrastructuur.
Hij verwacht dat het project in het tweede kwartaal van 2019 kan worden afgerond. Tot slot wijst hij wel nog op twee bijzondere aspecten, de ‘groene’ straat en het ‘blauwe’ dak. “Die ‘groene’ straat is de Patrimoniumdwarsstraat, al enkele jaren op rij ‘de groenste straat van Vlaardingen’. We maken geen ontwerp voor de openbare ruimte, maar zijn in gesprek gegaan met de bewoners en nemen hun ideeën mee voor het inrichten van een groene straat.” En het ‘blauwe’ dak? “Dat realiseren we op het appartementencomplex en is het resultaat van een integrale samenwerking met de gemeente, provincie en hoogheemraadschap. Dat dak gaat bij hevige regenval fungeren als buffer waarmee het opgevangen water geleidelijk kan worden afgevoerd.”   

Mariskwartier

Tekst: Jac Buchholz
Beeld: Van Wijnen

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Architect Architectenbureau Groosman
Ontwikkeling en realisatie Van Wijnen

Topvorm PrefabThe Don