01:33
10-07-2018

‘Groen voegt waarde toe en heeft baat bij integrale aanpak’

Het belang van meervoudig ruimtegebruik in Nederland groeit. De bebouwde ruimte neemt immers toe, landbouwgrond en stedelijk groen worden anders beheerd dan voorheen en klimaatadaptatie noopt tot een intensievere samenhang van groen- en waterbeheer. “Groen heeft veel meer waarde dan je zou denken, en een integrale aanpak op projectniveau is steeds vaker gewenst”, zegt projectleider Albert Jan Kerssen van BTL Advies, een groen ingenieursbureau dat projecten van kop tot staart kan begeleiden.

De mogelijkheden van ‘groen’ worden nog sterk onderschat, aldus Kerssen – tevens gastdocent bij diverse opleidingsinstituten en schrijver van het Handboek Groene Daken. “Met name als het gaat om meervoudig gebruik. Goed stedelijk groen, bijvoorbeeld in de vorm van daktuinen of groene gevels, draagt bij aan de vastgoedwaarde, een goede waterhuishouding, biodiversiteit en fijnstofreductie en zorgt voor een prettig woon- en werkklimaat.” Bouw- en infraprojecten vragen steeds meer een geïntegreerde benadering omdat de duurzaamheidseisen toenemen en de overheid verantwoordelijkheden neerlegt bij marktpartijen. Advies in het voortraject wordt dan onontbeerlijk, zegt Kerssen. “Wij sturen altijd aan op waardetoevoeging: ‘greenwashing’, het aankleden van projecten zonder meetbaar resultaat is volgens ons niet de weg.”

Met rekenmodellen inzichtelijk maken
Een goede, bruikbare buitenruimte maakt een gebouw, buurt of landschap leefbaar en aantrekkelijk, aldus BTL. “Onze doelstelling is projecten integraal te benaderen. Dit vergroot de plankwaliteit en daarmee de waarde van het onroerend goed. Momenteel ontwikkelen wij in opdracht van diverse gemeenten en andere klanten integrale plannen voor groen- en waterbeheer. Ruimte is schaars in Nederland. Wij kunnen er zuinig mee omgaan, juist door waarde toe te voegen in de vorm van meervoudig gebruik. Een toegankelijke daktuin met waterbufferende werking levert meer buitenruimte op en een prettiger leefklimaat, minder wateroverlast en onderhoud aan de riolering, evenals een beter imago voor je gebouw. Wij zijn in staat om te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes in de toepassing van groen. Met rekenmodellen kunnen wij de resultaten van de investeringen onderbouwen en inzichtelijk maken.” 

Geïntegreerde dienstverlening
Als gevestigde naam in de groensector, bestaat de BTL Groep naast BTL Advies uit BTL Realisatie (groene aannemer) en BTL Bomendienst (specialist in kennisintensieve boomvraagstukken). Het resultaat is een geïntegreerde dienstverlening, van ontwerp en aanleg tot en met beheer en onderhoud. Kerssen: “Wij zijn doeners die meedenken, met plannen die altijd leiden tot waardevolle oplossingen. Inmiddels heeft BTL vijftien vestigingen in het hele land, van waaruit wordt ontworpen en gebouwd aan de groene ruimte van Nederland, of dat nu een nieuwe meander is van een rivier of een plan voor opwaardering van een industrieterrein. Wij investeren in waarden die bij intensiever ruimtegebruik, zoals stedelijke verdichting, extra aandacht nodig hebben.” Dan gaat het niet over een eenvoudig sedumdak, maar om integrale oplossingen die in het voortraject van civiele en bouwprojecten dienen te worden vormgegeven. “Op elk vlak heeft BTL ervaren specialisten die kunnen meedenken.”

Tekst: Jan-Kees Verschuure
Beeld: BTL

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

Bouwinfo

BTL
Rijksweg 11
5076 PB Haaren

Postbus 24
5076 ZG  Haaren

T +31(0)411 62 20 36
info@btl.nl
www.btl.nl