Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Jaarboek 2020

‘Groen voegt waarde toe en heeft baat bij integrale aanpak’

Het belang van meervoudig ruimtegebruik en natuurinclusief bouwen in Nederland groeit.

Multifunctioneel gebruik: onder een parkeergarage, boven een groene entree richting de binnenstad

Tekst en beeld | idverde NL

31 december 2020 Leestijd 3 minuten

Deel dit artikel

De bebouwde ruimte neemt immers toe, landbouwgrond en stedelijk groen worden anders beheerd dan voorheen en klimaatadaptatie noopt tot een intensievere samenhang van groen- en waterbeheer. Groen heeft veel waarde, en een integrale aanpak op projectniveau is steeds vaker gewenst.

De mogelijkheden van ‘groen’ worden nog sterk onderschat. Met name als het gaat om meervoudig gebruik. Goed stedelijk groen, bijvoorbeeld in de vorm van daktuinen of groene gevels, draagt bij aan de vastgoedwaarde, een goede waterhuishouding, biodiversiteit en fijnstofreductie en zorgt voor een prettig woon- en werkklimaat. Bouw- en infraprojecten vragen steeds meer een geïntegreerde benadering omdat de duurzaamheidseisen toenemen en de overheid verantwoordelijkheden neerlegt bij marktpartijen. Advies in het voortraject wordt dan onontbeerlijk. “Wij sturen altijd aan op waardetoevoeging: ‘greenwashing’, het aankleden van projecten zonder meetbaar resultaat is volgens ons niet de weg”, zegt idverde.

MET REKENMODELLEN INZICHTELIJK MAKEN

Een goede, bruikbare buitenruimte maakt een gebouw, buurt of landschap leefbaar en aantrekkelijk, aldus idverde. “Onze doelstelling is projecten integraal te benaderen. Dit vergroot de plankwaliteit en daarmee de waarde van het onroerend goed. Ruimte is schaars in Nederland. Wij voegen waarde toe door ruimte meer functies en functionaliteit te geven. Een toegankelijke daktuin met waterbufferende werking levert meer buitenruimte op en een prettiger leefklimaat, minder wateroverlast en onderhoud aan de riolering, evenals een beter imago voor het gebouw. Wij zijn in staat om te ondersteunen in het maken van de juiste keuzes in de toepassing van groen. Met rekenmodellen kunnen wij de resultaten van de investeringen onderbouwen en inzichtelijk maken.”

GEÏNTEGREERDE DIENSTVERLENING MET iDVERDE

Als Europese marktleider en gevestigde naam in de groensector, bestaat  idverde NL uit idverde Advies (groene ingenieurs- en architectenbureau) uit idverde Realisatie (groene aannemer) en idverde Bomendienst (specialist in kennisintensieve boomvraagstukken). Het resultaat is een geïntegreerde dienstverlening, van advies en ontwerp tot aanleg, beheer en onderhoud. “Wij zijn doeners die meedenken, met plannen die altijd leiden tot waardevolle oplossingen. idverde is ook actief in Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Duitsland van waaruit wordt ontworpen en gebouwd aan de groene ruimte en grote internationale groene en duurzame inrichtingsprojecten. Wij investeren in waarden die bij intensiever ruimtegebruik, zoals stedelijke verdichting, extra aandacht nodig hebben. Op elk vlak heeft idverde ervaren specialisten die kunnen meedenken.”   

Nieuwsbrief

Meld u aan om nieuws & updates te ontvangen.

louwers mediagroep
 • Z&R

  Z&R

  Platform over zon- en daglichtregulering, rolluiken, terrasoverkappingen en afsluitingen

  Naar website
 • Profiel

  Profiel

  Platform over raam-, deur-, kozijntechniek, hang- en sluitwerk, dak- en geveltechniek, veiligheid

  Naar website
 • I&L

  Instore & Livecomm

  Platform over beurzen, retail & online business

  Naar website
 • I&B

  Installatie & Bouw

  Platform over installatietechniek, klimaatbeheersing en elektriciteit

  Naar website
 • GWW

  Grond / Weg / Waterbouw

  Platform over civiele techniek & infrastructuur

  Naar website
 • B&S

  Beton & Staalbouw

  Platform over beton en staal in de bouw

  Naar website
 • Gevelbouw

  Gevelbouw

  Platform over gevels, glas & daken

  Naar website
 • badz

  Bouwen aan de Zorg

  Platform over bouw en ontwikkeling in de zorg in Vlaanderen en Nederland

  Naar website
 • mediagroeplogo

  Binnenwerk

  Platform voor de interieurbouwbranche

  Naar website
0%