Green Apple
02:06
16-08-2018

Up:town | Rotterdam

’Green Apple’ is vooral een logistieke puzzel

Een appel waar een hap uit is genomen. Daar doet de frisgroene, sculpturale gevel van up:town aan denken. Dit opvallende hoogbouwproject, dat als knipoog naar de nabijgelegen RedApple de bijnaam ‘Green Apple’ kreeg, levert een kleurrijke bijdrage aan de transformatie van het Rotterdamse Wijnhaveneiland. 

Al in 2007 werd de bouwvergunning afgegeven voor de realisatie van up:town. HD Groep, architect en conceptontwikkelaar van dit project, nam verschillende partijen in de arm om tot een rendabel plan te komen. Dit lukte in 2014, toen Stebru Ontwikkeling bij het plan werd betrokken. Inspelend op de markt­ontwikkelingen optimaliseerde de ontwikkelend aannemer het programma. Een groot deel van de koopwoningen maakte plaats voor vrijesector huurwoningen. Commerciële ruimtes werden gewijzigd in woon-werkwoningen.    

Plint en toren
Up:town bestaat uit een plintgebouw met 26 appartementen, waaronder vijf atelierwoningen, evenals een slanke toren met 152 appartementen. Op de eerste 27 woonlagen van de toren komen 124 huurappartementen. De acht bovenste verdiepingen bieden ruimte aan 28 luxe koopappartementen. Aan de achterzijde van het gebouw, op de eerste en tweede verdieping, komt een parkeergarage met autolift. “Up:town is een modern, duurzaam gebouw”, zegt projectleider uitvoering Kees Roosendaal van Stebru Bouw. “Het heeft een aansluiting op de stadsverwarming en een groendak met zonnepanelen. Met onder meer zwevende dekvloeren voldoet up:town aan de huidige geluideisen.”

Bouwproces in moten
De binnenstedelijke locatie en krappe bouwplaats maken van up:town een logistieke puzzel. Slim omgaan met de ruimte is hier het devies. Zo wordt de hydrofoorruimte voor de toren gebruikt als zaagloods. Het crashdek, de overdekte en daarmee veilige passage voor auto’s, doet dienst als opslagruimte voor het wapeningsstaal. Roosendaal: “Om het project uitvoerbaar en overzichtelijk te houden, hakken we het bouwproces in moten. We gebruiken de torenkraan voor de ruwbouw. Het sluiten van de gevels gebeurt vanaf hefsteigers en volgt de ruwbouw op vijf verdiepingen. We gebruiken een transportsteiger voor het bevoorraden van de verdiepingen. Verder is er een goederen- en personenlift voor personeel en kleine afbouwmaterialen. In de plint beschikken we over een torenkraan op een kraanbaan.”

Wie, wat, waar
“Alle werkzaamheden worden tot in detail voorbereid”, vervolgt Roosendaal. “We weten tot op het uur nauwkeurig wie er levert, wat geleverd wordt en waar het geleverd wordt. De meeste materialen komen just-in-time op de juiste plaats aan en worden direct verwerkt. Een deel wordt opgeslagen op een kleine opslagplaats naast het gebouw. Leveranciers van onder meer de balkons, het cellenbeton en de kozijnen hebben hier een vaste plek, zodat altijd duidelijk is welke materialen waar te vinden zijn.” De gemeente Rotterdam ziet er streng op toe dat de omgeving zo min mogelijk overlast ondervindt van de werkzaamheden. Zo mag Stebru alleen op gezette tijden en plaatsen de weg blokkeren. Ook is er een vaste route voor het in- en uitgaan van het werkgebied.

Sloop, ruwbouw, afbouw
In februari 2017 ging de uitvoering van start. Binnen vijf maanden sloopte Stebru het bestaande gebouw op de bouwlocatie. “We gebruikten de bestaande kelderwand als damwand”, aldus Roosendaal. “De bouwkuip vulden we met zand. Daarna brachten we ruim 230 vibropalen aan en stortten we de 2,5 meter dikke poer van 24 x 25 meter voor de torenkraan. Hiervoor werd in twee dagen tijd 1.500 kuub beton aangevoerd. Vervolgens brachten we de fundering van de plint aan. Ook realiseerden we de eerste twee lagen van de toren. Deze zijn traditioneel uitgevoerd met wanden en breedplaatvloeren. We bouwen de toren verder op met tunnels, met een snelheid van één verdieping per week. In november zijn we naar verwachting op hoogte.” 

Aan het betonskelet worden, achteraf, de balkons aangebracht met IDock® isokorven. De gevel wordt gesloten met aluminium beplating, glas, aluminium kozijnen en houten kozijnen. Roosendaal: “De afbouw is enkele weken geleden gestart. We nemen één verdieping per week mee. In het derde kwartaal van 2019 leveren we naar verwachting op.”  

Green Apple

Tekst: Patricia van der Beek 
Beeld: Stebru Ontwikkeling
Projectinfo

17.000 vierkante meter dekvloeren
Als vaste partner van Stebru realiseert Strack Vloeren de zwevende dekvloeren voor up:town. Het betreft circa 17.000 vierkante meter zandcementvloeren in de plint en toren van het gebouw.

Begin mei startte Strack Vloeren met het aanbrengen van de twintig millimeter dikke isolatielaag. Daarbovenop komt vloerverwarming en ten slotte de zandcement dekvloer. “We maken de mortel voor de dekvloeren op locatie”, vertelt directeur/eigenaar Ted van Vliet. “We leveren het zand en cement zelf op de bouwplaats aan. Daar vermengen we het met water tot een mortel van een constante, hoge kwaliteit. Vervolgens pompen we de mortel naar het te realiseren vloerdeel. Gezien de hoogte van dit gebouw zetten we hulpcompressoren in om de mortel boven te krijgen.”

Vertrouwen
Strack Vloeren heeft ervaring met uitdagende hoogbouwprojecten als up:town. “We zien de werkzaamheden dan ook met vertrouwen tegemoet”, zegt Van Vliet. “Daar komt bij dat we Stebru al jaren kennen, wat bijdraagt aan een soepele, efficiënte werkwijze.”


‘Alles draait om de planning’
Elke vijf tot zes dagen reikt het betonnen casco van up:town een verdieping hoger. De uitvoering van het betonwerk is in handen van Stebru en Casco Bouw Nederland BV.

“We werden in 2016 bij het project betrokken”, vertelt directeur Jan Hokse van Casco Bouw Nederland. “We dachten in de voorbereidingsfase mee over de toe te passen bouwmethoden. Ook ondersteunden we Stebru bij de engineering en inkoop van de tunnelbekisting.” Na de bouwvak van 2017 startte de bouw. Casco Bouw Nederland voerde de plint en onderste twee bouwlagen van de toren uit met wanden en breedplaatvloeren. De toren, die getunneld wordt, voert Casco Bouw Nederland op regiebasis uit.

Just-in-time
Tot en met de 27e verdieping is de bouwsnelheid twee verdiepingen in elf dagen. Voor de daarboven gelegen koopappartementen, waarin de koperswensen deels direct in de ruwbouw worden meegenomen, zijn zes dagen per verdieping nodig. “Alles draait om de planning”, zegt Hokse. “Per verdieping stemmen we alle werkzaamheden tot op het uur nauwkeurig af met de overige partijen. De leveringen vinden just-in-time plaats en worden direct verwerkt.”


Brandwerende beglazing
Na de reeds opgeleverde projecten in Den Haag en Ridderkerk  gunde Stebru ook het prestigeproject up:town aan Alhra Glas BV.

“Daar zijn we best trots op”, vertelt René Caumo, bedrijfsleider projecten bij Alhra Glas. “We leveren en monteren zo’n 180 vierkante meter brandwerende binnenbeglazing rondom de trappenhuizen. Ook zorgen we voor de beglazing bij de loggia’s en de brandwerende roosters op de gevels.”

Kostenefficiënte oplossing
Vanuit de wet- en regelgeving zijn 60 minuten brandwerende beglazing met EW-classificatie en 30 minuten brandwerende beglazing met EI-classificatie vereist. “Wij bieden hiervoor een kostenefficiënte oplossing”, zegt Caumo. “Daarbij is het van belang of de beglazing goed te herleveren is en of er gangbare kozijnen voor zijn.”

Levering en montage
Alhra Glas start voor de bouwvak met monteren. Caumo: “Wij leveren de ruiten conform bouwvolgorde just-in-time aan, waarna ze meteen uitgelopen en gemonteerd worden. Omdat het om een kwetsbaar product gaat, leveren we elke ruit apart aan.” Alhra Glas monteert de beglazing zelf, volgens de geldende beglazingsvoorschriften. Zo kunnen de toekomstige bewoners ervan op aan dat de ruiten hun werk doen.

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever
Bouwinvest (huurwoningen), Stebru Ontwikkeling (koopwoningen)


Concept en ontwerp
HD Groep, Rotterdam


Ontwikkelaar

Stebru Ontwikkeling, Nieuwerkerk aan den IJssel


Realisatie
Stebru Bouw, Nieuwerkerk aan den IJssel


Constructeur
Theo Wulffraat & Partners, Zwijndrecht


Installaties
Spindler, Rotterdam


Prefab
Hoco Beton, Weert


Geveltechniek
De Groot en Visser BV, Gorinchem


Bouwperiode
2017 – 2019

KozijnrecyclingHet Aviodome