02:45
16-11-2016

‘De puntjes op de i’

Techniek en bewonersbegeleiding gaan samen bij renovatie St.-Maartensdreef

Bewoonde renovatie van gestapelde bouw is in toenemende mate een kwestie van ketenintegratie en bewonerscommunicatie. De aanpak van Portaal en Nijhuis Bouw wordt in de gezamenlijke projecten in Utrecht Overvecht op maat van de locatie geoptimaliseerd, met behulp van een sociaal team. “Zo ervaren bewoners minder overlast, terwijl het werk volgens planning kan doorgaan”, vertelt projectleider Wilco Lobbert van Nijhuis Bouw, dat tot de bouwvak van 2017 de renovatie uitvoert van hoogbouwflat St.-Maartensdreef.

Deze portiekflat in Overvecht-Noord (10 hoog/116 appartementen) dateert uit de jaren zestig en voldoet niet meer aan de eisen des tijds. De uitstraling verdient een extra sprong, net als het energielabel. ‘Goed toegankelijk en veilig, energiezuinig en comfortabel’, is het uitgangspunt van de renovatie. Portaal heeft in overleg met bewonersorganisatie Maarank en een klankbordgroep van bewoners een renovatieplan gemaakt. Nijhuis Bouw voert de werkzaamheden uit, met als belangrijkste componenten woningrenovatie (vervanging standleidingen en sanitair, aanbrengen mechanische ventilatie (CO2-gestuurd), nieuwe kunststof kozijnen en HR++ glas), gevelrenovatie (asbestverwijdering, vervanging bekleding en isolatie kopgevels en langsgevelbeplating; spouwmuurisolatie) en de opwaardering van de algemene ruimten. Zo worden de lastige trapjes van het straatniveau naar de verhoogde liftportieken vervangen door een nieuwe, integrale entree op maaiveldniveau, afgewerkt met schanskorven.

portiekentree-op-maaiveld

Sociaal team
De planningslogistiek van Nijhuis Bouw is vanwege het aantal entreeportieken/trappenhuizen opgedeeld in vier fasen, waarbij de flat van boven naar beneden wordt aangepakt. De genoemde projectonderdelen worden in eenzelfde bouwstroom uitgevoerd. Tussen juni 2016 en de bouwvak van 2017 worden 116 appartementen gerenoveerd, met label A/B als doelstelling. Tevens worden de woningen ‘Nul-Op-de-Meter-ready’ gemaakt (aanbrengen triple-beglazing). In totaal worden zestien dagen per woning gebruikt. Lobbert: “De techniek en uitvoering staan in dit project volledig in dienst van het bewonersproces, dat wij met Portaal begeleiden.”

Nijhuis Bouw heeft een speciale woonconsulent in dienst, verzorgt workshops voor toeleveranciers en naast het uitvoerend team trekt een gezamenlijk met Portaal ingericht sociaal team op dat de communicatie met bewoners verzorgt. “Niets gebeurt zonder dit team. Het sociale team is altijd het aanspreekpunt voor bewoners; uitvoerders dragen daarom aparte hesjes, net als bezoekers van de bouwplaats.”

‘Rust en duidelijkheid’
Er is veel geïnvesteerd in overlastbeperking, zegt Lobbert. “Het aantal boorbewegingen is bijvoorbeeld geoptimaliseerd in het kader van geluid. In de gecombineerde personen- en goederenliften gaan bewoners altijd voor en toeleveranciers leveren just-in-time aan. De kozijnvervanging wordt tijdens de woningrenovatie als eerste aangepakt, waardoor de bewoonbare ruimte in het appartement na drie dagen alweer toeneemt. Tijdens de vervanging van de standleidingen wordt een bypass aangelegd, zodat het gerenoveerde sanitair snel weer in gebruik kan worden genomen; ter ondersteuning zijn douche- en rustunits voorzien op de begane grond. Dit alles resulteert in een aanpak waarbij wij uitvoerders los van de beschikbaarheid van de woningen altijd kunnen doorgaan, terwijl maximaal rekening wordt gehouden met bewoners. Komt het echt niet uit voor een specifieke bewoner, dan kunnen wij een woning overslaan. De eindgebruiker staat centraal.”

langs-en-kopgevels-krijgen-een-nieuwe-aanzicht


i-project-infov3Projectinfo

‘Niet alleen technisch, ook sociaal de beste tijdelijke liftoplossing’

In het renovatieproject St.-Maartensdreef, een tien verdieping hoog flatgebouw met vier portieken, is gekozen voor een hoogwaardige tijdelijke liftoplossing die zowel de te renoveren personenliften vervangt, als een oplossing vormt voor de aanvoer van bouwmaterialen. Verhuurder RECO levert hiervoor in samenwerking met dochteronderneming RECO Lift Solutions drie liftsystemen met elk een capaciteit van 1.000 kg, die aan de achterzijde van de trappenhuizen tijdelijk worden verbonden met de uitstapverdiepingen. Daarnaast wordt er door RECO een bouwlift geleverd voor de gevelrenovatie.

Accountmanager Matthijs Spies: “In technische zin worden tijdelijke liftsystemen steeds comfortabeler en sneller. En in dit project speelt ook de sociale component een grote rol. De bewoner moet zo min mogelijk overlast ondervinden van de bouwactiviteiten. Daarom is gekozen voor een hoogwaardig, tijdelijk liftsysteem met een grote capaciteit, tot twaalf personen dan wel 1.500 kg. Dit GEDA-liftsysteem kan worden uitgevoerd tot een hoogte van honderd meter en is geschikt voor rolstoelen, scootmobiels en brancards.” Voor de montage wordt in dit specifieke geval de vliesgevel aan de achterzijde van de trappenhuizen over de gehele hoogte van het flatgebouw verwijderd, waarna de liftinstallaties met bouwkundige ingrepen aan de uitstapverdiepingen worden bevestigd. “Zo nodig kan er op maaiveldniveau nog een wacht-unit worden toegevoegd.”

‘Feitelijk geen liftuitval’
De Multilift P18 S van GEDA – het gebruikte type, heeft weinig ruimte nodig, voldoet aan de laatste veiligheidseisen en mag als ‘publieksvriendelijke’ personen-/goederenlift worden ingezet, aldus Spies. “Zo beschikt dit liftsysteem over een eenvoudig bedieningssysteem, noodverlichting en een spreekluisterverbinding in de cabine. Daarnaast zijn de afmetingen van de lift uiteraard gekozen op basis van de omvang van de bouwmaterialen, zoals keukenblokken en andere bouwmaterialen die met de lift vervoerd mogen worden.” De montage van de liften wordt in alle gevallen uitgevoerd met eigen mensen. “In geval van storing zijn de lijnen met de storingsdienst even kort als tijdens reguliere liftstoringen. Feitelijk is er tijdens de bouw geen liftuitval en de ruime capaciteit van de liftsystemen minimaliseert overlast. Niet alleen voor bewoners, ook voor de bouwers.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure  Beeld | Nijhuis Bouw

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Stedenbouw partners

renovatie twentebad hengelo