DC Lidl

“De onderste vier meter van de gevel is gemaakt van beton. Daarboven hebben we sandwichpanelen in drie tinten grijs gemonteerd.”

03:26
20-11-2018

DC Lidl, Oosterhout

Het grootste, nieuwste en meest duurzame distributiecentrum van Lidl staat in Oosterhout

Met de bouw van het nieuwe distributiecentrum op logistiek bedrijvenpark Park 15 in het Gelderse Oosterhout heeft Lidl haar duurzaamheidslat opnieuw hoger gelegd. In navolging van de distributiecentra in Heerenveen (BREEAM-NL-score: 74,5%) en Waddinxveen (92,4%) heeft Lidl in Oosterhout een distributiecentrum met een BREEAM-NL ‘Outstanding’ score van 95,3% gerealiseerd. Bouwbedrijf Van de Ven was net als bij de vorige twee dc’s van Lidl verantwoordelijk voor de bouw, waarin zoveel mogelijk duurzame materialen en installatietechnieken zijn toegepast.

De nieuwbouw van circa 55.000 vierkante meter is opgebouwd uit een draagframe van betonnen kolommen, met daar bovenop een dakconstructie met stalen spanten. “Voor de scheidingswanden is gekozen voor betonwanden, die grotendeels brandwerend zijn uitgevoerd”, vertelt Kees Fransen, Hoofd Bedrijfsgebouwen bij Bouwbedrijf Van de Ven. “De onderste vier meter van de gevel is gemaakt van beton. Daarboven hebben we sandwichpanelen in drie tinten grijs gemonteerd. Op de stalen dakplaten hebben we 14 centimeter PIR-isolatie aangebracht, met daar overheen een duurzame kunststof dakbedekking. Gekozen is voor een 1,5 mm dikke TPO, dat niet alleen een lange levensduur heeft, maar ook volledig PVC-vrij is.”

DC Lidl

In het project zijn zoveel mogelijk duurzame materialen en installatietechnieken toegepast.

Om de korte doorlooptijd van het project te kunnen halen, zijn zoveel mogelijk onderdelen van de constructie geprefabriceerd, vertelt hij. “Denk bijvoorbeeld aan de betonnen kolommen en draagbalken voor de verdiepingsvloeren, die tot 69 ton zwaar zijn. En ook de betonnen vloerelementen zijn prefab aangeleverd. Het beton voor de dockconstructie is in het werk gestort. In totaal gaat het hierbij om 192 docks, die door onze eigen mensen zijn gemaakt.”    

Totaalaanpak
Als hoofdaannemer was Bouwbedrijf Van de Ven verantwoordelijk voor alle werkzaamheden in het project, met uitzondering van de koel- en vriesinstallatie, stellingen en kettingbaan, die rechtstreeks in opdracht van Lidl zijn uitgevoerd. “We hebben het bestekontwerp van de architect opnieuw uitgewerkt in BIM en het model verder verrijkt”, vertelt Fransen. “Daarbij hebben we niet alleen de beton- en staalconstructie, gevels en daken meegenomen, maar ook de koel- en vriesinstallatie en alle werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. Volledig conform de wensen en eisen van Lidl. Wekelijks vonden afstemmingsoverleggen plaats met de installateurs en het designteam van Lidl, waarbij wij de BIM-coördinatie, periodieke clashcontroles en communicatie richting onze neven- en onderaannemers verzorgden. Vanwege de beperkte bouwtijd vonden de BIM-sessies gelijktijdig plaats met de plaatsing van de eerste palen en aanleg van de fundering.”

DC Lidl

De nieuwbouw van circa 55.000 vierkante meter is opgebouwd uit een draagframe van betonnen kolommen, met daar bovenop een dakconstructie met stalen spanten.

Moederbestek
Vanuit Lidl Nederland lag er reeds een bestek/uitgangspuntendocument voor de bouw, waarin alle benodigde bouwonderdelen – van de vloeren tot en met de gevels en deuren – al technisch omschreven werden. “Het bestek vormt de basis voor ieder distributiecentrum en wordt periodiek door Lidl opgewaardeerd, op basis van de nieuwste technieken, materialen en inzichten”, vertelt Fransen. “Ten opzichte van het laatste bouwproject in Waddinxveen heeft het distributiecentrum in Oosterhout een iets andere lay-out gekregen. De gebouwvorm, detailleringen, materialen en technieken zijn echter grotendeels gelijk gebleven. Met uitzondering van de inbraakwerendheid van de gevel. Waar in Waddinxveen een WK2-classificering voldoende was, moesten de ramen en deuren in Oosterhout deels voldoen aan de WK3 weerstandsklasse. Dit had onder andere gevolgen voor de detailleringen en materialisatie van de ramen en deuren.”    

DC Lidl

BREEAM-NL ‘Outstanding’
Bovendien werd in Oosterhout een nog hogere BREEAM-ambitie nagestreefd. “Om hieraan te voldoen, hebben we naast de BREEAM-experts van Lidl ook onze eigen BREEAM-expert betrokken”, vertelt Fransen. “Hij heeft een overzicht gemaakt van alle credits die in dit project van toepassing waren, inclusief een korte toelichting. Ook is gedocumenteerd bij wie de verplichting lag om bepaalde zaken te regelen, leveren en/of uit te voeren op het werk. Met rode, oranje en gele markeringen hebben we de status van alle actiepunten bijgehouden.”

Een belangrijke BREEAM-eis was het gebruik van duurzame bouwmaterialen, vertelt hij. “Naast de toepassing van beton, staal en kunststoffen met een hoge recyclebare waarde hebben wij in dit project zoveel mogelijk gewerkt met grondstoffen uit de zogenaamde ‘secundaire bron’. Denk bijvoorbeeld aan beton met granulaat uit betonpuin. Voor de ophoging van het terrein hebben we een 70 cm dikke secundaire bouwstof gebruikt en gestabiliseerd met cement.”

DC Lidl

Scheiden van restmaterialen en afvalstromen
Alle restmaterialen en bouwafval zijn gecentraliseerd en via één distributiekanaal afgevoerd. Hiervoor heeft Bouwbedrijf Van de Ven actief samengewerkt met Van Happen Containers, vertelt Fransen. “Zoveel mogelijk materialen en afval worden hergebruikt of gerecycled. Het restant is en wordt verbrand in een afvalenergiecentrale, die een groot aantal woningen van stroom en warmte voorziet.”    

DC Lidl

Betrekken van bewoners
Daarnaast heeft Lidl diverse initiatieven ontplooid om de buurt bij de bouw te betrekken. “Half september is een open huis georganiseerd voor alle mensen die bedrijf houden op Park 15, die in de buurt wonen of die in het verleden op of rond het bouwterrein hebben gewoond. Zij kregen de unieke kans om een kijkje in het distributiecentrum te nemen. Bovendien was de buurt uitgenodigd voor het slaan van de eerste paal op 12 oktober 2017.”

DC Lidl

Zesde Lidl-project
Op 26 oktober is het project opgeleverd. Fransen kijkt terug op een zeer geslaagd project, waarin prettig met Lidl en alle neven- en onderaannemers is samengewerkt. “Het distributiecentrum in Oosterhout is het zesde project dat we voor Lidl uitvoeren. Naast de nieuwbouw in Heerenveen en Waddinxveen hebben we de afgelopen jaren namelijk ook een uitbreiding in Etten-Leur gerealiseerd, evenals twee nieuwbouwprojecten in Engeland (Southampton en Northfleet, red.). De ervaring die we hierbij hebben opgedaan, kwam in Oosterhout goed van pas. We waren reeds bekend met de bouwtechnieken, systemen en kwaliteitseisen van Lidl en de lijnen waren kort, wat zich vertaald heeft in een zeer soepel project.”

Net voor de oplevering heeft Bouwbedrijf Van de Ven het BIM-model nog gereviseerd, waarbij alle wijzigingen die tijdens de bouw zijn doorgevoerd, in het BIM-model zijn verwerkt. Het resultaat is een As Build model, dat uitstekend ingezet kan worden tijdens de onderhouds- en beheerfase of tijdens eventuele verbouwingen in de toekomst. 

In de nabije toekomst zal de Veghelse bouwer – wanneer de vergunningen rond zijn – nog een fundering realiseren voor een windmolen langs de A15, die in de energiebehoefte van het Lidl distributiecentrum moet voorzien.    

DC Lidl

Tekst: Lieke van Zuilekom
Beeld: Bouwbedrijf Van de Ven

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de laatste trends en ontwikkelingen binnen nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie.

*Door op 'inschrijven' te klikken gaat u akkoord met onze voorwaarden.

Projectinfo

Hoogwaardige koel- en vriescellen voor Lidl in Oosterhout
Koel Isolatie Maatschappij (K.I.M.) Nederland is al 50 jaar specialist in de bouw van koel- en vriescellen en overige geconditioneerde ruimten voor met name de food-, distributie- en transportsector. Het Apeldoornse bedrijf is onder meer kind aan huis bij supermarktketen Lidl, waarvoor het reeds diverse distributiecentra bouwde. In Nederland, maar ook over de grens.

“In onderaanneming van Bouwbedrijf Van de Ven hebben wij meegebouwd aan de Lidl-distributiecentra in bijvoorbeeld Southampton, Northfleet, Etten-Leur en Weert”, vertelt Gerard Scherff van K.I.M. Nederland. “In Oosterhout realiseerden we alle koel- en vriesruimtes, die als een doos-in-doos-constructie in het distributiecentrum zijn geplaatst. De koel- en vriesruimtes omvatten niet alleen zeer goed geïsoleerde wand- en plafondpanelen, maar ook isolerende deuren die conform ons K.I.M.-concept zijn ontworpen, geleverd en geplaatst.”

Aan het Lidl-distributiecentrum werden hoge BREEAM-eisen gesteld. “Geen enkel probleem voor onze isolatiepanelen en deuren, die aan de gewenste Rc-waardes voldoen en aantoonbaar diffusiedicht zijn”, vertelt Scherff, die tevens de omvang en hoge bouwsnelheid van het project roemt. “Het dc in Oosterhoud is één van de grootste projecten van Lidl. Doordat wij werken met eigen, gespecialiseerde montageploegen konden we flexibel op- en afschalen, in lijn met de bouwkundig aannemer. Panelen en deuren werden bovendien snel door onze vaste toeleveranciers geleverd, wat tevens uniek is in deze tijd.”


Duurzame, geïsoleerde panelen voor Lidl in Oosterhout
Lidl streeft naar een circulaire bedrijfsvoering. Om hieraan te voldoen, worden bijvoorbeeld de distributiecentra steeds duurzamer, efficiënter en logischer uitgevoerd, waarvoor de supermarktketen nauw samenwerkt met FKG Architecten en Kingspan Geïsoleerde Panelen. 

“Samen met de architect hebben wij de detailleringen voor de gevelpanelen uitgewerkt”, vertelt Patrick Theelen, Business Developer bij Kingspan Geïsoleerde Panelen. “Naast een optimale luchtdichting, minimale koudebruggen en een hoge brandveiligheid stonden duurzaamheid, kwaliteit en esthetiek hierbij centraal. In totaal hebben wij 11.500 m² AWP Micro-Rib gevelpanelen van 120 mm dik geleverd, met een Rc-waarde van 5,6. De panelen zijn uitgevoerd in de kleuren Adventura, Moonstone en Onyx. Voor de panelen (1.500 m²) die in de glasstrook zijn gemonteerd, is gekozen voor Evolution Axis. Deze panelen zijn uitgevoerd in onze nieuwste generatie QuadCore™ isolatieschuim, met een 12% betere thermische waarde (6,34 bij 120 mm dikte) en zeer gunstig MPG (MilieuPrestatie Gebouwen) score. Acoma BV heeft de montage van alle panelen verzorgd.”


Constructief hoogstandje
Adviesbureau Peters & van Leeuwen is vanaf de beginfase bij het ontwerp van het Lidl distributiecentrum in Oosterhout betrokken.  

“Op basis van het ontwerp van FKG Architecten én de constructieve wensen van Lidl hebben wij de constructieberekeningen gemaakt, de uitvoerende partijen geadviseerd en hun oplossingen getoetst”, vertelt constructeur/tekenaar Mack Stolwijk. “Geen sinecure, want behalve betonkolommen had Lidl in haar ontwerp zeer hoge ruimtes, dakoverstekken en hoge optredende belastingen gevraagd. Het aantal kolommen moest tot een minimum worden beperkt.”

Elke betonkolom beschikt over een eigen funderingspoer en draagt bij aan de stabiliteit van het gebouw. “Hulpconstructies en windverbanden waren niet nodig, met een snelle bouw als resultaat. In het dak hebben wij – uit financieel oogpunt – stalen vakwerken in plaats van prefab betonliggers geadviseerd.” Bijzonder is de verdiepingsvloer van de technische ruimte. “Hier is een vloeroverspanning van 20 meter gerealiseerd, waarop een belasting van 3.000 kilo/m² kan worden afgedragen. Om dit mogelijk te maken, zijn omgekeerde T-liggers toegepast.”


Prefab betonelementen op maat
Zowel nationaal als internationaal neemt het aantal commerciële en logistieke vastgoedprojecten snel toe. Als producent van prefab betonnen gevelelementen en brandwanden levert Bisoton hier een belangrijke bijdrage aan. Bijvoorbeeld in Oosterhout, waar de Nederlandse marktleider In opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven prefab beton voor het nieuwe distributiecentrum van Lidl heeft geproduceerd.

“Voor dit project hebben wij prefab betonnen gevelelementen met een isolatiewaarde van Rc = 4,5 m².K/W geëngineerd, geproduceerd en geleverd”, vertelt Henri van Veldhuizen, Sales Manager bij Bisoton. “De gevelelementen zijn rondom het distributiecentrum toegepast. Ook bij de loading docks, waarboven de stalen cladding is gemonteerd. De brandwanden zijn 14 cm dik, met een brandwerendheid van 180 minuten. Alle brandwandpanelen zijn tegen de betonconstructie gemonteerd en gestapeld tot circa 19 meter hoogte. Het voordeel van ons product en systeem is dat er modulair gebouwd kan worden.”

Voorafgaand aan de productie heeft Bisoton ook het ontwerp en de engineering van de gevelelementen en brandwandpanelen verzorgd. In eigen huis, waarbij alle producten zowel op wand- als elementniveau zijn uitgewerkt. Hiervoor maakt het bedrijf steevast gebruik van 3D/BIM-software, vertelt Van Veldhuizen. “Zowel de gevelelementen als brandwandpanelen zijn geproduceerd in onze innovatieve fabriek in Ede, waarin onder meer een geavanceerd machinepark, een geautomatiseerde carrousellijn en een eigen betoncentrale zijn ondergebracht. De productie van onze betonpanelen voldoet volledig aan de NEN-EN ISO 14001:2015 certificering. Doordat we de panelen op maat produceren, worden reststromen gereduceerd en ontstaat er waardecreatie. Daarmee leveren we een belangrijke bijdrage aan de BREEAM-ambitie van Lidl.” De totale hoeveelheid van 25.000 m² prefab betonelementen is met een ongeveer 400 transportritten naar de bouw vervoerd.


Ruim 3.800 m³ prefab beton
In opdracht van Bouwbedrijf Van de Ven heeft HOLCON de engineering en productie van het gebouwcasco van het nieuwe Lidl distributiecentrum in Oosterhout verzorgd. “Ingenieursbureau KASKON uit Zoetermeer heeft voor ons het hele pand in 3D geëngineerd”, vertelt Bas van Oosterhout, Projectleider bij HOLCON. “De productie hebben we volledig op onze productielocatie in Xanten uitgevoerd.”

Prefab beton heeft enkele specifieke eigenschappen. Niet alleen is het duurzaam en sterk, ook kun je er snel mee bouwen, vertelt Van Oosterhout. “En dat was de wens van onze opdrachtgever. Omdat we veel moesten doen in een krap tijdsbestek, is het proces van tekening t/m levering erg snel gegaan. Een goede afstemming met KASKON en korte, transparante communicatielijnen waren hiervoor onontbeerlijk.” Al met al heeft HOLCON ruim 3.800 m³ prefab beton geleverd voor het nieuwe distributiecentrum. Hierbij gaat het om 56 balken, 390 kolommen en 39 TT-platen met een gezamenlijk oppervlak van ca. 1.450 m², evenals 56 railbalken. “In totaal hebben we ca. 500 ton wapening verbruikt. Omdat er veel aansluitingen lagen tussen het prefab beton en het staal van het dak, is gebruik gemaakt van onder KOMO en speciaal voor dit werk samengestelde instortvoorzieningen. Hierdoor bleven de maattoleranties optimaal.”

Voor dit werk is een grote diversiteit aan elementen gemaakt, benadrukt Van Oosterhout. “De zwaarste had een gewicht van ca. 60 ton, terwijl de lichtste nog geen 2 ton woog. Het langste element had een lengte van 25,5 m en het kleinste element passeerde net de 2,5 m. Dit alles hebben we just-in-time en per as naar de bouw gebracht.”

DC Lidl

Over Kingspan Geïsoleerde panelen

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever Lidl
Ontwerp FKG Architecten
Aannemer Bouwbedrijf Van de Ven
Installaties Van Panhuis Projecten, Kromwijk Elektro, Voets & Donkers | Koeltechniek & Luchtbehandeling, Nathan Systems
BREEAM-begeleiding Nieman Groep

CBA TielASSA ABLOY Entrance Systems