Campus Diemen Zuid

Campus Blok A.

01:47
10-10-2018

Campus Diemen Zuid | Diemen

Uitbreiding Campus Diemen Zuid volgens nieuw woonconcept

De uitbreiding van de Campus Diemen Zuid vormt het eerste project in Nederland waar belegger en beheerder Greystar in samenwerking met ontwikkelend bouwer Van Wijnen haar nieuwe woonconcept tot uitvoering brengt. OurDomain Amsterdam Diemen speelt in op de woonbehoefte van jonge stedelingen, zoals studenten en young professionals.

De bestaande Campus Diemen Zuid werd in 2015 overgenomen van ontwikkelcombinatie Snippe/Van Wijnen/Chalet. Samen transformeerden zij het verouderde kantorencomplex in 2013 tot 939 studentenwoningen met tal van voorzieningen voor de bewoners. Bij die overname hoorde ook een naastgelegen parkeerlocatie aan de Bergwijkdreef. Greystar, de gemeente Diemen Van Wijnen gingen de samenwerking aan om deze locatie Campus Diemen Zuid uit te breiden én het nieuwe ’21st century urban living’-concept OurDomain Amsterdam Diemen te ontwikkelen.

Campus Diemen Zuid

Campus werkplekken.

Campus Diemen Zuid wordt uitgebreid met 78 studentenwoningen door een nieuwe vleugel aan te sluiten op de bestaande campus. Daarnaast komt OurDomain Amsterdam Diemen, dat bestaat uit twee bouwblokken met 696 huurappartementen voor short stay en young professionals. Pas afgestudeerden die aan het begin van hun carrière staan, kunnen hier bijvoorbeeld gaan wonen na hun periode bij Campus Diemen Zuid. “Ons nieuwe concept OurDomain staat voor ’21st century urban living’ en speelt in op de moderne woonbehoeften die beïnvloed worden door onder andere duurzaamheid, internationalisering, deeleconomie, krapte op de woningmarkt, flexibiliteit, technologie, service en comfort”, vertelt Matthijs Zaadnoordijk van Greystar. Het woningaanbod van OurDomain Amsterdam Diemen bestaat uit studio’s en ‘one-bedroom’ appartementen variërend van 22 tot 50 m². Ruim de helft wordt gemeubileerd opgeleverd en is daarmee onder andere aantrekkelijk voor expats. Alle woningen zijn gestoffeerd en voorzien van keukens en apparatuur. Buiten de woningen zijn veel voorzieningen en faciliteiten waar de bewoners gebruik van kunnen maken, zoals een lounge, kookstudio, auditorium, launderette, flexwerkplekken, binnentuinen en een dakterras, een parkeergarage met car sharing mogelijkheden, 24/7 service & security, high speed internet en horeca.  

Campus Diemen Zuid

Entree met ontvangstbalie.

De ontwikkeling en realisatie van de 774 appartementen is een uitdagend traject, stelt projectleider Jan-Pieter Coers van Van Wijnen. “Greystar en Van Wijnen werken al vanaf de ontwerpfase nauw samen met meerdere bouwpartners”, legt hij uit. “Een zorgvuldige voorbereiding draagt bij aan een soepel bouwproces. Diverse bouwpartners zijn dan ook al tijdens het ontwerptraject ingestapt en hebben zodoende in de ontwerpfase al hun kennis en kunde ingebracht. Door eerst een proefopstelling te maken van één beuk met twee complete wooneenheden kwamen we er bijvoorbeeld achter waar al gekozen was voor goede oplossingen en waar dingen nog beter konden. Daar hebben we nu profijt van. Alle partners zijn ook in de bouwkeet aanwezig, waardoor er op de bouwlocatie korte lijnen zijn.”

Campus Diemen Zuid

Campus gemeenschappelijke ruimte.

De bouw is volop gaande en wordt gefaseerd opgeleverd. In oktober 2019 wordt de laatste fase van de bouw opgeleverd en is OurDomain Amsterdam Diemen een levendig gebied waar gewoond, gewerkt en gerecreëerd wordt. Naast de locatie in Diemen realiseert Greystar in de nabije toekomst ook complexen van OurDomain in Amsterdam-Zuidoost, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Haarlem.    

Campus Diemen Zuid

Campus Skylounge.

Campus Diemen Zuid

Campus2 Gezien vanuit Bergwijkpark.

Tekst: Henk Geist
Beeld: OZ Architecten
Projectinfo

778 prefab badkamers plug-and-play
De 778 prefab badkamers van de uitbreiding van Campus Diemen Zuid zijn afkomstig van Logus Prefab. “Vanwege de bouwsnelheid en de kwaliteit heeft hoofdaannemer Van Wijnen gekozen voor een aantal prefab toepassingen, zoals de badkamers. Daarmee wordt tegelijkertijd het tekort aan bouwvakkers in Nederland ondervangen”, zegt John Vette namens Logus Prefab.

“Wij hebben voor dit project het complete traject van engineering gedaan. We zijn daarom al in een vroegtijdig stadium betrokken bij het ontwerp van de uitbreiding en bij de keuze van de te gebruiken materialen. Toen dat eenmaal was vastgesteld, zijn we gestart met de uitwerking waarbij elke component van de badkamer, zoals de sanitaire voorzieningen, verlichting, deuren en kozijnen werd uitgetekend. Ook de input van installateurs is meegenomen, zoals de aansluitpunten voor water en riolering. Zo konden we de positie van alle voorzieningen intekenen. Al het tegelwerk is uitgewerkt, waardoor de tegels netjes aansluiten op bijvoorbeeld de wandcontactdozen. Het was een behoorlijk intensieve engineering, want op die manier hebben we 15 verschillende types badkamer ontworpen. De badkamers variëren in omvang en vorm. En zijn geïntegreerd in het BIM model.”

De basis van de badkamer wordt gevormd door een stalen frame. “Het gaat om dikkere stalen profielen die worden gepuntlast. Dat zorgt er in combinatie met de wandbeplating en het tegelwerk voor dat het een stijf en stabiel geheel wordt.” De afgewerkte en schone badkamer wordt in plastic verpakt op de bouwlocatie afgeleverd en met een hijskooi naar het betreffende appartement gehesen en daar naar binnen geschoven. Vette: “Dan is het een kwestie van plug-and-play.”


Snelle installatie dankzij korte lijnen
Installateur Van der Sluis Woningbouw is vanaf het voorlopig ontwerp in bouwteamverband betrokken bij het project Campus Diemen Zuid. “Dat heeft als voordeel dat wij al in een vroegtijdig stadium de specificaties voor onder meer de leidingschachten en technische ruimten in het ontwerp hebben kunnen inbrengen”, zegt projectleider Ronald Bremmer.

Van der Sluis is verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige installaties. Bij de 774 studentenwooneenheden gaat het om de voorzieningen voor water, verwarming/koeling en ventilatie. Deze voorzieningen worden ook geïnstalleerd in de commerciële plint en de kantoorruimten van de campus. In de parkeergarage worden alle installatiecomponenten aangebracht, incl. een watermistinstallatie. Bremmer: “De uitdaging bij dit grote project is vooral om alle installaties te realiseren binnen de gestelde bouwtijd. Wij zitten op de bouwplaats in de bouwkeet van hoofdaannemer Van Wijnen. Dat betekent dat er sprake is van korte lijnen bij onze werkvoorbereiding en uitvoering. Dat is de kracht van dit project.”


Nabijheid bestaande campus grote uitdaging
Voor de bouwkuip van de uitbreiding van Campus Diemen Zuid heeft Van Halteren Infra de stalen damwanden en funderingspalen geleverd en aangebracht. De uitdaging bij de bouw van de kuip vormde vooral de nabijheid van de bestaande Campus, die zo weinig mogelijk geluids- en trillingsoverlast van de bouw mocht ondervinden.

Op basis van sonderingen en uitgangspunten van de opdrachtgever is voor de bouwkuip een ontwerp gemaakt. De bouwkuip is vrijstaand – zonder groutankers – uitgevoerd met damwanden die 13 tot 15 meter diep gaan. De damwand, met een totale lengte van 380 meter, is vanwege de kosten niet drukkend maar trillend aangebracht. Daarbij is de trillingshinder voortdurend gemonitord zodat er bij overschrijding van de grenswaarden meteen kon worden ingegrepen en overgestapt op een andere techniek. Dat bleek evenwel niet nodig. 

Bij het aanbrengen van de 637 funderingspalen speelde dezelfde problematiek van de nabijheid van de bestaande bebouwing. Er is gekozen om vlakbij de bebouwing trillingsvrije HEK-boorpalen toe te passen en de overige palen uit te voeren als (in de grond gevormde) vibropalen. In samenwerking met Van Wijnen heeft Van Halteren Infra hier een optimalisatie verkregen door het aanvankelijk aantal aanzienlijk duurdere HEK-boorpalen terug te brengen en hiervoor in de plaats zoveel mogelijk goedkopere vibropalen toe te passen, zolang de trillingswaarden die toelieten. Om geluidshinder te beperken, werd er bij het aanbrengen van de vibropalen gebruikgemaakt van een geluidsmantel. In de bouwkuip komt de ondergrondse parkeergarage voor het complex.

Stedenbouw partners

Bouwinfo

Opdrachtgever Greystar Netherlands, Den Haag
Ontwikkeling en uitvoering Van Wijnen, Weesp
Ontwerp OZ Architecten, Amsterdam
Installaties Electro-Technisch Bureau Cas Sombroek,Volendam, Van der Sluis Technische Bedrijven, Genemuiden
Constructies Adviesbureau Wijcon, Dordrecht
Bouwperiode zomer 2017 – oktober 2019

Houten bekledingState