Campus Diemen Zuid

Campus Blok A.

01:47
10-10-2018

Campus Diemen Zuid | Diemen

Uitbreiding Campus Diemen Zuid volgens nieuw woonconcept

De uitbreiding van de Campus Diemen Zuid vormt het eerste project in Nederland waar belegger en beheerder Greystar in samenwerking met ontwikkelend bouwer Van Wijnen haar nieuwe woonconcept tot uitvoering brengt. OurDomain Amsterdam Diemen speelt in op de woonbehoefte van jonge stedelingen, zoals studenten en young professionals.

De bestaande Campus Diemen Zuid werd in 2015 overgenomen van ontwikkelcombinatie Snippe/Van Wijnen/Chalet. Samen transformeerden zij het verouderde kantorencomplex in 2013 tot 939 studentenwoningen met tal van voorzieningen voor de bewoners. Bij die overname hoorde ook een naastgelegen parkeerlocatie aan de Bergwijkdreef. Greystar, de gemeente Diemen

Tekst: Henk Geist
Beeld: OZ Architecten
Projectinfo

778 prefab badkamers plug-and-play
De 778 prefab badkamers van de uitbreiding van Campus Diemen Zuid zijn afkomstig van Logus Prefab. “Vanwege de bouwsnelheid en de kwaliteit heeft hoofdaannemer Van Wijnen gekozen voor een aantal prefab toepassingen, zoals de badkamers. Daarmee wordt tegelijkertijd het tekort aan bouwvakkers in Nederland ondervangen”, zegt John Vette namens Logus Prefab.

“Wij hebben voor dit project het complete traject van engineering gedaan. We zijn daarom al in een vroegtijdig stadium betrokken bij het ontwerp van de uitbreiding en bij de keuze van de te gebruiken materialen. Toen dat eenmaal was vastgesteld, zijn we gestart met de uitwerking waarbij elke component van de badkamer, zoals de sanitaire voorzieningen, verlichting, deuren en kozijnen werd uitgetekend. Ook de input van installateurs is meegenomen, zoals de aansluitpunten voor water en riolering. Zo konden we de positie van alle voorzieningen intekenen. Al het tegelwerk is uitgewerkt, waardoor de tegels netjes aansluiten op bijvoorbeeld de wandcontactdozen. Het was een behoorlijk intensieve engineering, want op die manier hebben we 15 verschillende types badkamer ontworpen. De badkamers variëren in omvang en vorm. En zijn geïntegreerd in het BIM model.”

De basis van de badkamer wordt gevormd door een stalen frame. “Het gaat om dikkere stalen profielen die worden gepuntlast. Dat zorgt er in combinatie met de wandbeplating en het tegelwerk voor dat het een stijf en stabiel geheel wordt.” De afgewerkte en schone badkamer wordt in plastic verpakt op de bouwlocatie afgeleverd en met een hijskooi naar het betreffende appartement gehesen en daar naar binnen geschoven. Vette: “Dan is het een kwestie van plug-and-play.”


Snelle installatie dankzij korte lijnen
Installateur Van der Sluis Woningbouw is vanaf het voorlopig ontwerp in bouwteamverband betrokken bij het project Campus Diemen Zuid. “Dat heeft als voordeel dat wij al in een vroegtijdig stadium de specificaties voor onder meer de leidingschachten en technische ruimten in het ontwerp hebben kunnen inbrengen”, zegt projectleider Ronald Bremmer.

Van der Sluis is verantwoordelijk voor alle werktuigbouwkundige installaties. Bij de 774 studentenwooneenheden gaat het om de voorzieningen voor water, verwarming/koeling en ventilatie. Deze voorzieningen worden ook geïnstalleerd in de commerciële plint en de kantoorruimten van de campus. In de parkeergarage worden alle installatiecomponenten aangebracht, incl. een watermistinstallatie. Bremmer: “De uitdaging bij dit grote project is vooral om alle installaties te realiseren binnen de gestelde bouwtijd. Wij zitten op de bouwplaats in de bouwkeet van hoofdaannemer Van Wijnen. Dat betekent dat er sprake is van korte lijnen bij onze werkvoorbereiding en uitvoering. Dat is de kracht van dit project.”


Nabijheid bestaande campus grote uitdaging
Voor de bouwkuip van de uitbreiding van Campus Diemen Zuid heeft Van Halteren Infra de stalen damwanden en funderingspalen geleverd en aangebracht. De uitdaging bij de bouw van de kuip vormde vooral de nabijheid van de bestaande Campus, die zo weinig mogelijk geluids- en trillingsoverlast van de bouw mocht ondervinden.

Op basis van sonderingen en uitgangspunten van de opdrachtgever is voor de bouwkuip een ontwerp gemaakt. De bouwkuip is vrijstaand – zonder groutankers – uitgevoerd met damwanden die 13 tot 15 meter diep gaan. De damwand, met een totale lengte van 380 meter, is vanwege de kosten niet drukkend maar trillend aangebracht. Daarbij is de trillingshinder voortdurend gemonitord zodat er bij overschrijding van de grenswaarden meteen kon worden ingegrepen en overgestapt op een andere techniek. Dat bleek evenwel niet nodig. 

Bij het aanbrengen van de 637 funderingspalen speelde dezelfde problematiek van de nabijheid van de bestaande bebouwing. Er is gekozen om vlakbij de bebouwing trillingsvrije HEK-boorpalen toe te passen en de overige palen uit te voeren als (in de grond gevormde) vibropalen. In samenwerking met Van Wijnen heeft Van Halteren Infra hier een optimalisatie verkregen door het aanvankelijk aantal aanzienlijk duurdere HEK-boorpalen terug te brengen en hiervoor in de plaats zoveel mogelijk goedkopere vibropalen toe te passen, zolang de trillingswaarden die toelieten. Om geluidshinder te beperken, werd er bij het aanbrengen van de vibropalen gebruikgemaakt van een geluidsmantel. In de bouwkuip komt de ondergrondse parkeergarage voor het complex.

Bouwinfo

Login of registreer gratis om deze info te lezen...
Houten bekledingState