Platform over nieuwbouw, renovatie, restauratie en transformatie
Bijdrage van Bouwstenen aan routekaarten verduurzaming onderwijshuisvesting

Bijdrage van Bouwstenen aan routekaarten verduurzaming onderwijshuisvesting

Om de klimaatdoelen te halen is ook een verandering nodig in de wijze waarop we de realisatie met elkaar organiseren. Dat is te lezen in de Bouwstenen-bijdrage voor de (sectorale) routekaarten voor de gebouwde omgeving.

Meer eigen invulling
Het energie- en klimaatbeleid is gebaseerd op akkoorden tussen het rijk en lokale besturen, maar de uitwerking van die akkoorden is te sectoraal en top down georganiseerd. De Haagse aanpak sluit onvoldoende aan bij de vastgoedpraktijk van gemeenten, scholen en andere partijen in het maatschappelijk vastgoed.

Om echt stappen te kunnen zetten is een meer integrale aanpak, meer draagvlak, meer ruimte voor eigen invulling en een betere samenwerking tussen de verschillende betrokkenen nodig, concludeert het werkveld.

Openbare gegevens
In de bijdrage vanuit Bouwstenen schetsen we waar het werkveld ook nu al tegenaan loopt bij het realiseren van klimaatdoelen en doen we voorstellen hoe die op te lossen. Daarbij pleiten we voor eenvoudigere en goed te operationaliseren eindnormen, het openbaar maken van het energie-gebruik in utiliteitsgebouwen en meer en andere vormen van financiering.

Mensenwerk
Wat betreft de uitvoering vragen we aandacht voor de mens- en gebruikskant van de verduurzaming, versnelling in de informatie-uitwisseling rond praktische klimaatoplossingen en de eigen uitvoeringsorganisatie. Door de veelheid aan ambities en verwachtingen vallen steeds meer mensen in de uitvoering om. Dat kan niet de bedoeling zijn.

Verduurzaming onderwijshuisvesting

Meer routekaarten
Bouwstenen is formeel niet gevraagd een bijdrage aan de routekaarten te leveren. Die vraag is wel gesteld aan 12 sectoren in het maatschappelijk vastgoed, waaronder de VNG, PO en VO-raad, zorg, sport en het Rijksvastgoedbedrijf. Die hebben met elkaar afgesproken per 1 mei 2019 met een routekaart te komen. Het werkveld had behoefte ook haar stem te laten horen. Ze hoopt dat haar voorstellen en suggesties worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het klimaatakkoord. Daarom is het breed besproken en aangeboden aan de brancheorganisaties, ministeries en diverse andere betrokkenen.

Lees hier de bijdrage van Bouwstenen

Uiteraard hopen we dat de bijdrage vanuit het werkveld ook flink door jullie zal worden verspreid en we samen met jullie meer vorm en inhoud aan de suggesties kunnen geven, onder andere tijdens de bijeenkomst op  13 juni over de organisatie van het onderhoud en 19 juni over handige informatie voor de verduurzaming.

"*" geeft vereiste velden aan

Stuur ons een bericht

Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details