Woningcorporaties én huurders profiteren van nieuw financieringsmodel Weijerseikhout

Een extra energielabel-stap zetten zonder zelf te investeren

Steeds meer woningcorporaties installeren zonnepanelen op hun huurwoningen, waarvoor ze vaak flink moeten betalen. Of beter: moesten. Met dank aan het nieuwe financieringsmodel van Weijerseikhout dat in tegenstelling tot andere financieringsvormen vooraf géén indexatie berekent over de exploitatievergoeding. Met alle voordelen vandien. Huurders kennen hun kosten en zien een gegarandeerde lastenverlichting tegemoet. En de woningcorporaties? Die zetten een extra energielabel-stap, zonder zelf te investeren.

Basis van het financieringsmodel is een huur/leasevergoeding die voor 15 tot 20 jaar vaststaat. Binnen deze constructie zorgt Weijerseikhout voor het leveren, installeren, beheren en onderhouden van de zonnepanelen. Woningcorporaties bekostigen de huur/leasevergoeding uit de inkomsten van de periodieke huurverhoging of uit geld dat vrijkomt uit een aparte overeenkomst voor servicekosten.

Besparen zonder zelf te investeren
De door de zonnepanelen gerealiseerde besparing compenseert ruim de vergoeding die bewoners samen betalen. “Al met al zijn bewoners goedkoper uit. Hun portemonnee wordt niet nadelig getroffen”, vertelt Weijerseikhout-directeur Lars Weijers. “De opbrengst wordt nauwgezet gemonitord en is voor iedereen duidelijk te volgen. Besparingen voor de huurders zijn 100% gegarandeerd. En de woningcorporaties? Die maken met ons aanbod een extra energielabel-stap en werken concreet aan hun energetische opgave. Zonder zélf te investeren. De investering komt dus niet op de balans te staan. Overigens is ons model ook geschikt voor scholen, ziekenhuizen en verpleeg- en zorginstellingen; maatschappelijk vastgoed in het algemeen.”

in de praktijk
Hoe pakt het nieuwe financieringsmodel eigenlijk uit in de praktijk? Voor alle volledigheid een voorbeeld. Weijerseikhout installeert een zonnepanelensysteem op het dak van een huurwoning. De vergoeding voor de exploitatie van zonnepanelen bedraagt 75% van de normale kosten, dus de huurder bespaart 25% op de energielasten. Dit kan oplopen tot 250 euro per jaar. Omdat er géén indexatie is, maar energielasten over 20 jaar een verwachte inflatie van gemiddeld 2% hebben, neemt de jaarlijkse besparing dus toe.

Weikerseikhout
Weijerseikhout participeert in projecten voor o.a. woningcorporaties waarin daken en het energievraagstuk de basis vormen en partijen bewust kiezen voor een betrouwbare partner met strategische, tactische en operationele kwaliteiten en inhoudelijke kennis.

Duurzaam koploper
Wij ontwerpen, renoveren en onderhouden daken én plaatsen zonnepanelen. Met onze ketenpartners verduurzamen wij ook complete woningen en helpen wij opdrachtgevers om hun energetische doelstellingen te halen via innovatieve, duurzame oplossingen en advisering over optimalisatie van bestaand vastgoed. Allemaal met het doel om wonen betaalbaar te maken en te houden.

Resultaat telt
Voor ons telt maar één ding: het resultaat. En dat resultaat is het bieden van optimaal én betaalbaar wooncomfort. Nu én straks. Daarom werken we met een breed gedragen plan van aanpak, waarin functionele eisen, bindende afspraken over technische, financiële voorwaarden en eventuele risico’s zijn opgenomen.

Structureel samenwerken
Wij geloven heilig in de kracht van structurele samenwerking. Intern én extern. We gaan heel bewust langdurige relaties aan met andere partijen. Zo behalen we in korte tijd het beste resultaat tegen zo laag mogelijke kosten. En het borgt de continuïteit van ons bedrijf, dus van onze opdrachtgevers.