Veghel Distributiecentrum Kuehne + Nagel: Installaties regelen luchtvochtigheid

Op industrieterrein De Dubbelen in Veghel verrijst een nieuw distributiecentrum voor Kuehne + Nagel. Het te herontwikkelen terrein krijgt in de eerste bouwfase een oppervlakte van 28.415 m², met de intentie om in 2018 door te groeien naar 71.896 m². Na de tweede bouwfase beschikt Kuehne + Nagel over 30.000 extra palletplaatsen.

Logistiek dienstverlener Kuehne + Nagel huurt op De Dubbelen al meerdere WDP-panden voor haar business: distributie, co-pack, opslag, douane-activiteiten en transport voor grote klanten in de FMCG-markt. Sommige panden staan er al meer dan veertig jaar en voldoen hierdoor niet meer aan de eisen van deze tijd. Deze worden gesloopt, waardoor rondom de Marshallweg ruimte ontstaat voor een hedendaags distributiecentrum en – op termijn – een kantoorpand. Het nieuw te bouwen distributiecentrum in Veghel wordt gerealiseerd en geëxploiteerd door logistiek vastgoedspecialist en eindinvesteerder WDP, de lange termijn vastgoedpartner van Kuehne + Nagel.

Geconditioneerde opslag
Bouwbedrijf Van de Ven heeft al meerdere van deze centra gerealiseerd, inclusief infrastructuur en laad- en loskuilen en kent het klappen van de zweep. Voor het overgrote gedeelte verschilt dit  distributiecentrum nauwelijks van andere distributiecentra, maar toch vraagt de opslagruimte bijzondere aandacht. “Het gaat hier om een gedeeltelijk geconditioneerde opslag”, legt Toon van Hout, projectleider van Bouwbedrijf Van de Ven, uit. “Deze opslag heeft een oppervlakte van 2.200 m² en daarin moet de luchtvochtigheid exact geregeld kunnen worden. Daarom plaatsen we tussen deze opslag en de rest van het magazijn scheidingswanden die zijn opgebouwd uit geïsoleerde sandwichpanelen. Luchtvochtigheid en ook de temperatuur worden met installaties geregeld.”

Monolithische vloer
Op dit moment verkeert de bouw nog in de ruwbouwfase. Belangrijk onderdeel hiervan is de in het werk gestorte monolithische vloer, die zich uitstrekt over het gehele oppervlakte. De stort gebeurt in acht tot negen fasen, elk van ongeveer 2.000 m². Van Hout: “De totale stort neemt bijna twee weken in beslag. Zodra de vloer is uitgehard, kunnen de hoogwerkers erop en kunnen we de hoogte in waarna Kuehne + Nagel de stellingen erin kan plaatsen. Eind juli volgt de eindoplevering en medio september moet het pand volledig operationeel zijn.”

Een strakke planning
Met deze planning beschikt Bouwbedrijf Van de Ven over een uiterst korte bouwtijd. De periode januari – juli is bovendien inclusief de engineering van de installaties en het afstemmen van de installatie-aansluitingen met Kuehne + Nagel. De certificeringen moeten geregeld zijn en het terrein moet afgezet zijn met poorten en hekwerken. “Om dit voor elkaar te krijgen, moeten we de planning nauwlettend bewaken. Daarom hebben we elke twee weken een overleg”, vertelt Van Hout. “Nu is de sfeer in het team uitstekend. Iedereen is bereid om een tandje bij te zetten als dat nodig is. Bij problemen denkt iedereen mee over een oplossing.”

Zo verschijnt stap voor stap een gebouw dat past in zijn omgeving. De geprefabriceerde gevels worden opgebouwd uit geïsoleerde betonnen borstweringen. In de gevel worden aluminium kozijnen geplaatst en een lichtstraat met profilit beglazing: isolerend en lichtdoorlatend tegelijk. “WDP kiest duidelijk voor duurzaamheid. Isolatie, veiligheid, ventilatie en energiebesparing zijn opvallend goed geregeld. Door het dak volledig met zonnepanelen uit te rusten, voorziet het gebouw straks voor een aanzienlijk deel in zijn eigen energiebehoefte.”


Bouwinfo
Opdrachtgever: WDP, Breda
Hoofdaannemer: Bouwbedrijf v.d. Ven BV, Veghel
Architect: Pepers Architecten, Helmond
Constructeur: Bouw-adviesbureau van der Zanden B.V., Helmond
Installaties: Kanters Elektro, Erp, Van Bon, Heesch, Altebra, Ophasselt (B)
Bouwperiode: januari – juli 2017


Veghel Distributiecentrum Kuehne Nagel

i-project-infov3 Projectinfo

Van engineering tot uitvoering
In februari werd, na de sloop van een oude hal, gestart met de bouw van het nieuwe distributiecentrum voor Kuehne + Nagel op industrieterrein De Dubbelen in Veghel. Van Berlo Bedrijfsvloeren brengt er de vloeren aan. Dat werk is volgens projectleider Gerald van Hinthum bijna afgerond.

“We moeten alleen nog de laadkuilvloer storten. In het totaal gaat het om circa 23.000 m2 vloeren. In het warehouse 14.000 m2, in het expeditiegedeelte zo’n 4.500 m2, in het kantorendeel 800 m2 en de laadkuilvloer meet ongeveer 4.000 m2. Als we klaar zijn, hebben we 3.700 kuub beton gestort en 230 ton wapening aangebracht.” De vloeren hebben allemaal andere vlakheidseisen, geeft hij aan. Aan de warehouse-vloer werden de hoogste eisen gesteld. “Dat is een klasse 3-vloer met een tolerantie van drie millimeter op een lengte van twee meter. Dat hebben we met behulp van mini screed bereikt. De eis voor het expeditiedeel was wat minder hoog, daar hebben we uit de hand kunnen storten met behulp van een laser en baak. Voor de laadkuilvloer geldt een lagere vlakheidseis.”

Van Berlo deed behalve de uitvoering eveneens de engineering en advisering, aldus Van Hinthum. “We hebben in het voortraject meegedacht over de optimale oplossing en onze eigen engineerafdeling heeft vervolgens de wapening en dimensionering bepaald.”


2,5 maand voor het volledige installatiewerk
Nagenoeg alle installaties in het nieuwe distributiecentrum van Kuehne + Nagel worden aangelegd door Kanters Elektro. Hieronder vallen de hoofd- en onderverdeelkasten, voedingskabels, aansluitpunten voor de apparatuur, dynamische LED-verlichting, beveiligingsinstallaties en toegangscontrole.

Speciale aandacht vragen de installaties in de papieropslag. “Hier komen ook koelings- en bevochtigingsinstallaties om het papier in optimale conditie te houden”, vertelt John van Lankvelt, projectleider van Kanters Elektro. Voor het hele pakket heeft Kanters Elektro tweeënhalve maand de tijd. Vanwege deze korte doorlooptijd moet zij strak plannen en de vaart erin houden. Van Lankvelt: “We hebben het werk eerst tot in detail voorbereid. Sinds half mei werken vier mensen fulltime aan het project; na Pinksteren hebben we het team uitgebreid tot tien mensen, zodat we met zekerheid kunnen toezeggen dat het installatiewerk tijdig wordt opgeleverd.”


Het hele pakket van onder- en bovengrondse infra in één hand
Voordat de werkelijke bouw van de hal van start gaat, wordt eerst de ondergrondse en bovengrondse infra in orde gemaakt. Deze taak neemt Van de Beeten Meulendijks voor haar rekening. Voorafgaand aan de bouw regelt zij het grondwerk, de riolering en de funderingsconstructie. In de opleveringsfase verzorgt zij de inrichting van het buitenterrein. Met groenvoorzieningen en bestrating maakt zij het terrein rondom het distributiecentrum geschikt voor haar taak.

“Het is in meerdere opzichten een aantrekkelijk project”, vertelt Rick Munnik, hoofd Werkvoorbereiding & Inkoop van Van de Beeten Meulendijks. “In de eerste plaats is het een thuiswedstrijd. Net als de aannemer – Bouwbedrijf Van de Ven – zijn we gevestigd in Veghel. Hierdoor zijn de lijnen letterlijk kort en komen we veel bekenden tegen op de bouwplaats. Dit zorgt voor een goede, vertrouwde sfeer. We richten ons op het hele pakket: grondwerk, aanleg riolering, fundering, bestrating en inrichting buitenterrein. Opdrachtgevers die het hele pakket aan ons uitbesteden, kunnen we namelijk maximaal ontzorgen. We bestellen de benodigde materialen en zorgen ervoor dat deze tijdig worden aangeleverd. We anticiperen op wijzigingen in de bouwplanning en zoeken indien nodig zelf contact met de andere bouwpartners om de activiteiten op elkaar af te stemmen. Al deze zaken komen in dit project aan de orde en ze halen het beste in ons naar boven. Overleggen en samenwerken is de sleutel tot ons succes.”


Tekst | Liliane Verwoolde  Beeld | Bouwbedrijf Van de Ven