‘Toekomst sandwichpaneel is per definitie duurzaam’

De uitdagingen van deze tijd zijn groot en volgen elkaar steeds sneller op. Het moet in de bouw altijd mooier, hoger, sneller en beter. Fijn natuurlijk dat de markt weer wat aantrekt, maar tegelijkertijd stijgen ook de grondstofprijzen. Wat doet sandwichpanelenleverancier Cladding Point daaraan? “Ketensamenwerking wordt steeds belangrijker; innovatie is dat altijd. De toekomst is aan een volledig cradle-to-cradle sandwichpaneel, dus: volledig opgenomen in een circulaire economie”, zegt mede-directeur Harry van der Veen.

Cladding point sandwichpaneel

“Duurzaamheid is niet alleen een bijkomend kwaliteitsaspect van de bouw, wij zien in onze samenwerkingen – bijvoorbeeld met universiteiten in het kader van productinnovaties, dat het jongeren niet meer zozeer gaat om bezit of status, maar om het leveren van een daadwerkelijke bijdrage aan de wereld en het delen van kennis”, steekt Harry van der Veen van wal. “Ik ga nog een stap verder: cradle-to-cradle is niet alleen het beste voor mens en milieu, maar ook het toekomstige verdienmodel voor de bouw zoals wij die mede vormgeven, als innovator van het sandwichpaneel als hoogwaardige gebouwafwerking.” Een goede prijs-kwaliteitverhouding? Ja. Een snelle montage? Dito. Architectonisch hoogstaande, steeds dunnere panelen met grotere overspanningen? “Wij blijven onze producten ook op dit gebied continu vernieuwen. Maar om de eisen van deze tijd vorm te geven, zonder continu te hoeven switchen van afwerkingsproduct op basis van grondstofprijzen of arbeidsaanbod moeten we met elkaar naar volledig herbruikbare sandwichpanelen. Recyclen doen we nu al in de branche, zoals klanten in de montage die afval na montage scheiden en hergebruiken; wij werken nu toe naar volledige terugname van een sandwichpaneel dat op termijn cradle-to-cradle wordt geproduceerd.”

Cladding point sandwichpaneel

‘Sandwichpaneel met houtwolvulling innovatie in 2017’
Op de korte termijn moeten we denken aan het recyclen van PIR- of PUR-vulling als isolatiemateriaal in spouwen of gelijkwaardige oplossingen. “In de toekomst kan dat chemische vulmateriaal in onze panelen wellicht vervangen worden door houtwol, met bijbehorende prestaties op het gebied van isolatiewaarde en brandveiligheid. Deze ontwikkeling is voor ons dichterbij dan ooit. Die houtwolvulling kan dan in alle gevallen worden hergebruikt, bijvoorbeeld als energiebron. Op deze manier zijn wij als branche minder afhankelijk van bestaande grondstoffen, die momenteel erg op de begroting drukken.”

Van staal tot chemische producten, de bouw heeft momenteel op dit gebied te maken met exorbitante prijsstijgingen, die procentueel soms in de dubbele cijfers lopen. “Dat heeft met name te maken met de heropstart van productie in verband met de opleving van de economie na de kredietcrisis van 2008. Maar nogmaals, je kunt niet afhankelijk blijven van deze grondstoffen en wij blijven innoveren – met fabrikanten als het Oostenrijkse Brucha en toeleveranciers, alsmede klanten als montagebedrijven – om de marktontwikkelingen één of meerdere stappen voor te blijven. Op dat vlak kunnen wij via nog betere ketensamenwerking en het delen van materieel stappen maken. Continu innoveren blijft het credo en houd je onder alle marktomstandigheden gemotiveerd. De toekomst van de bouw ligt in de circulaire economie en die toekomst is per definitie duurzaam.”

Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | Cladding Point