Roosendaal | DC Lidl: Logistiek gebouw met een fraaie uitstraling

Op dé logistieke hotspot Borchwerf II in Roosendaal gaat Unibouw een logistiek pand realiseren voor DCAM (Delin Capital Asset Management). Huurder Lidl E-Commerce International GmbH heeft hier straks een prachtig distributiecentrum voor haar e-commerce-activiteiten, ontworpen op basis van het duurzame BREEAM-certificaat Very Good.

DCAM, vastgoedbelegger en vermogensbeheerder in de logistieke sector, zocht naar een geschikte locatie voor een nieuw distributiecentrum. Later is Lidl aangehaakt bij het project als huurder van het te bouwen pand.  “We hebben DCAM in eerste instantie geholpen met een locatieonderzoek”, vertelt commercieel technisch adviseur Rogier Jansen van Unibouw. “Dankzij onze portal www.bouwgrondvinden.nl konden we op zeer korte termijn geschikte locaties in kaart brengen en onze opdrachtgever uiteindelijk een kavel adviseren op de logistieke hotspot in Nederland, Borchwerf II in Roosendaal.

Vervolgens hebben wij voor DCAM het vergunningstraject in gang gezet. In maart 2017 is de door ons ingediende omgevingsvergunning verleend, voor in totaal 56.000 m2 bruto vloeroppervlakte. We bouwen op basis van ons beproefde turnkey-principe. Het bouwwerk bestaat uit een logistiek deel verdeeld over drie compartimenten en mezzaninevloeren, met maar liefst 52 laaddocks.”

Distributiecentrum Lidl Roosendaal

Snelle opstart
Eind maart 2017 is een start gemaakt met het grondwerk. In september van dit jaar kan Lidl al een gedeelte in gebruik nemen om een start te maken met het plaatsen van racking en overige fit out zodat Lidl al haar werkzaamheden kan gaan opstarten. “Zo helpen we Lidl vooruit. Het distributiecentrum gaat Lidl veel kansen bieden en we willen Lidl hier zo snel mogelijk van laten profiteren”, aldus Rogier Jansen. De oplevering van het complete project vindt in april 2018 plaats.

Unibouw distributiecentrum Lidl

Inspraak in details
Bart de Sitter, Development Director van DCAM, heeft veel vertrouwen in de goede afloop van dit project. “De keuze voor Unibouw was in een eerder stadium gemaakt. We hebben samen kritisch naar de ambitie van Lidl gekeken en daarop een plan voor het distributiecentrum ontwikkeld. Lidl heeft inspraak gehad in de details van het grote distributiecentrum.
Het moet ten slotte gaan voldoen aan de online ambitie van de supermarktketen. In april 2018 staat hier een mooi logistiek pand. Een groot project, maar je bereikt veel als je goed samenwerkt. En dat is hier echt het geval.”

Tekst | Jac Buchholz  Beeld | Unibouw


Met inzet van alle disciplines

Het distributiecentrum voor Lidl in Roosendaal wordt binnenkort, terwijl de bouw nog in volle gang is, al deels door de supermarktketen ingericht. Er is dus sprake van een strakke, gefaseerde planning, onder andere voor Van Berlo Bedrijfsvloeren, ontwerper en producent van hoogwaardige betonvloeren voor industriële omgevingen. Het bedrijf kent diverse interne disciplines en stelt per opdracht projectteams samen van diverse specialisten.

Van Berlo DC Lidl

Bij het DC van Lidl kan het bedrijf haar veelzijdigheid tonen. Hier zijn alle disciplines ingezet, vertelt accountmanager Frank Louwers, om de klant volledig te ontzorgen. Ook tijdens de voorbereiding. “We zijn vorig jaar april benaderd om mee te denken over de invulling van de funderingsconstructie en vloeren. Daar zijn uit alle divisies specialisten bij betrokken: Van Berlo Engineering, Vibrocom Funderings Techniek met Mini Vibropalen, Van Berlo Systeemfundering voor de onderbouw en het vloerenbedrijf Van Berlo Bedrijfsvloeren zelf. Uit de aangedragen sonderingen bleek al snel dat de ondergrond onvoldoende draagkrachtig is om op staal te bouwen. Daarom is hier voor een oplossing op funderingspalen gekozen. Waarbij direct het optimum van paalafstanden versus vloerdikte is bepaald.”

Laaddocks logistiekcentrum Lidl

Van Berlo ontwerpt zelf de fundering (palen en balken) aan de hand van de sonderingen en belastingen die uit de staalconstructie komen. Louwers vertelt dat midden april met de uitvoering werd begonnen. Onder het gebouw zijn door systeemfunderingen 885 funderingspalen aangebracht en 1.780 strekkende meter prefab balken. Verder 255 poeren, 400 ankergroepen en 251 meter goot. Daarna heeft Vibrocom ft circa 150 km palen onder de vloer aangebracht. Nadat het gebouw dicht was, is er circa 64.900 m2 vloeroppervlak gestort waarvoor zo’n 11.800 m3 beton en ruim 855000 kilo wapening nodig was. Van dit vloeroppervlak wordt 20.000 m2 supervlak volgens DIN 15185 uitgevoerd. Na de eerste gefaseerde oplevering volgen nog enkele tussentijdse oplevermomenten, maakt Louwers duidelijk. Uiteindelijk moet het gebouw medio april 2018 volledig opgeleverd worden. “Maar dan zijn wij allang klaar. Wij leveren ruim voor de aannemer op omdat nadat de vloeren volledig zijn afgerond de installaties nog moeten worden aangebracht. De planning is heel strak, we overleggen regelmatig om stagnatie te voorkomen; verder is dit werk ons op het lijf geschreven.”

Tekst | Jac Buchholz  Beeld | Unibouw