‘Ook alle aandacht voor comfort en esthetiek’

Realisatie NOM-woningen in Hooghkamer Voorhout

Onderdeel van het omvangrijke woningbouwproject Hooghkamer in Voorhout is de realisatie van 28 NOM-woningen (Nul-op-de-Meter). Die worden gerealiseerd door Van der Hulst Bouwbedrijf. Dat bedrijf bezit de helft van de grondposities in het gebied – de andere helft is in handen van Heijmans.

In totaal gaat het bij Hooghkamer om ruim 850 woningen in diverse varianten. De helft ervan is inmiddels gebouwd, vertelt Yvonne van der Hulst, directeur-eigenaar van het gelijknamige bouwbedrijf. “Heijmans is in 2013 begonnen, wij in 2015. Momenteel zijn we bezig met het plan Sonate 2.0, bestaande uit 28 eengezinswoningen. Die worden Nul-op-de-Meter (NOM), uniek voor de regio omdat niet eerder in Zuid-Holland op zo’n grote schaal NOM-woningen rechtstreeks voor particulieren zijn gebouwd.”

Ze legt uit dat de woningen niet alleen tochtdicht worden geïsoleerd, maar ook worden voorzien van een ventilatie-luchtwarmtepomp, zonnepanelen, triple beglazing, een energiezuinige regendouche en een luchtverdeelsysteem. “Omdat we 10 jaar garant staan voor Nul-op-de-Meter hebben we ervoor gekozen de kopers intensief te begeleiden, al in het voortraject. We geven informatie over waar dit principe voor staat en hoe ze ermee moeten omgaan. Zo komt er onder meer een monitoringssysteem in de woningen. Zodat er indien nodig kan worden bijgesteld. Overigens, energiezuinigheid is een belangrijk aandachtspunt, maar het comfort van de eindgebruiker en de esthetiek verliezen we niet uit het oog. Iedere woning krijgt bijvoorbeeld een e-Shower, een combinatie van een circulatiedouche en klassieke douche in één. De douchekop geeft 24 liter water per minuut terwijl het verbruik van warm water maar circa 1 liter water per minuut is. Daarmee voorkom je dat de boiler al na een douchebeurt is leeg getrokken terwijl de bewoners wel comfortabel kunnen douchen met een regendouche.”

Alle woningen zijn voorzien van KanaalBreedPlaat-vloeren. Voor die optie is gekozen omdat deze vloeren dankzij hun opbouw veel installatieruimte bieden. Daarnaast, zegt Van der Hulst, zijn ze eenvoudig, snel en droog te verwerken. Op de begane vloer is een zandcementvloer aangebracht. Volgens haar verloopt de bouw, die zich in het eindstadium bevindt, soepel vanwege de zorgvuldige voorbereiding. “Voorafgaand aan de bouw hebben we veel uitgezocht en met zowel de bouwpartijen als leveranciers veel kennis gedeeld. Dat doen we feitelijk nog. Per bouwdeel geven alle partijen feedback. Bij dit project is sprake van een andere manier van bouwen dan gebruikelijk, dus vaak is het even schakelen, moet er op een wat andere manier worden gedacht. Dat betekent ook dat het zwaartepunt van investeren vroeg in het traject ligt. Dat weeg je af tegen de voordelen. We liggen op schema en verwachten dit bijzondere project medio juni te kunnen opleveren.”   

i-project-infov3 Projectinfo

Met passie gecreëerde oplossingen
In het nieuwe woongebied Hooghkamer in Voorhout wordt een groot aantal uiteenlopende woningen gebouwd. Eén van de projectonderdelen is het realiseren van 28 Nul-op-de-Meter-woningen (NOM) door Van der Hulst Bouwbedrijf. Dat schakelde Stafier Solar in om zowel energetisch als esthetisch tot een optimale oplossing te komen die tevens het door de bewoners gewenste comfort biedt. 

“Wij leveren esthetische zonnepanelen die bijna onzichtbaar in het dak worden geïntegreerd”, vertelt algemeen directeur Adriaan Harthoorn van Safier Solar. “Maar we doen meer dan leveren, we realiseren samen met Van der Hulst energiecentrales. Dat doen we beide vanuit de passie om in elk opzicht optimale oplossingen te bieden.” Het resultaat, zegt Harthoorn, moet dan ook niet alleen een energieneutrale woning zijn, maar moet tevens voldoen aan hoge eisen op het gebied van uitstraling en woongenot. “Wij streven wat dat betreft altijd naar het bijzondere. Bijzonder is voor ons gewoon. We kijken verder dan de bouwnorm.” Dat begint altijd, geeft hij aan, met een zorgvuldige voorbereiding. “Dat levert winst op in de uitvoering. Die verloopt dan ook vlekkeloos.”


Esthetisch fraaie daken
De daken van de NOM-woningen die onderdeel uitmaken van het project Hooghkamer zijn voorzien van zonnepanelen die tussen de pannen worden geïntegreerd en zo een esthetisch fraaie oplossing bieden. Het plaatsen van die zonnepanelen, het aanbrengen van de dakpannen en het monteren van de kappen op de woningen wordt uitgevoerd door Pekadak. 

Uitvoerder Joost Heijnen geeft aan dat het werk bijna klaar is. “We zijn een maand of twee geleden begonnen, na te zijn uitgenodigd door Van der Hulst Bouwbedrijf. Daarna hebben we een gesprek gehad met de leverancier van de zonnepanelen omdat het een relatief nieuw systeem is.” De uitvoering, zegt hij, verloopt volgens plan. “Er was weliswaar een vorstperiode maar toen hebben we binnenwerkzaamheden uitgevoerd. We werken volgens een lean planning, hebben daar dagelijks overleg over. Alle materialen worden per hijskraan aangeleverd waarna ze door ons worden verwerkt. We sluiten ook de kabels aan en leiden die naar binnen, waar de installateur voor verdere verwerking zorgt. Zoals gezegd zijn we bijna klaar met dit deelplan, maar we hopen terug te keren bij dit omvangrijke project.”


Bouwinfo
Opdrachtgever Van der Hulst Bouwprojecten
Architect Van Manen
Aannemer Van der Hulst Bouwbedrijf
Installaties J. de Groot Elekrotechniek (E), J. v.d. Burg bv (W), Vesseur Loodgietersbedrijf b.v. (L)
Constructie Constructiebureau Bogaards

Tekst | Jac Buchholz   Beeld | Van der Hulst Bouwbedrijf