Innovatieve gevelbouw

Hoe ziet een gevel er in 2020 uit? En in 2050? Welke materialen worden er tegen die tijd gebruikt? Welke extra technische functies hebben gevels dan gekregen? Kunnen we die gevels nog kostenefficiënter en duurzamer bouwen? Het zijn vragen die de engineers van Blitta zich stellen. Samen met kennispartners zijn zij continu op zoek naar innovatieve, verrassende en praktische geveloplossingen die een duurzame meerwaarde zijn voor een gebouw en de omgeving ervan.

Directeur Henk Schaminée is aan het woord over het bedrijf achter diverse prachtige innovatieve gevelbouwprojecten in Nederland en Vlaanderen: Blitta.

Van design naar techniek
“Gevels bepalen voor een belangrijk deel het aanzicht van een gebouw. Bij een ontwerp wordt dan ook graag afgeweken van de standaarden. Wij zien het als onze taak om de esthetische uitgangspunten van het ontwerp van de architect te vertalen naar totaaloplossingen die technisch hoogstaand zijn”, aldus Henk Schaminée. Daarbij doelt hij op de maakbaarheid en haalbaarheid ten aanzien van statica en bouwfysische eisen en wensen (zoals wind- en waterdichtheid, akoestiek, ventilatie, et cetera).

Blitta
Voorbeeld van recente projecten waar Blitta de gevel realiseert: Poortgebouw en Entreegebouw van het nieuwe winkelcentrum Hoog Catharijne te Utrecht. In het oog springend om het ontwerp en de daarin gebruikte vormen en kleuren. 

De engineers van Blitta denken van nature graag mee. In de ontwerpfase gaat het om de vraag wat het optimum is in maakbaarheid binnen de gestelde randvoorwaarden. In de bouwfase gaat het over de vraag hoe het op een veilige, duurzame en kostenefficiënte manier te kunnen maken. Blitta en productontwikkeling kunnen dan ook in één adem genoemd worden. “We zoeken graag nieuwe mogelijkheden om functionaliteiten van gevelsystemen te verbeteren. Zoals het combineren van functies: ramen die overdag de zon weren en ‘s nachts automatisch opengaan om te ventileren. Ook wordt onderzocht of en hoe verschillende materialen en onderdelen te combineren zijn, om elkaar te versterken.”

Met oog voor de toekomst
Met nieuwe technologische innovaties is het mogelijk gevels te ontwerpen en bouwen die een bijdrage leveren aan de duurzaamheid van een gebouw. Bijvoorbeeld door in de gevel zonnecellen of ademende materialen te verwerken. Schaminée: “We vinden het belangrijk deze ecologische innovaties te ondersteunen en verder te ontwikkelen. Duurzaamheid is voor ons dan ook een belangrijk speerpunt, vertaald in ‘Onze groene ambitie’.”

Blitta
Voorbeeld van een actueel renovatieproject is onder meer Hofplein 19, in het hartje van Rotterdam. Daarbij is sprake van een complexe gevelmontage. 

Kennispartner die u ontzorgt
Blitta staat bekend om innovatieve oplossingen. Het team beschikt over een flinke dosis technische kennis en ervaring, creativiteit en passie voor het vak. En zoals Henk Schaminée benadrukt: “Door in een vroeg stadium om tafel te gaan, kunnen onze mensen met raad en daad bijstaan ten aanzien van een gevel.” Blitta draait al jaren mee in de top als innovatieve marktleider voor complex samengestelde en integraal ontwikkelde gevelconstructies. Het bedrijf kan dan ook bogen op decennialange ervaring. Zowel voor utiliteitsbouw als grootschaliger woningbouw, zowel op het vlak van nieuwbouw, renovatie als transformatie. “Op onze website blitta.nl zijn voorbeelden van gerealiseerde projecten opgenomen, waaruit is af te leiden met welke mate van complexiteit wij gewoon zijn te werken”, geeft Schaminée aan.

Tekst en beeld | Blitta
Uitgelichte foto: 
Ook het nieuwe Provinciehuis in Antwerpen is een voorbeeld van een actueel werk waarbij bouwwijze, materiaalkeuze en de vormen uniek te noemen zijn. Denk aan de in het oog springende driehoeksramen en getordeerde gevel.