‘Hogere productie, lagere kosten’

E-sequent-aanpak bij jaren-50-woningen Hilversum

Aan de Vingboonsstraat in Hilversum worden en zijn in totaal 44 woningen opgeknapt en energetisch verbeterd. De woningen behoren tot het bestand van wooncorporatie de Alliantie. Die volgt bij de voorbereiding en uitvoering van de werkzaamheden een innovatieve samenwerking, genaamd E-Sequent. Vaste partners daarbij zijn de bouwbedrijven Rutges Vernieuwt en Nijhuis Bouw.

Projectmanager Verduurzamen & Verbeteren Andor Buijs van de Alliantie begint met uit te leggen wat E-Sequent precies inhoudt. “We willen onze woningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer te maken, wat resulteert in lagere woonlasten voor de huurder. Dat doen we in een meerjarige ketensamenwerking met twee vaste aannemers, de bouwbedrijven Rutges vernieuwt en Nijhuis Bouw, en diverse andere vaste onderaannemers. Doel is om tot een hogere productie en lagere kosten te komen. De aannemer krijgt in die samenwerking de rol van corporatiemedewerker; hun projectleider wordt tevens onze projectleider. Daarmee voorkom je dubbelingen. Bovendien wordt de uitvoering veel efficiënter, vanwege het repeterend karakter en omdat de aannemer de regie voert. Dit vraagt wel om een goede voorbereiding en een duidelijke opdrachtomschrijving. Voor mij betekent het dat ik het project op afstand begeleid en tegelijkertijd meerdere projecten kan oppakken.”

E-Sequent
De Alliantie wil haar woningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer maken.

Op die manier pakt de Alliantie momenteel op jaarbasis zo’n 500 woningen aan. Zo ook de 44 woningen aan de Vingboonsstraat in Hilversum, in dit geval samen met Rutges Vernieuwt. Die zijn inmiddels opgeleverd en hebben nu label A. Momenteel wordt gewerkt aan een volgend project, met 18 woningen aan de Hendrik Smitstraat. Deze gaan naar label A+. Buijs vertelt dat er op onderhoudsmomenten onderzocht wordt of er ook energetische maatregelen te nemen zijn. “Het gaat om woningen die in de jaren vijftig zijn gebouwd en niet of nauwelijks zijn geïsoleerd. Daar wilden we verbetering in aanbrengen. Daartoe hebben we een gecombineerd onderhouds- en isolatieplan opgesteld.” Het onderhoud, zegt hij, behelst onder meer het vervangen van de kozijnen, reparaties van metselwerk en het vervangen van dakpannen, goten en regenpijpen. Daarnaast worden de woningen onder meer geïsoleerd en krijgen ze mechanische ventilatie.

Omdat de woningen bewoond blijven, werd er een gedetailleerd communicatietraject opgezet. “We hebben duidelijke afspraken gemaakt en zorgen dat de overlast zo beperkt mogelijk blijft. Voordat de uitvoering start, krijgen de mensen uitgebreid uitleg over wat er zoal staat te gebeuren. Verder is er altijd een wisselwoning in de buurt, maar daar is tot nu toe nauwelijks gebruik van gemaakt.”

Grootste uitdaging noemt Buijs de strakke planning. “Maar dat loopt goed. Dat is het voordeel van een langdurige samenwerking met veel vaste partijen.”

E-Sequent

i-project-infov3 Projectinfo

‘Onderweg naar label B’
Om haar huurwoningen op een efficiënte manier energiezuiniger en duurzamer te maken, heeft woningcorporatie de Alliantie een innovatieve manier van ketensamenwerking ontwikkeld: E-Sequent. Dat gebeurt samen met de bouwbedrijven Rutges Vernieuwt en Nijhuis Bouw. Eén van de vaste partners is Van der Sluis Technische Bedrijven, dat momenteel actief is bij 62 woningen in Hilversum, vertelt projectleider Johan Petersen.

“Het gaat om 44 woningen aan de Vingboogstraat en achttien woningen aan de Hendrik Smitstraat, die in een volgende fase begin volgend jaar aan de beurt komen. E-sequent houdt in dat de woningen door diverse ingrepen naar label B worden gebracht. Daarbij is bij dit project voor de laagbouw een wat andere benadering nodig dan bij de duplexwoningen.”

Zo wordt, zegt hij, onder meer beter isolerend glas aangebracht, kan het dak worden vervangen en worden de verwarmingsinstallaties vernieuwd. Petersen: “Dat laatste doen wij, inclusief de CO2-sturing. Verder doen we een APK en indien nodig voeren we aanvullende werkzaamheden uit. Denk aan het vervangen van een gasleiding of meterkast. Daar is in de planning rekening mee gehouden. We doen dit soort projecten nu regelmatig met een aantal vaste partners en weten ongeveer wat we kunnen verwachten.”

Bouwinfo
Opdrachtgever de Alliantie
Aannemer Rutges Vernieuwt
Installaties Van der Sluis Technische Bedrijven

Tekst | Jac Buchholz   Beeld | de Alliantie