Groot onderhoud Proveniershof Haarlem: ‘Bijzonder werkproces met aandacht voor de bewoners’

Wie vanuit de Grote Houtstraat in Haarlem via de eeuwenoude poort het Proveniershof betreedt, waant zich in een andere wereld. De woningen die hier staan dateren uit de zeventiende eeuw en kennen een zeer rijke geschiedenis. In opdracht van woningcorporatie Ymere heeft Van Wijk Vastgoedonderhoud het afgelopen jaar grootschalige onderhoudswerkzaamheden gepleegd aan het Proveniershof, dat staat aangemerkt als rijksmonument. Tijdens het groot onderhoud was het van belang dat de bewoners zo min mogelijk hinder ondervonden van de werkzaamheden. “Een taak die ons op het lijf geschreven is”, aldus Sander van den Bos, bedrijfsleider bij Van Wijk Vastgoedonderhoud.  

In krap een jaar tijd zijn de 74 woningen, die onderdeel uitmaken van het Proveniershof, grondig aangepakt. Van den Bos: “Na een voorbereidingstijd van drie maanden zijn we in februari 2015 gestart met de werkzaamheden.” In eerste instantie was het alleen de bedoeling dat Van Wijk Vastgoedonderhoud de buitengevels zou renoveren, maar naarmate de werkzaamheden vorderden bleek dat ook de binnenkant van de woningen het nodige onderhoud vergde. “Zo zijn we begonnen met houtrotreparaties, schilder- en metselwerk en het vervangen van de ramen. Later zijn daar ook het technisch keuren van de installaties en diverse dak- en loodwerkzaamheden bij gekomen.”

_25A4089

Dak- en loodwerkzaamheden
Met name de dak- en loodwerkzaamheden hadden nogal wat voeten in de aarde, vertelt hij. “Na een grondige inspectie bleek dat veel daken niet meer voldeden aan de gestelde veiligheidseisen, waardoor een deel van de daken vervangen moest worden.”

Omdat veel woningen kampten met vochtproblemen, is een dampfolie aangebracht op het dakbeschot, waarna de dakpannen op authentieke wijze zijn gelegd. “Ook het aanpakken van de gootconstructie was een behoorlijke operatie en heeft voor de nodige uitdaging gezorgd.”
De uitbreiding van de werkzaamheden vergde ook van de bewoners de nodige flexibiliteit. “Wanneer je aan bewoners moet laten weten dat het onderhoud niet alleen langer zal duren maar ook veel intensiever zal zijn, is het van groot belang dat je deze boodschap op een goede manier overbrengt. Door begrip te tonen voor de situatie en mee te denken met de bewoners kweek je goodwill en vertrouwen. Onze uitvoerder, Wilfred Moorman, heeft dit uitstekend gedaan. Hij heeft echt een band opgebouwd met de bewoners en is van grote  waarde geweest voor dit project.”

_25A4139

PGS-methodiek
De intensieve samenwerking met bewoners maakte onderdeel uit van de PGS-methodiek. “PGS staat voor Prestatiegericht Samenwerken en kenmerkt zich door een nauwe betrokkenheid tussen de klant, bewoners en ketenpartners, met als gevolg een efficiënte samenwerking en lagere (faal)kosten. Aangezien wij ons continu bezighouden met het instandhouden, verbeteren en verduurzamen van vastgoed, geldt dit ook voor onze integrale aanpak. Wij investeren graag in relaties waarbij de klant centraal staat. Hiervan is het Proveniershof een goed voorbeeld.”

Op 12 december 2015 is het totale project opgeleverd. “We zijn niet alleen trots op het mooie eindresultaat dat we gezamenlijk hebben neergezet, maar kijken ook terug op een bijzonder werkproces waaraan wij veel plezier hebben beleefd”, aldus Van den Bos.

Tekst | Scripturum, Marjoleine Meppelink  Beeld | Marco Hietberg 


Bouwinfo
Opdrachtgever Woningcorporatie Ymere
Uitvoering Van Wijk Vastgoedonderhoud

 

i-project-infov3 Projectinfo

Goed voorbereid aan de slag
De restauratie van het Proveniershof in Haarlem bleek omvangrijker dan verwacht. Eén van de bij het project betrokken partijen was Bouwbedrijf A. Denslagen & Co, dat het voeg- en metselwerkherstel en het herstel van de schoorstenen verzorgde.

Uitvoerder Herman Koning vertelt dat er een grondige voorbereiding aan de werkzaamheden vooraf ging. Daarin werd onder meer op zoek gegaan naar een geschikte kalk voor de mortel. “Je kunt bij een monumentaal gebouw als dit geen reguliere mortel toepassen. We zijn op zoek gegaan naar een natuurlijk product en uiteindelijk uitgekomen in Frankrijk, bij de St. Astier-kalk. We hebben de mortel een passende kleur gegeven en tijdens de herstelwerkzaamheden de voeg van een dagstreep voorzien, zoals in de oorspronkelijke situatie. Voor de baksteen zijn we uitgekomen bij een speciaal formaat Rijnsteen. Als gespecialiseerd bedrijf beschikken we over veel kennis en ervaring; daar kunnen we bij projecten als dit op terugvallen.”

Al met al was het bedrijf negen maanden werkzaam bij het Proveniershof, aldus Koning. Het meeste werk zat volgens hem in het schoorsteenherstel. Naast een goede voorbereiding was er ook tijdens de uitvoering sprake van een prima overlegsituatie, zegt hij. “Om naar oplossingen te zoeken bij onverwachte zaken. En om de planning te bewaken. Dat is goed gelukt.”


Naamloos-1

 

i-project-infov3 Projectinfo

Monumentale beglazing
Bij de grootschalige onderhoudswerkzaamheden aan het Proveniershof in Haarlem heeft AA Glashandel uit Lijnden de oude ramen vervangen door nieuwe monumentale beglazing. Gekozen is voor enkelglas dat in de bestaande kozijnen werd geplaatst.

Niels Hoffmann, directeur-eigenaar van AA Glashandel, vertelt: “Bij dit project stond voorop dat de authentieke uitstraling van de woningen zoveel mogelijk behouden moest blijven. Ons monumentale glas, dat een duidelijke glooiing laat zien, past uitstekend bij het historische karakter van de woningen.”

De in totaal 120 breukruitjes zijn in verschillende fasen vervangen. “Onze opdrachtgever, Van Wijk Vastgoedonderhoud, had een strakke planning opgesteld waarbij de werkzaamheden van alle onderaannemers als een treintje op elkaar aansloten. Aangezien wij over een grote voorraad glasproducten beschikken, zijn wij in staat om, indien noodzakelijk, snel te leveren op de bouwplaats. Dit is van groot belang voor een soepel bouwproces, aangezien het treintje dan in beweging kan blijven.”