‘Alles koppelen aan transitie naar circulaire economie’

De vlakglasbranche speelt een voorname rol in de transformatie van de bouweconomie. Op weg naar een circulaire bouw en de mogelijke invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (WKB) is de weg vrij voor een ‘glazen’ toekomst, zegt Cor Wittekoek, branchesecretaris van Bouwend Nederland-vakgroep GBO. “Wij strijden voor verduurzaming en voor veiligheid, op weg naar een circulaire economie en een goede kwaliteitsborging.”

Vlak voor het zomerreces werd de stemming van de Eerste Kamer omtrent goedkeuring van de WKB (waarmee de hoofdaannemer aansprakelijk wordt voor de bouwkwaliteit) nog uitgesteld; hierdoor kan de beoogde invoering per 1 januari 2018 op losse schroeven komen te staan. “Jammer”, vindt Wittekoek, “omdat het toezicht op de bouw met de wet beter is geregeld. Dat is belangrijk om ‘cowboys’ uit de branche te weren. Wij strijden als GBO voor kwaliteit en veiligheid, bijvoorbeeld met het GBO Vakcertificaat en aanscherping van de plaatsingsvoorschriften van glas volgens de Nederlandse Praktijk Richtlijn, alsmede doorval- en letselveiligheid zoals vastgelegd in NEN 3569.”

Krapte aanbodzijde
De vlakglasbranche zit duidelijk weer in de lift, met de toename van het aantal verleende vergunningen in de woningbouw. “Er is weliswaar een na-ijleffect in de glasbranche, omdat glas als laatste geplaatst wordt, maar wij krijgen signalen dat er alweer krapte ontstaat op de markt. Bijvoorbeeld door een tekort aan gekwalificeerde glaszetters, maar ook aan de productiezijde. Nederland is voor de productie van glas volledig afhankelijk van aanvoer uit het buitenland, en ook daar neemt de bouwproductie toe.” In Nederland niet alleen in nieuwbouwprojecten, ook als het gaat om renovatie en transformatie – deelgebieden waar voor glas een belangrijke rol is weggelegd.

Het percentage geveloppervlak dat uitgerust wordt met glas neemt toe; dat heeft met name te maken met verduurzaming, waarvoor GBO zich op alle fronten hard maakt. “Onder meer door aansluiting bij Glass for Europe, de Europese organisatie van vlakglasproducenten.” Dan gaat het niet alleen om het businessmodel van de branche, maar tevens om inhoudelijke ontwikkeling, zegt Wittekoek. “We hadden het al over regelgeving, er gaat binnen onze branche daarnaast veel aandacht uit naar circulariteit. Het recyclingsysteem voor vlakglas in Nederland is een groot succes. Vlakglas wordt wanneer ingezameld hergebruikt voor de productie van nieuw vlakglas, flessenglas en glaswol. Aan de andere kant zijn er ook uitdagingen, zoals op het gebied van transport – waarbij veel CO2 wordt uitgestoten – en integraal hergebruik van isolatieglas.”

Energieopwekkend glas
Op dit vlak zijn er goede ontwikkelingen volgens Wittekoek. “We doen er alles aan om de bouw zo duurzaam mogelijk vorm te geven. Sinds kort is er glas dat energie kan opwekken met een speciale PV-coating; in de toekomst zullen zonnepanelen niet meer nodig zijn en de genoemde glasproducten voor de energieopwekking gaan zorgen. Zodoende is het esthetische probleem van het zonnepaneel ook nog eens opgelost en is er bijvoorbeeld ruimte op het dak voor vergroening. Voorts werken wij aan de verdere verduurzaming van schoolgebouwen, locaties waar de doorval- en letselveiligheid een belangrijke opwaardering kan gebruiken; daarnaast is aandacht nodig voor vervanging van de eerste generatie isolatieglas. Het product van enkele decennia geleden voldoet niet altijd meer, terwijl de gebruiker vaak denkt: ik heb toch dubbel glas? Met de recycling van vlakglas en de verdere perfectionering van het basisproduct – vlakglas presteert steeds meer allround, gaan we als branche een goede toekomst tegemoet, waarbij we alles moeten koppelen aan de transitie naar een circulaire economie. Net als kwaliteitsborging is dat een zaak van alle bouwbranches”, besluit Wittekoek.

Tekst | Jan-Kees Verschuure   Beeld | GBO